Начало Процедури и заявления

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Процедури и заявления Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

1. Издаване на диплома за средно образование

2. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

3. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Заявление от родител за преместване на ученик в НХГ

 

Процедури и заявления:

4. Процедура за издаване на дубликати

Заявление за издаване на дубликати

5. Процедура за издаване на удостоверения за завършен клас

Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

6. Процедура за изготвяне на УП-2 и УП-3

Заявление за издаване на УП-2

Заявление за издаване на УП-3

7. Протокол за приемане на устно заявление

 

Последна промяна ( 28 January 2023 )