Начало

Матури 2019

ДЗИ - 2019 г.

Галерия

Поправителна сесия
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Прием за учебната 2019/2020 година

 

Няма свободни мяста!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ
ЗА ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
СЕСИЯ АВГУСТ - УЧЕБНА 2018/2019 ГОД.
 
 

Учебен предмет

ДАТА/ЧАС
на изпита

Преподаватели за консултации

Консултация

Клас

1.Български език и литература

20.08.2019 г.

9.00 ч.

Илонка Белева

19.08.2019

12, ПП - 9.00ч.
11, ПП
10, ПП - 11.00ч.
9, ООП - 12.00ч.

2. Английски език

19.08.2019 г.
10.00ч./13.00ч.

Ани Рупова

16.08.2019

9, ООП - 10.00ч.
11, ПП - 11.00ч.

3. История и цивилизация

23.08.2019 г.
12.00ч.

Калин Маешки

22.08.2019

9, ООП - 11.00ч.

4.Математика

23.08.2019 г.
9.00ч.

Миглена Борисова

22.08.2019

9, ООП - 10.00ч.
11, ЗП - 11.00ч.

5.Химия и опазване на околната среда

29.08.2019 г.
9.00ч.

Ангелина Григорова Доброслава Митева

21.08.2019

22.08.2019

9, ООП - 10.00ч.
10, ЗП – 11.00ч.
11, ЗП - 11.00ч.

6.Физика и астрономия

21.08.2019 г.
9.00 ч.

Доброслава Митева

20.08.2019

12, ЗП – 11.00ч.

6.Физика и астрономия

30.08.2019 г.
9.00 ч.

Доброслава Митева

Йордан Иванов

20.08.2019 21.08.2019
22.08.2019
11, ЗП – 10.00ч.
10, ЗП – 10.00ч.
9, ООП – 11.00ч.

7. Биология и здравно образование

26.08.2019 г. 9.00ч.

Цветанка Габерова

23.08.2019

9, ООП – 10.00ч.
11, ЗП – 11.00ч.
 
 
ПП – профилирана подготовка
ЗП – задължителна подготовка
ООП – общообразователна подготовка
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Последна промяна ( 07 August 2019 )