Начало Самостоятелна форма

Звезди в Радиото

За конкурса

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Самостоятелна форма Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение подадено от родител на ученици неневършили 16 години

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение

Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

Заявление за лица, желаещи да продължат обучението си в самостоятелна форма

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ред и условия за приемане на ученици в самостоятелна форма:

Из Правилника за дейността на НХГ „Св. св. Кирил и Методий“≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
ГРАФИК

НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ ФЕВРУАРИ – УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Предмет

Вид подготовка

Вид на изпита

Дата

Час

Преподавател за консултации

Зала

БЕЛ
Модул - Езикът и обществото

ПП

Писмен

04.02.2021

13.00

Венцислава Ангелова

209

БЕЛ
Модул - Езикови употреби

ПП

Писмен

05.02.2021

13.00

Венцислава Ангелова

209

БЕЛ
Модул - Критическо мислене

ПП

Писмен

08.02.2021

13.00

Венцислава Ангелова

209

БЕЛ
Модул - Диалогични прочити

ПП

Писмен

11.02.2021

13.00

Венцислава Ангелова

209

БЕЛ
Модул - Езикът на твореца

ПП

Писмен

12.02.2021

13.00

Венцислава Ангелова

209

История и цивилизации
Модул - Власт и институции

ПП

Писмен

15.02.2021

13.00

Николай Куколев

209

История и цивилизации
Модул - Култура и духовност

ПП

Писмен

16.02.2021

13.00

Николай Куколев

209

История и цивилизации
Модул - Човек и общество

ПП

Писмен

19.02.2021

13.00

Николай Куколев

209

История и цивилизации
Модул - Българите и света - източници на историята

ПП

Писмен

25.02.2021

13.00

Николай Куколев

209

Философия
Модул- История на идеите

ПП

Писмен

26.02.2021

13.00

Екатерина Икономова

209

Философия
Модул- Социална психология

ПП

Писмен

01.03.2021

13.00

Екатерина Икономова

209

Философия
Модул- Култура на мисленето

ПП

Писмен

02.03.2021

13.00

Екатерина Икономова

209

Философия

ООП

Писмен

26.02.2021

13.00

Десислава Тодорова

209

Немски език

ООП

Писмен/
устен

25.02.2021

13.00/17.00

Катина Димитрова

209

География и икономика

ООП

Писмен

08.02.2021

13.00

Димитър Апостолов

209

Биология и здравно образование

ООП

Писмен

05.02.2021

13.00

Цветанка Габерова

209

История и цивилизации

ООП

Писмен

19.02.2021

13.00

Хенриета Митева

209

Химия и опазване на околната среда

ООП

Писмен

22.02.2021

13.00

Ангелина Григорова

209

Физика и астрономия

ООП

Писмен

12.02.2021

13.00

Доброслава Митева

209

Изобразително изкуство

ООП

Писмен/
практически

16.02.2021

13.00

Александра Петкова

209

Музика

ООП

Писмен/
практически

15.02.2021

13.00

Теодорина Тодорова

209

ФВС

ООП

Практически

15.02.2021

13.00

Иван Парасков

-

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

 

 

Последна промяна ( 18 January 2021 )