Начало Приравнителни изпити

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Приравнителни изпити Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заявление за явяване на приравнителни изпити

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ АПРИЛ – УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 

 

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Вид подготовка

Преподавател за консултации

Ученици

Зала

Музика

Писмен – 60 мин.
Практически

15.04.2024

09:30

10:40

9 ООП

I срок

Китан Стойчев

Никола– 9г

211

Английски език

Писмен – 2 часа и 30 мин.
Устен

09:30

12:20

интензивно изучаван

Румяна Бърдарова

Райко – 9д

География и икономика

Писмен

16.04.2024

09:30

9 ООП

Димитър Апостолов

Раян – 10г

211

ФВС

Практически

09:00

9 ООП

I срок

Цветан Кетипов

Никола– 9г

Физк.салон

Биология и здравно образование

Писмен

17.04.2024

09:30

9 ООП

I срок

Десислава Христова

Никола– 9г

211

Философия

Писмен

9 ООП

Ира Начева

Емили – 11а

Философия

Писмен

18.04.2024


09:30

8 ООП

Ира Начева

Никола– 9г

211

Философия

Писмен

10 ООП

Ира Начева

Емили – 11а

История и цивилизация

Писмен

9 ООП

Августина Опълченска

Раян – 10г

Английски език

Писмен – 2 часа и 30 мин.

19.04.2024

09:30

9 ООП

I срок

Вергиния Данаилова

Никола– 9г

211

Български език и литература

Устен

Писмен

12:20

09:30

10 ООП

Петя Михайлова

Емили – 11а

Последна промяна ( 29 March 2024 )