Начало Самостоятелна форма

Звезди в Радиото

За конкурса

Електронен дневник

Електронен дневник

Матури 2024

ДЗИ - 2023/2024 г.

Юбилеен вестник

Самостоятелна форма Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заявление за самостоятелна форма

Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ ФЕВРУАРИ – УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Вид подготовка

Преподавател за консултации

Ученици

Зала

География и икономика

Писмен

12.02.2024

09:30

9 ООП

Димитър Апостолов

Мартин Атанасов

211

Испански език

Писмен – 2 ч. 30 мин.
Устен – 30 мин.

12.02.2024

09:30

11 ООП

Людмила Влахова

Кристина

211

Български език и литература

Писмен

12.02.2024

09:30

11 ООП

Росица Арнаудова

Сидни

211

История и цивилизация

Писмен –
2 ч. 40 мин.

12.02.2024

09:30

12 ПП

Катя Тороманова

Ася

211

ХООС

Писмен

14.02.2024

09:30

9 ООП

Ангелина Григорова

Мартин Атанасов

211

Математика

Писмен

14.02.2024

09:30

11 ООП

Христина Танчева

Кристина

211

Български език и литература

Писмен

14.02.2024

09:30

11 РП

Василена Вълкова

Сидни

211

Изобразително изкуство

Писмен – 60 мин./
Практически – 120 мин.

15.02.2024

09:30

9 ООП

Йорданка Шопова

Мартин Атанасов

211

Гражданско образование

Писмен

15.02.2024

09:30

11 ООП

Николай Куколев

Кристина

211

Изобразително изкуство

Писмен/ практически
240 мин.

15.02.2024

09:30

12 ПП

Илия Филипов

Сидни

211

Испански език

Писмен –
2ч. 30 мин./
Устен – 30 мин.

16.02.2024

09:30

9 ООП

Людмила Влахова

Мартин Атанасов

211

Испански език

Писмен –
2ч. 30 мин./
Устен – 30 мин.

16.02.2024

09:30

12 ООП

Людмила Влахова

Кристина

211

Френски език

Писмен –
2ч. 30 мин./
Устен – 30 мин.

16.02.2024

09:30

12 ООП

Мария Радичева

Сидни

211

Философия

Писмен –
2 ч. 40 мин.

16.02.2024

09:30

12 ПП

Екатерина Икономова

Ася

211

Физика и астрономия

Писмен

19.02.2024

09:30

9 ООП

Доброслава Митева

Мартин Атанасов

211

Гражданско образование

Писмен

19.02.2024

09:30

12 ООП

Катя Тороманова

Кристина
Сидни
Ася

211

Български език и литература

Писмен

21.02.2024

09:30

9 ООП

Венцислава Ангелова

Мартин Атанасов

211

Български език и литература

Писмен

21.02.2024

09:30

12 ООП

Василена Вълкова

Кристина

211

Английски език

Писмен –
2ч. 30 мин./
Устен – 30 мин.

21.02.2024

09:30

12 ООП

Галя Дюлгерова

Сидни

211

ФВС

Практически

22.02.2024

09:30

9 ООП

Марта Ридарска

Мартин Атанасов

211

Български език и литература

Писмен

22.02.2024

09:30

12 РП

Василена Вълкова

Кристина

211

ФВС

Практически

22.02.2024

09:30

12 ООП

Иван Парасков

Сидни

211

Английски език

Писмен –
2ч. 30 мин./
Устен – 30 мин.

23.02.2024

09:30

9 ООП

Галя Дюлгерова

Мартин Атанасов

211

Математика

Писмен

23.02.2024

09:30

12 ООП

Миглена Борисова

Кристина

Ася

211

Английски език

Модул „Устно общуване“

Писмен –
2 ч. 40 мин./
Устен – 20 мин.

23.02.2024

09:30

12 ПП

Мария Радичева

Сидни

211


 

Последна промяна ( 22 January 2024 )