Начало Учебен план

Галерия

Разпределение на учебно време по класове, етапи и степени на образование Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Хуманитарни науки":

учебна 2017/2018 г. -

- 8 "а" клас

 
учебна 2018/2019 г.

- 8 "а" клас

- 9 "а" клас
 
учебна 2019/2020 г.

- 8 "а" клас

- 9 "а" клас

- 10 "а" клас

Училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Хуманитарни науки":

учебна 2017/2018 г. -

- 8 "б" клас

учебна 2018/2019 г.

- 8 "б" клас

- 9 "б" клас

Училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Обществени науки ":

учебна 2017/2018 г. -

- 8 "в" клас

учебна 2018/2019 г.

- 8 "в" клас

- 9 "в" клас

Училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Музика":

учебна 2017/2018 г. -

- 8 "г" клас

учебна 2018/2019 г.

- 8 "г" клас

- 9 "г" клас

Училищен учебен план - за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Изобразително изкуство":

учебна 2017/2018 г. - - 8 "д" клас
учебна 2018/2019 г. - 8 "д" клас

- 9 "д" клас

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

УЧЕБЕН ПЛАН - Профил "Хуманитарен" - Български език с интензивно изучаване на английски език.

УЧЕБЕН ПЛАН - Профил "Хуманитарен" - Български език с интензивно изучаване на немски език.

УЧЕБЕН ПЛАН - Профил "Хуманитарен" - История с интензивно изучаване на испански език / френски език.

УЧЕБЕН ПЛАН- Профил "Изкуства" - Музика с интензивно изучаване на английски език.

УЧЕБЕН ПЛАН - Профил "Изкуства" - Изобразително изкуство с интензивно изучаване на английски език.

 

За повече информация натиснете върху нужният учебен план!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Последна промяна ( 03 September 2019 )