Начало Самостоятелна форма

Матури 2018

ДЗИ - 2018г.

Галерия

Самостоятелна форма Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА,

ДА ПОСЕТЯТ УЧИЛИЩЕТО И ДА СРЕЩНАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТИ, ЗА ДА ГИ КОНСУЛТИРАТ ПО КОНСПЕКТИТЕ, ФОРМАТЪТ НА ИЗПИТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ ЮНИ – УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

 

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Вид подготовка

Преподаватели за консултации

Зала

ФЕ

Писмен / устен

04.06.2018г.

10.00/

14.00

ПП

Бонка Ичкова

306

Български език и литература

писмен

06.06.2018г.

13.00

ПП

Тинка Стоилова

211

Английски език

Писмен / устен

07.06.2018г.

12.00/

16.00

2 ЧЕ

Вергиния Данаилова

306

Физика

писмен

13.06.2018г.

10.00

ЗП

Доброслава Митева

211

История

писмен

15.06.2018г.

10.00

ЗП

Николай Куколев

306

ФВС

практически

19.06.2018г.

13.30

ЗП

Иван Парасков

-

История на изкуството

писмен

20.06.2018г.

13.00

ПП

Илия Филипов

211

Математика

писмен

20.06.2018г.

13.00

ЗП

Миглена Борисова

Студио - графика

практически

21.06.2018г.

13.00

ПП

Илия Филипов

209

ИТ

Писмен, практически

21.06.2018г.

13.00/

16.00

ПП

Албена Узунова

Философия

писмен

22.06.2018г.

10.00

ЗП

Десислава Тодорова

306

Биология и здравно образование

писмен

25.06.2018г.

10.00

ЗП

Цветанка Габерова

306

ХООС

писмен

27.06.2018г.

13.00

ЗП

Ангелина Григорова

211

География

писмен

28.06.2018г.

13.00

ЗП

Димитър Апостолов

209

 

Последна промяна ( 29 May 2018 )