Начало Самостоятелна форма

Матури 2019

ДЗИ - 2019 г.

Галерия

Самостоятелна форма Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение подадено от родител на ученици неневършили 16 години

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение

Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

Заявление за лица, желаещи да продължат обучението си в самостоятелна форма

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ред и условия за приемане на ученици в самостоятелна форм:

Из Правилника за дейността на НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ за учебната 2018/2019г.≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА,

ДА ПОСЕТЯТ УЧИЛИЩЕТО И ДА СРЕЩНАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТИ, ЗА ДА ГИ КОНСУЛТИРАТ ПО КОНСПЕКТИТЕ, ФОРМАТЪТ НА ИЗПИТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 11 КЛАС

СЕСИЯ АПРИЛ– УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Клас

Вид подготовка

Преподавател за консултации

Зала

ФВС

практически

08.04.2019г.

14.00

12

ЗП

Иван Парасков

-

Свят и личност

писмен

10.04.2019г.

14.30

12

ЗП

Десислава Тодорова

211

Математика

писмен

11.04.2019

14.00

12

ЗП

Миглена Борисова

211

География и икономика

писмен

12.04.2019г.

13.00

12

ЗП

Димитър Апостолов

211

История и цивилизация

писмен

15.04.2019г.

14.00

12

ПП

Николай Куколев

211

Физика и астрономия

писмен

17.04.2019г.

14.30

12

ЗП

Доброслава Митева

211

ФЕ

Писмен/

устен

19.04.2019г.

13.00/

16.00

12

ПП

Бонка Ичкова

211

БЕЛ

писмен

22.04.2019г.

13.00

12

ПП

Илонка Белева

211

Информационни технологии

Писмен/ практически

24.04.2019г.

14.30/ 17.30

12

ПП

Албена Узунова

211

Философия

писмен

24.04.2019г.

14.30

12

ПП

Екатерина Икономова

211

АЕ

Писмен/ устен

25.04.2019г.

13.00/ 16.00

12

2 ЧЕ

Мая Киткова

211

Последна промяна ( 21 April 2019 )