Начало

Матури 2018

ДЗИ - 2018г.

Галерия

Материална база Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Библиотека „Константин Величков”

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Фонд - над 9 800 тома книги.

Площ на библиотеката - 70 кв.м.,с обособена читалня.
 
През 2005 г., със съфинансирането по Проект на Обществен благотворителен фонд – USAID е извършен ремонт и библиотеката има просторно и уютно помещение с един компютър за ученици с интернет връзка, ксерокс и един компютър за въвеждане книгите в електронен каталог.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Компютърни кабинети

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Училището разполага с 2 кабинета по Информационни техногии със съвременна компютърна техника. Също така е изградена училищна мрежа /LAN/ с постоянен достъп до Internet и е обзаведен кабинет по програмата "i-клас", даващ връзка към НОМ /Националната Образователна Мрежа/. Предлагаме качествено обучение от докаказали се професионалисти по съвременни учебни планове.

chrome://fireftp/content/fireftp.xul#account=docs

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Кабинети по изобразително изкуство:

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

РИСУВАНЕ:

Рисуването е основен проблем в обучението по изобразително изкуство. Академичното и творческо изобразяване на натурата, проблемите на натюрморта, класическите гипсови модели, глава от натура - това са фундаментални задачи на обучението по рисуване, подпомогнато от обучението по перспектива, скици и анатомия. обучението се преминава от рисуване на натюрморт в осми и девети клас, на череп, анатомични детайли и гипсова глава в десети клас. Учебният процес по рисуване е обвързан с паралелното обучение по Пластична Анатомия и Перспектива. Формират се естетически критерии и творческо въображение в интерпретирането на натурата. Задълбоченото обучение по рисуване дава стабилна основа и подготовка за кандидатсването във висши учебни заведения по изкуствата

.

ЖИВОПИС:

Живопис е вид изобразително изкуство и предствалява нанасяне на цветни бои върху хартия, платно, дърво, стена, стъкло, коприна и други. Принципно тя се изгражда на баланса между топли и студени цветове. Нейни изразни средства са мазката, цветното петно, фактурата на живописния слой. От първостепенно значение за нея е колоритът.

Целта на обучението по живопис е ученикът да притежава и прилага знания и умения за цветови хармонии, за линейна и въздушна перспектива и композиция, както и създаването на богато колоритно решение на творбата, експресивност и определена динамика и сила на емоционалното въздействие. Прилагат съответни подходи при решаване на проблема.

ГРАФИКА:

Графиката е вид изобразителното изкуство, чиито основни изразни средства са линията, щрихът, петното. Принципно е базирана на баланса между черно и бяло. Възможно е в нея да присъстват един или повече допълнителни цветове, но акцентът не е върху колорита.

Учениците се запознават с високопечатни и дълбокопечатни графични техники. Учебно – творческите задачи включват монотипия, кредов картон, изпълнение на отпечатъци от апликирана основа, рисунки с перо, четка и туш, линогравюра, суха игла, офорт и др. Изпълняват се графични варианти в жанровете натюрморт, пейзаж, фигура, фигурална и нефигурална композиция и жанровете на приложната графика. От особено значение е учениците да се подтикват към творческо мислене, така, че учениците да вложат избразително мислене, въображение и фантазия.

ДЪРВОРЕЗБА:

Дърворезбата е художествена обработка на дървесината чрез изрязване (резбоване) на различни декоративни мотиви, изображения и ли композиции.

Целта на студиото е да обучи млади творци, даващи нов живот на стародавната българска традиция за художествена работа с дърво. Извеждането на образи и идеи от непосредственият природен материал създава искрена интимност и топлота при изработването на художествената творба. Богатството в традиционната българска дърворезба се интерпретира в обучението със съвременно зв учене. Последователно се овладяват уменията по стилизация, изграждане на орнамента и фигуралната композиция в декоративната пластика. Изграждат се технически и технологически уме ния при работата с дърво. Студиото има подходяща за обучение база.

 

ТЕКСТИЛЕН ДИЗАЙН:

 

 

Худо жествения те кстил е вид приложно изобразително изкуство,представлаващо надгражда щ етап от развитието на изобразителнито и зкуство ,съчетаващ уменията по рисуване,живопис,графика , пластичен израз идруги.

 

Представлява нанасяне на бои върху хартия,платно,дъ рво,стена,стъкло,коприна и др.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
КАБИНЕТИ ПО МУЗИКА:
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ХОРОВА ЗАЛА

 

КАБИНЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК

 

ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ

 

 

Последна промяна ( 05 November 2017 )