Начало Самостоятелна форма

Бланки на документи

Правилник и документи

Галерия

Самостоятелна форма Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение

Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА,

ДА ПОСЕТЯТ УЧИЛИЩЕТО И ДА СРЕЩНАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТИ, ЗА ДА ГИ КОНСУЛТИРАТ ПО КОНСПЕКТИТЕ, ФОРМАТЪТ НА ИЗПИТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 11 КЛАС
СЕСИЯ НОЕМВРИ – УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Вид подготовка

Комисии за оценка и проверка

Ученик

Зала

Квестори

Български език и литература

писмен

23.11.2018г.

10.00

ПП

Тинка Стоилова – председател Илонка Белева

Карина

110

Валентина Царевска,

Живко Янев

ИЕ

Писмен / устен

23.11.2018г.

10.00

13.00

ПП

Калинка Йорданова –председател Людмила Влахова

Васил

110

ИТ

Писмен, практически

16.11.2018г.

10.00

13.00

ПП

Албена Узунова – председател Миглена Велячка

Карина

110

Цветан Кетипов,

Ина Александрова

Философия

писмен

13.11.2018г.

14.00

ЗП

Десислава Тодорова – председател Екатерина Икономова

Васил

211

Христина Палева, Мая Киткова

История и цивилизация

писмен

29.11.2018г.

14.00

ПП

Николай Куколев – председател Хенриета Митева

Карина, Васил

211

Александра Петкова,

Марияна Анхелова

География

писмен

20.11.2018г.

14.00

ЗП

Димитър Апостолов – предедател Калин Маешки

Карина, Васил

211

Китан Стойчев,

Венцислава Ангелова

Биология и здравно образование

писмен

06.11.2018г.

14.00

ЗП

Цветанка Габерова – председател Марияна Ванчокова

Карина, Васил

211

Румяна Бърдарова,

Илия Филипов

Физика и астрономия

писмен

09.11.2018г.

10.00

ЗП

Йордан Иванов - председател Доброслава Митева

Карина

110

Ани Рупова,

Светослав Стоилов

ХООС

писмен

13.11.2018г.

14.00

ЗП

Ангелина Григорова – педседател Доброслава Митева

Карина

211

Христина Палева, Мая Киткова

ФВС

практически

09.11.2018г.

10.00

ЗП

Иван Парасков - председател Цветан Кетипов

Васил

-

Последна промяна ( 23 October 2018 )