Начало Самостоятелна форма

Галерия

Самостоятелна форма Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА,

ДА ПОСЕТЯТ УЧИЛИЩЕТО И ДА СРЕЩНАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТИ, ЗА ДА ГИ КОНСУЛТИРАТ ПО КОНСПЕКТИТЕ, ФОРМАТЪТ НА ИЗПИТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ АВГУСТ – УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

Учебен предмет

ДАТА/ЧАС

1.Български език и литература

31.08.2018 г. / 9.00 ч.

2. Английски език

28.08.2018 г. - 9.00 ч.- писмен

13.00 ч. - устен

3. История и цивилизация

27.08.2018 г. / 9.00 ч.

4.Математика

29.08.2018 г. / 9.00 ч.

5.Информационни технологии

04.09.2018 г. - 9.00 ч.- писмен

13.00 - практически

6.Биология и здравно образование

03.09.2018 г. / 9.00 ч.

7.Физика и астрономия

30.08.2018 г. / 9.00 ч.

8.Химия и опазване на околната среда

24.08.2018 г. / 9.00 ч.

9. География и икономика

23.08.2018 г. / 9.00 ч.

Последна промяна ( 15 July 2018 )