Начало Самостоятелна форма

Електронен дневник

Електронен дневник

Галерия

Самостоятелна форма Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение подадено от родител на ученици неневършили 16 години

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение

Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

Заявление за лица, желаещи да продължат обучението си в самостоятелна форма

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ред и условия за приемане на ученици в самостоятелна форма:

Из Правилника за дейността на НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ за учебната 2019/2020г.≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА,

ДА ПОСЕТЯТ УЧИЛИЩЕТО И ДА СРЕЩНАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТИ, ЗА ДА ГИ КОНСУЛТИРАТ ПО КОНСПЕКТИТЕ, ФОРМАТЪТ НА ИЗПИТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ НОЕМВРИ – УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Вид подготовка

Преподавател за консултации

Зала

Български език и литература

Писмен

09.11.2020

14.00

11 OOП

Венцислава Ангелова

309

АЕ

Писмен/

устен

10.11.2020

10.00

13.00

11 ООП

Ани Рупова

306

ИЕ

Писмен/

устен

12.11.2020

10.00

13.00

11 ООП

Людмила Влахова

210

ИЕ

Модул - Устно общуване

Писмен/

устен

17.11.2020

10.00

13.00

11 ПП

Людмила Влахова

306

ИЕ

Модул - Писмено общуване

Писмен/

устен

24.11.2020

10.00

13.00

11 ПП

Людмила Влахова

306

ИЕ

Модул – Езикът чрез литературата

Писмен/

устен

25.11.2020

11.00

14.00

11 ПП

Людмила Влахова

209

ИЕ

Модул – Култура и междукултурно общуване

Писмен/

устен

26.11.2020

10.00

13.00

11 ПП

Людмила Влахова

210

Математика

Писмен

19.11.2020

10.00

11 ООП

10 ООП

Кирилка Павлова

210

Гражданско образование

Писмен

16.11.2020

14.00

11 ООП

Николай Куколев

309

История и цивилизация

Модул - Власт и институции

Писмен

30.11.2020

14.00

11 ПП

Николай Куколев

309

Философия

Модул- История на идеите

Писмен

4.11.2020

11.00

11 ПП

Екатерина Икономова

209

Философия

Модул- Култура на мисленето

Писмен

06.11.2020

14.00

11 ПП

Екатерина Икономова

305

Биология и здравно образование

Писмен

27.11.2020

14.00

10 ООП

Цветанка Габерова

305

Физика и астрономия

Писмен

23.11.2020

14.00

10 ООП

Йордан Иванов

309

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

 

 

 

 

Последна промяна ( 27 October 2020 )