Начало

Звезди в Радиото

ГРАФИК
За конкурса

Галерия

Допълнителен час по ФВС Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧАС

ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ЗА ІI-Я СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

Клас

Вид

Учител

Ден и час

8 А

Баскетбол

Ив.Парасков

Петък: 12.40 – 13.20 ч.

8 Б

Баскетбол

Ив.Парасков

Вторник: 13.30 – 14.10 ч.

8 В

Волейбол

К.Бакалски

Четвъртък: 12.40 – 13.20 ч.

8 Г

Волейбол

Цв.Кетипов

Сряда: 12.40 – 13.20 ч.

8 Д

Волейбол

Цв.Кетипов

Петък: 8.20 – 9.00 ч.

9 А

Спортни игри

Цв.Кетипов

Вторник: 12.40 – 13.20 ч.

9 Б

Спортни игри

Цв.Кетипов

Петък: 12.40 – 13.20 ч.

9 В

Спортни игри

Цв.Кетипов

Понеделник: 13.30 – 14.10 ч.

9 Г

Спортни игри

Цв.Кетипов

Вторник: 11.55 – 12.35 ч.

10 А

Спортни игри

К.Бакалски

Вторник: 12.40 – 13.20 ч.

10 Б

Спортни игри

К.Бакалски

Сряда: 12.40 – 13.20 ч.

10 В

Спортни игри

К.Бакалски

Понеделник: 12.40 – 13.20 ч.

10 Г

Спортни игри

К.Бакалски

Понеделник: 18.40 – 19.20 ч.

10 Д

Спортни игри

К.Бакалски

Петък: 12.10 – 12.50 ч.

11 А

Спортни игри

Ив.Парасков

Вторник: 12.40 – 13.20 ч.

11 Б

Спортни игри

Ив.Парасков

Четвъртък – 18.40 – 19.20 ч.

11 В

Спортни игри

К.Бакалски

Вторник: 18.40 – 19.20 ч.

11 Г

Спортни Танци

Д. Петачка

Вторник: 17.55 – 18.35 ч.

11 Д

Спортни игри

Ив.Парасков

Понеделник: 18.40 – 19.20 ч.

12 А

Спортни игри

Ив.Парасков

Понеделник: 13.30 – 14.10 ч.

12 Б

Спортни игри

Цв.Кетипов

Сряда: 11.10 – 11.50 ч.

12 Г

Народни танци

Кр. Митова

Петък: 12.40 – 13.20 ч.

12 Д

Спортни игри

К.Бакалски

Сряда: 11.55 – 12.35 ч.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Последна промяна ( 17 February 2018 )