Начало

Merry Christmas!

Профил на купувача

Профил на купувача

Галерия

Родителска среща!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Покана

 

за създаване на Обществен съвет към ПХГ ”Св. св. Кирил и Методий”
 
 

Уважаеми родители,

Във връзка със Закона за предучилищното и училищно образование към всяко училище се създава Обществен съвет. За член на Обществения съвет всеки родител може да номинира себе си или друг родител от паралелката.

Уведомяваме Ви, че на 9.12.2016г. (петък) от 18.00 часа в кабинет 308 на училището ще се проведе събрание с дневен ред:

1. Определяне състава на Обществения съвет към ПХГ ”Св. св. Кирил и Методий” съгласно Закона за предучилищното и училищно образование.

Каня Ви да вземете активно участие в неговото създаване.

Подробности за събранието и правомощията на Съвета може да прочетете в сайта на Гимназията http://nhg-blg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=180 или на таблото за информация при входа на училището.

Марин Митов
Директор
на ПХГ ”Св. св. Кирил и Методий”
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Очакваме Ви!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Последна промяна ( 05 December 2016 )
Продължава...