Начало Самостоятелна форма

Матури 2019

ДЗИ - 2019 г.

Галерия

Самостоятелна форма Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Изпитът по ИТ (Информационни технологии) ще бъде на 20.06. (четвъртък) от 14.00/17.00!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение подадено от родител на ученици неневършили 16 години

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение

Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

Заявление за лица, желаещи да продължат обучението си в самостоятелна форма

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ред и условия за приемане на ученици в самостоятелна форм:

Из Правилника за дейността на НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ за учебната 2018/2019г.≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА,

ДА ПОСЕТЯТ УЧИЛИЩЕТО И ДА СРЕЩНАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТИ, ЗА ДА ГИ КОНСУЛТИРАТ ПО КОНСПЕКТИТЕ, ФОРМАТЪТ НА ИЗПИТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ ЮНИ – УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

 

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Клас

Вид подготовка

Преподаватели за консултации

Ученик

Зала

История на изкуството

Писмен

04.06.2019

9.00

11

ПП

Александра Петкова

Екатерина

102

Живопис

Практически

04.06.2019

9.00

9

РП

Илия филипов

 

Елеонора

Студио-живопис

Практически

05.06.2019

9.00

11

ПП

Александра Петкова

Екатерина

103

Рисуване

Практически

05.06.2019

9.00

9

РП

Александра Петкова

Елеонора

Музика

Писмен/
практически

06.06.2019

9.00

9

ООП

Теодорина Тодорова

Елеонора

103

ФВС

практически

07.06.2019г.

14.00

12
11

ЗП

Иван Парасков

Александрина
Методий
Екатерина

-

практически

07.06.2019г.

14.00

9

ООП

Цветан Кетипов

 

Елеонора

-

 

АЕ

Писмен/ устен

10.06.2019г.

12.00/
15.00

12

2 ЧЕ

Мая Киткова

 

Александрина
Методий

206

Писмен/ устен

10.06.2019г.

12.00/
15.00

11

ПП

Руми Бърдарова

Екатерина

Писмен/ устен

10.06.2019г.

12.00/
15.00

9

ООП

Руми Бърдарова

Елеонора

История и цивилизация

писмен

11.06.2019

13.00

12

ПП

Николай Куколев

Александрина
Методий

206

История и цивилизация

писмен

11.06.2019

13.00

11
9

ЗП

ООП

Николай Куколев

Екатерина
Елеонора

Свят и личност

писмен

12.06.2019г.

13.00

12

ЗП

Десислава Тодорова

Методий

206

Философия

писмен

12.06.2019г.

13.00

11

9

ЗП

ООП

Екатерина Икономова

Екатерина

Елеонора

География и икономика

писмен

13.06.2019г.

13.00

12

11

 

9

ЗП

ЗП

 

ООП

Димитър Апостолов

Методий

Екатерина

 

Елеонора

208

БЕЛ

писмен

14.06.2019г.

12.00

12

ПП

Илонка Белева

Александрина

Методий

210

БЕЛ

писмен

14.06.2019г.

11

ПП

Илонка Белева

Васил

Екатерина

БЕЛ

писмен

14.06.2019г.

9

ООП

 

Елеонора

Математика

писмен

17.06.2019г.

12.00

12

ЗП

Миглена Борисова

 

Александрина

Методий

207

Математика

писмен

17.06.2019г.

12.00

11

 

9

ЗП

 

ООП

Кирилка Павлова

Васил

Екатерина

Елеонора

Физика и астрономия

Писмен

18.06.2019г.

12.00

12

 

 

9

ЗП

 

 

ООП

Доброслава Митева

Методий

Александрина

 

Елеонора

206

Физика и астрономия

Писмен

18.06.2019г.

12.00

11

ЗП

Йордан Иванов

Карина

Екатерина

Инф. техн.

Писмен/ практически

19.06.2019г.

9.00

11

 

9

ПП

 

ООП

Албена Узунова

Васил

 

Елеонора

103

Химия и ООС

Писмен

21.06.2019г.

9.00

11

 

9

ЗП

 

ООП

Ангелина Григорова

Васил

 

Елеонора

103

Испански език

Писмен/

устен

24.06.2019

12.00/

15.00

11

2 ЧЕ

Калинка Йорданова

 

Екатерина

207

Френски език

Писмен/

устен

24.06.2019

12.00/

15.00

9

2 ЧЕ

Бонка Ичкова

 

Елеонора

Биология и ЗО

Писмен

25.06.2019г.

12.00

11

 

9

ЗП

 

ООП

Цветанка Габерова

 

Карина

Екатерина

Елеонора

206

Изобразително изкуство

Писмен/

практически

26.06.2019

13.00

9

РП

Илия Филипов

 

Елеонора

206

 

Последна промяна ( 11 June 2019 )