Начало

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Ваканция

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ

СЕСИЯ АВГУСТ - УЧЕБНА 2023/2024 Г.

 

Учебен предмет

ДАТА/ЧАС

Консултации

1. Химия и опазване на околната среда – 8. и 9. кл.

27.08.2024 г. / 9:00 ч.

26.08.2024 г.
· 9 кл. от 09:30 ч.
· 8 кл. от 10:30 ч.
А. Григорова

2. Физика и астрономия – 9. и 10. кл.

28.08.2024 г. / 9:00 ч.

26. и 27.08.2024 г.
· 10. кл. от 09:30 ч.
· 9 кл. от 10:30 ч.
Д. Митева/Й. Иванов

3. Информационни технологии – 8. и 10. кл.

29.08.2024 г. / 9:00 ч.

26.08.2024 г.
· 8. кл. от 09:30 ч.
· 10. кл. от 10:30 ч.
Й. Иванов

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
 
 
 
 
Последна промяна ( 10 July 2024 )
Продължава...