Начало

Матури 2021

ДЗИ - 2021/2022 г.

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

ИЗВЪНРЕДНО 2021/2022 Г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Добре дошли в Национална хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий"!
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Уважаеми ученици, родители и колеги!

1. Уведомявам Ви, че на основание на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, Заповед№ РД-09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието, и Препоръка, изх. № 11-32/25.10.2021 г., на директора на Регионална здравна инспекция - Благоевград, се преустановяват изцяло присъствените учебни занятия и се преминава в обучение от разстояние в електронна среда за период от една седмица - от 26.10.2021 г. до 01.11.2021 г., за учениците от община Благоевград, в която е достигната заболяемост над 750 на 100 000 население.

2. Обучението на всички ученици е по утвърдено седмично разписание и график на учебното време.

3. Синхронното обучение се реализира през единната за учебното заведение платформа Teams.

4. Начален час за първа смяна - 7.30 часа, за втора смяна 13.40 часа.

5. Продължителност на учебните часове - 40 мин.

6. Отсъствието от учебни занятия ще бъде регистрирано в електронния дневник Школо.

7. Комуникацията на учениците с учителите следва да се реализира през платформата Teams и през електронния дневник Школо.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Последна промяна ( 25 October 2021 )