Начало Процедури и заявления

Звезди в Радиото

За конкурса

Галерия

Процедури и заявления Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

1. Издаване на диплома за средно образование

2. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

3.1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

3.2. Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Процедури и заявления:

4.1. Процедура за издаване на дубликати

4.2. Заявление за издаване на дубликати

5.1. Процедура за издаване на удостоверения за завършен клас

5.2. Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

6.1. Процедура за изготвяне на УП-2 и УП-3

6.2. Заявление за издаване на УП-2

6.3. Заявление за издаване на УП-3

 

7. Протокол за приемане на устно заявление

 

Последна промяна ( 02 February 2019 )