Начало За училището Ръководство

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Ръководство Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Директор
Марин Митов
Физика и математика;
ПУ "Паисий Хилендарски" - 1982г.
Зам. директор по УВД
Светлана Солачка
Химия и физика;
ПУ "Паисий Хилендарски" - 1987г.
Зам. директор по АСД
Теодора Добрева Ацева
ПТПП;
ЮЗУ ”Неофит Рилски” Благоевград - 1990г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

 

 

Последна промяна ( 06 November 2017 )