Начало Проекти Проект "ОУД"

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Образование за утрешния ден Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Клуб по ключови дигитални умения с ръководител Миглена Георгиева Велячка

Тема: Работа по проекти чрез дигитално сътрудничество от 19.06.2020 г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

На 29.05.2020 година се проведоха представителни изяви на групите по интереси:

- „Клуб по ключови дигитални умения“, с ръководител Миглена Велячка;

- „Клуб по дигитални компетентности“, с ръководител Албена Узунова.

Присъстваха г-н Марин Митов, директор на НХГ и г-жа Светлана Солачка, ЗДУД.

Обучението се проведе онлайн чрез платформата на Microsoft - Teams.

Целта на обучението беше чрез дигитално сътрудничество учениците да усвоят нови знания.

Въпреки нестандартната обстановка, учениците участваха много активно като отговаряха на поставените им въпроси, даваха идеи, обсъждаха и коментираха поставените теми:

- „Уебинар“;

- „Работа по проекти чрез дигитално сътрудничество“.

Учениците се чувстваха удовлетворени от своите произведения, които можете да разгледате тук:

- https://www.ourboox.com/books/nhg_priem_2020-muzika/ (изработено от Ивелина Петкова)

- https://www.ourboox.com/books/nhg_priem_2020-predpriemachi/ (изработено от Симона Коританова)

- https://www.ourboox.com/books/nhg_priem_2020-obsht_nauki_new/ (изработено от Маргарита Обецанова)

- https://www.ourboox.com/books/nhg_priem_2020-humanitaren/ (изработено от Магдалена Тасева,)

- https://www.ourboox.com/books/nhg_priem_2020-obsht_nauki_new-2/ (изработено от Розали Георгиева)

- https://www.ourboox.com/books/nhg_priem_2020-muzika/ (изработено от Любослав Петков)

- https://www.ourboox.com/books/nhg_priem_2020-predpriemachi-3/ (изработено от Малин Широкански)

 

 

Това бе един чудесен пример за работа чрез дигитално сътрудничество.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

 

Последна промяна ( 20 June 2020 )