Начало Самостоятелна форма

Звезди в Радиото

Класиране

Матури 2018

ДЗИ - 2018г.

Галерия

Самостоятелна форма Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА,

ДА ПОСЕТЯТ УЧИЛИЩЕТО И ДА СРЕЩНАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТИ, ЗА ДА ГИ КОНСУЛТИРАТ ПО КОНСПЕКТИТЕ, ФОРМАТЪТ НА ИЗПИТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА.

 

Учениците, които през учебната 2017/2018 година се обучават в 12 клас, следва до 07.03.2018 г. да подадат заявление за явяване на изпити през сесия м. април

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ АПРИЛ – УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Вид подготовка

Преподаватели за консултации по предметите

Зала

Български език и литература

писмен

23.04.2018г.

9.00

ПП

Албена Атанасова

206

Английски език

Писмен / устен

17.04.2018г.

9.00/ 14.00

ПП

Диана Петрова

306

НЕ

Писмен / устен

20.04.2018г.

10.00/ 14.00

2 ЧЕ

Румяна Войнова

306

ИЕ

Писмен / устен

20.04.2018г.

10.00/ 14.00

2 ЧЕ

Калинка Йорданова

306

Математика

писмен

25.04.2018г.

14.00

ЗП

Христина Танчева

211

История

писмен

27.04.2018г.

14.00

ЗП

Хенриета Митева

211

ПП

География

писмен

13.04.2018г.

13.00

ЗП

Димитър Апостолов

211

Философия

писмен

30.04.2018г.

14.00

ЗИП

Десислава Тодорова

211

ПП

Свят и личност

писмен

19.04.2018г.

14.00

ЗП

Десислава Тодорова

211

Физика

писмен

12.04.2018г.

14.00

ЗП

Доброслава Митева

211

ФВС

практически

04.04.2018г.

10.00

ЗП

Цветан Кетипов

Физкултурен салон

Хорова практика

писмен

03.04.2018г.

09.00

ПП

Севдалин Николов

206

Солфеж

Писмен / практически

05.04.2018г.

10.00/14.00

ПП

Любима Манолова

Ателие
Дърворезба /99

История на изкуството

писмен

03.04.2018г.

09.00

ПП

Илия Филипов

206

Студио

практически

05.04.2018г.

10.00

графика

Илия Филипов

Ателие Дърворезба

дърворезба

Ивайло Биляров

Последна промяна ( 10 March 2018 )