Начало Проекти Твоят час - 2017/2018г.

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Твоят час - 2017/2018г. Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Групата по немски език с ръководител Румяна Войнова проведе своето първо занимание по проект „Твоят час“ за учебната 2017-2018 г.

„Към успех с немски език“ – така се казва групата по проект „Твоят час“ с ръководител Румяна Войнова, в която участват 10 ученици от 8 б клас. Днес, 06.11.2017 г., в мултимедийния кабинет на НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ се проведе първото занимание по проекта. Темата бе „Как се създава ученическо портфолио?“ Учениците затвърдиха знанията си по темата предлози с дателен и винителен падеж и представиха съчинения на тема „Моята детска стая“.

Текст: Р. Войнова - https://rumjana.wordpress.com/2017/11/

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

НХГ информира, че възможност за участие в проекта „ Твоят час“ за уч. 2017/ 2018г. имат физически и юридически лица. Физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности и обучителни електронни продукти за учебната 2017/2018 година могат да се регистрират в електронната платформа на проекта в периода 19 юни – 15 септември 2017 г. Информацията за проекта и изискванията към юридическите и физическите лица, предлагащи извънкласни дейности, са публикувани в електронната платформа или тук >>

 

 

Последна промяна ( 08 November 2017 )