Начало За училището Ръководство

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Ръководство Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Директор
 
Светлана Солачка
Химия и физика;
ПУ "Паисий Хилендарски" град Пловдив;
1987г.

 

Зам. директор по УД

Любима Манолова
Музика;
АМТИИ град Пловдив;
1994г.

Зам. директор по АСД

Теодора Ацева
ПТПП;
ЮЗУ ”Неофит Рилски” - Благоевград
1990г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Последна промяна ( 16 January 2023 )