Начало Самостоятелна форма

Матури 2021

ДЗИ - 2021/2022 г.

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Самостоятелна форма Е-мейл
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение подадено от родител на ученици неневършили 16 години

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение

Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

Заявление за лица, желаещи да продължат обучението си в самостоятелна форма

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ред и условия за приемане на ученици в самостоятелна форма:

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ НОЕМВРИ – УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Вид подготовка

Комисия за консултации

Зала

Български език и литература

Писмен

18.11.2021

14.00

10 OOП
12 ООП
Тинка Стоилова
Венцислава Ангелова

206

БЕЛ
Модул – Езикът на твореца

Писмен

18.11.2021

14.00

11 ПП

Албена Василева

206

АЕ

Писмен/
устен

08.11.2021

14.00

17.00

12 ООП
11 ООП
10 ООП
Румяна Бърдарова
Диана Петрова
Мария Радичева

206

ФЕ

Писмен/
устен

12.11.2021

14.00

17.00

12 ООП

Мария Радичева

206

АЕ

Модул - Устно общуване
Писмен/
устен

10.11.2021

14.00

17.00

12 ПП

11 ПП

Румяна Бърдарова
Диана Петрова
Мария Радичева

206

АЕ

Модул - Писмено общуване

Писмен/

устен

19.11.2021

14.00

17.00

12 ПП

11 ПП

Румяна Бърдарова

Диана Петрова

Мария Радичева

206

АЕ

Модул – Езикът чрез литературата

Писмен/

устен

22.11.2021

14.00

17.00

12 ПП

Румяна Бърдарова

206

АЕ

Модул – Култура и междукултурно общуване

Писмен/

устен

24.11.2021

14.00

17.00

12 ПП

Румяна Бърдарова

206

АЕ

Модул – Езикови практики

Писмен/

устен

26.11.2021

14.00

17.00

12 ПП

Румяна Бърдарова

206

Математика

Писмен

15.11.2021

14.00

12 ООП

Кирилка Павлова

206

Информационни технологии

Писмен/

практически

15.11.2021

14.00

17.00

10 ООП

Миглена Велячка

206

ИТ

Модул – Обработка и анализ на данни

Писмен/

практически

15.11.2021

14.00

17.00

11 ПП

Албена Узунова

206

Гражданско образование

Писмен

04.11.2021

14.00

12 ООП

Николай Куколев

206

Философия

Модул- Психология на личността

Писмен

19.11.2021

14.00

12 ПП

Екатерина Икономова

206

Философия

Модул- Философия и ценности

Писмен

24.11.2021

14.00

12 ПП

Екатерина Икономова

206

Философия

Модул- Философия и политика

Писмен

26.11.2021

14.00

12 ПП

Екатерина Икономова

206

Философия

Модул- Философия и религия

Писмен

29.11.2021

14.00

12 ПП

Екатерина Икономова

206

Философия

Модул- Социална психология

Писмен

22.11.2021

14.00

11 ПП

Десислава Тодорова

206

Философия

Модул- Култура на мисленето

Писмен

26.11.2021

14.00

11 ПП

Десислава Тодорова

206

Теория на музиката

Писмен

08.11.2021

14.00

11 ПП

Севдалин Николов

206

Пиано

Практически

12.11.2021

14.00

11 ПП

Емануил Манолов

99

Изпълнителско изкуство-инструмент/пеене

Практически

24.11.2021

14.00

11 ПП

Христина Палева

100

Солфеж

Писмен/

практически

22.11.2021

14.00

11 ПП

Любима Манолова

206

Музикален инструмент/пеене

Практически

04.11.2021

14.00

11 ПП

Христина Палева

100

Изобразително изкуство

Писмен/

практически

04.11.2021

14.00

10 ООП

Александра Петкова

206

Музика

Писмен/

практически

12.11.2021

14.00

10 ООП

Теодорина Тодорова

206

ФВС

Практически

16.11.2021

14.00

12 ООП

10 ООП

Иван Парасков Костадин Бакалски

206

 

Последна промяна ( 28 October 2021 )