Начало Самостоятелна форма

Галерия

Самостоятелна форма Е-мейл
Автор Велячка   

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА,

ДА ПОСЕТЯТ УЧИЛИЩЕТО И ДА СРЕЩНАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТИ, ЗА ДА ГИ КОНСУЛТИРАТ ПО КОНСПЕКТИТЕ, ФОРМАТЪТ НА ИЗПИТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ ЯНУАРИ – УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Клас

Вид подготовка

Зала

Български език и литература

писмен

08.01.2017

10.00 часа

10

ЗП

307

11

ПП

12

ПП

Английски език

Писмен / устен

16.01.2017

9.30 часа / 13.30 часа

10

ПП

307

11

2 ЧЕ

12

ПП

ФЕ

Писмен / устен

08.01.2018

10.00 ч. /

16.00 часа

12

2 ЧЕ

307

Математика

писмен

24.01.2018

10.00 часа

10

ЗП

 

12

ЗП

 

История

писмен

30.01.2018

10.00 часа

10

ЗП

307

12

ЗП

География

писмен

24.01.2018

10.00 часа

11

ЗП

307

12

ЗП

Философия

писмен

11.01.2018

10.00 часа

11

ЗП

307

Химия

писмен

11.01.2018

10.00 часа

10

ЗП

307

11

ЗП

 

Биология

писмен

30.01.2018

10.00 часа

11

ЗП

307

Физика

писмен

01.02.2018

10.00 часа

11

ЗП

307

12

ЗП

ФВС

практически

02.02.2018

10.00 часа

10

ЗП

Физкултурен салон

12

ЗП

Свят и личност

писмен

11.01.2018

10.00 часа

12

ЗП

307

Задължително пиано/ЗП

практически

01.02.2018

10.00 часа

12

ПП

312

Анализ на музиката

писмен

08.01.2018

10.00 часа

12

ПП

307

Специален предмет/народно пеене

практически

16.01.2018

9.00 часа

12

ПП

102

История на изкуството

писмен

01.02.2018

10.00 часа

12

ПП

307

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Последна промяна ( 19 December 2017 )