Начало Процедури и заявления

Звезди в Радиото

За конкурса
Класиране

Матури 2019

ДЗИ - 2019 г.

Галерия

Процедури и заявления E-mail

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

1. Издаване на диплома за средно образование

2. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

3.1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

3.2. Заявление за издаване на удостоверение за преместване

3.3. Заявление от родител за преместване на ученик в НХГ

Процедури и заявления:

4.1. Процедура за издаване на дубликати

4.2. Заявление за издаване на дубликати

5.1. Процедура за издаване на удостоверения за завършен клас

5.2. Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

6.1. Процедура за изготвяне на УП-2 и УП-3

6.2. Заявление за издаване на УП-2

6.3. Заявление за издаване на УП-3

 

7. Протокол за приемане на устно заявление

 

Last Updated ( Monday, 18 March 2019 )