Начало Самостоятелна форма

Електронен дневник

Електронен дневник

Коледа 2021

Самостоятелна форма Е-мейл
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение подадено от родител на ученици неневършили 16 години

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение

Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

Заявление за лица, желаещи да продължат обучението си в самостоятелна форма

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ред и условия за приемане на ученици в самостоятелна форма:

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 клас - САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
СЕСИЯ АПРИЛ – УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Вид подготовка

Преподавател за консултации

Ученици

Зала

БЕЛ
Модул – Езикът на твореца

Писмен

01.04.2022

10.00

12 ПП

Венцислава Ангелова – председател
Росица Арнаудова

Костадинка

206

История
Модул- Човек и общество

Писмен

04.04.2022

10.00

12 ПП

Катя Тороманова
– председател
Николай Куколев

Костадинка

206

История
Модул- Ние и Балканите

Писмен

06.04.2022

10.00

12 ПП

Катя Тороманова
– председател
Николай Куколев

Костадинка

206

Философия
Модул- Философия и ценности

Писмен

11.04.2022

10.00

12 ПП

Екатерина Икономова -
председател
Десислава Тодорова

Костадинка

206

Философия
Модул- Философия и политика

Писмен

13.04.2022

10.00

12 ПП

Екатерина Икономова -
председател
Десислава Тодорова

Костадинка

206

Философия
Модул- Психология на личността

Писмен

15.04.2022

10.00

12 ПП

Екатерина Икономова -
председател
Десислава Тодорова

Костадинка

206

Философия
Модул- Религия и философия

Писмен

18.04.2022

10.00

12 ПП

Екатерина Икономова -
председател
Десислава Тодорова

Костадинка

206

Математика

Писмен

21.04.2022

10.00

12 ООП

Кирилка Павлова – председател
Миглена Борисова

Костадинка

206

ФВС

Практически

27.04.2022

10.00

12 ООП

Иван Парасков – председател
Цветан Кетипов

Костадинка

-

Гражданско образование

Писмен

29.04.2022

10.00

10 ООП

Николай Куколев –
председател
Петя Мраценкова

Костадинка

206

 

 

Последна промяна ( 11 March 2022 )