Начало

Електронен дневник

Електронен дневник

Галерия

ИЗВЪНРЕДНО!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Важно!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Уважаеми ученици, родители и колеги!

1. От 23.11. до 27.11.2020 г. присъствено се обучават:

- първа смяна: 12 клас

- втора смяна: 8 клас

Класните стаи са както следва:
12а - 207 8а - 104
12б - 106 8б - 208
12в - 108 8в - 107
12г - 210 8г - 211

8д - 109

2. Електронното обучение продължава за 9, 10 и 11 клас

3. Синхронното обучение се реализира през единната за учебното заведение платформа Teams.

4. Продължителност на учебните часове - 40 мин.

5. Обучението се провежда по утвърденото седмично разписание.

6. Начален час за първа смяна - 7.30 часа, за втора смяна 13.30 часа.

7. Отсъствието от учебни занятия ще бъде регистрирано в електронния дневник Школо.

8. Комуникацията на учениците с учителите следва да се реализира през платформата Teams и през електронния дневник Школо.

 

 

Последна промяна ( 20 November 2020 )
Продължава...