Начало Самостоятелна форма

Звезди в Радиото

За конкурса

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Самостоятелна форма Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заявление за самостоятелна форма

Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ ФЕВРУАРИ – УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Вид подготовка

Преподавател за консултации

Ученици

Зала

БЕЛ
Модул – Езикът на твореца
Модул
Диалогични прочити
Модул – Критическо четене

Писмен

120 мин.

06.02.2023

14:00

12 ПП

Венцислава Ангелова

Златка

206

Физика и астрономия

Писмен

06.02.2023

14:00

10 ООП

Доброслава Митева

Кристина

206

Математика

Писмен

09.02.2023

14:00

11 ООП

Христина Танчева

Сидни
Георги

206

Математика

Писмен

09.02.2023

14:00

10 ООП

Кирилка Павлова

Кристина

206

Математика

Писмен

09.02.2023

14:00

12 ООП

Христина Танчева

Златка

206

Музика

Писмен –
160 мин.
Практически – 120 мин.

09.02.2023

14:00

17:00

12 ПП

Севдалин Николов

Александрина
Тихомир
206
100

История и цивилизации

Писмен

13.02.2023

14:00

10 ООП

Николай Куколев

Кристина

206

История и цивилизация

Писмен

13.02.2023

14:00

12 ПП

Хенриета Митева

Златка

206

Гражданско образование

Писмен

13.02.2023

14:00

12 ООП

Хенриета Митева

Тихомир
Георги

206

Информационни технологии

Писмен/
практически

16.02.2023

14:00

10 ООП

Албена Узунова

Кристина

206

Информационни технологии

Писмен/
практически

16.02.2023

14:00

11 ПП

Невена Антипешева

Сидни

206

Информационни технологии

Писмен/
практически

16.02.2023

14:00

12 ПП

Албена Узунова

Александрина
Тихомир

206

Биология и здравно образование

Писмен

16.02.2023

14:00

12 ПП

Десислава Христова

Златка

206

АЕ

Писмен/
устен

16.02.2023

14:00

12 ООП

Диана Петрова

Георги

206

Български език и литература

Писмен

20.02.2023

14:00

11 ООП

Албена Василева

Кристина

206

АЕ

Писмен/
устен

22.02.2023

14:00

11 ПП

Мария Радичева

Сидни

206

АЕ

Писмен/
устен

22.02.2023

14:00

12 ПП

Диана Петрова

Георги
Златка

206

АЕ

Писмен/
устен

22.02.2023

14:00

11 ООП

Диана Петрова

Кристина

206

АЕ

Писмен/
устен

24.02.2023

14:00

11 ПП

Мария Радичева

Кристина

206

ФИЛ

Писмен

24.02.2023

14:00

12 ПП

Екатерина Икономова

Георги

206

ФВС

Практически

27.02.2023

14:00

11 ООП

12 ООП

Костадин Бакалски
Иван Парасков
Кристина
Георги
Тихомир

 

 

 

Последна промяна ( 28 January 2023 )