Начало Проекти "Подкрепа за успех"

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

"Подкрепа за успех" Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

ОБЯВА

ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

Териториалният екип за управление на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ към РУО – Благоевград – Благоевград Ви кани да присъствате на Междуучилищно събитие по проекта с участието на ученици от следните училища:

9. ОУ“ Пейо Яворов“ – Благоевград

11. ОУ“ Христо Ботев“ – Благоевград

4. ОУ „Димчо Дебелянов“ – Благоевград,

НХГ „Св.св. Кирил и Методий“– Благоевград,

ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград

БПГ „Ичко Бойчев“ – Благоевград

СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Симитли

СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Крупник

ОбУ„Св.св. Кирил и Методий“ – с. Долно Осеново.

Събитието ще се проведе на 23 юни 2022 година от 9.00 часа в 9. ОУ“ Пейо Яворов“ – Благоевград.

С Програмата може да се запознаете тук

Очакваме Ви!

 

Последна промяна ( 22 June 2022 )