Начало Приравнителни изпити

Звезди в Радиото

За конкурса

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Приравнителни изпити Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заявление за явяване на приравнителни изпити

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ ФЕВРУАРИ – УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Вид подготовка

Преподавател за консултации

Ученици

Зала

Български език и литература

Писмен

06.02.2023

14:00

8 ООП

Илонка Белева

Снежана – 10в
Емил – 10г

206

Философия

Писмен

13.02.2023

14:00

9 ООП

Ира Начева

 

Снежана – 10в

206

Изобразително изкуство

Писмен/
практически

13.02.2023

14:00

8 ООП

Йорданка Шопова

 

Емил – 10г

206

Информационни технологии

Писмен/
практически

16.02.2023

14:00

9 ООП

Йордан Иванов

Емил – 10г

206

Български език и литература

Писмен

20.02.2023

14:00

9 ООП

Петя Михайлова

Емил – 10г

206

АЕ

Писмен/
устен

20.02.2023

14:00

8 интензивно изучаван

Надежда Иванова

Мария – 9г
Виолета – 10г
Соня – 11г

206

ИЕ

Писмен/
устен

20.02.2023

14:00

8 интензивно изучаван

Людмила Влахова

Снежана – 10в

206

ИЕ

Писмен/
устен

24.02.2023

14:00

9 ООП

Людмила Влахова

 

Снежана – 10в
Ралица – 10а

206

НЕ

Писмен/
устен

24.02.2023

14:00

9 ООП

Златка Гергинова

 

Изабела – 11б

206

 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

 
 
Последна промяна ( 28 January 2023 )