Начало Проекти

Галерия

Проекти през годините Е-мейл
Съдържание на статията
Проекти през годините
Проекти през 2015/2016г.
Проекти през 2012/2013г.
Проекти през 2011/2012г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Симулация на Европейски избори в нашата гимназия

Ученици от НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Благоевград започнаха подготовката за предстоящата симулация на избори за Европейски парламент, което ще бъде основно събитие по Програмата за училище посланик на Европейския парламент през настоящата година. Първото занимание на младшите посланици от НХГ и ученици от евроклуба „Общество на знанието – европейски перспективи“ по организация на събитието се проведе на 29.03.2018г.

Симулативната игра се провежда в сътрудничество с Европейския информационен център „Европа директно“ в Благоевград и има за цел разширяване на демократичната култура на учениците и на познанията им за функционирането на европейските институции и механизма за избор на европейски депутати.

Организацията на симулативната игра включва издигане на кандидати на кандидати за евродепутати, предизборна кампания, в която всеки кандидат ще представи своето послание и накрая ще бъде самото гласуване. Гласуването ще се организира от избирателна комисия, която ще подготви избирателните списъци (учениците от 4 пилотни паралелки), изборни правила и избирателните бюлетини с имената на кандидатите. Самото гласуване ще се извърши в средата на м. май т.г., като най-успешно представилите се ученици ще получат възможността да участват в подобна симулация на национално равнище – заседание на (ученически) Европейски парламент.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Младежкото радиопредаване „Teen Zona” отразиха големия успех на гимназията – званието eTwinning училище

На 13.04.2018 гост на НХГ бе младежкото предаване "Teen Zona" към радио Благоевград. Г-жа Елеонора Калпачка и Цвети Чучукова интервюираха учениците от 10б клас - Ерика Димитрова и Виктория Хаджийска, както и г-жа Узунова и г-жа Войнова. Те разказаха за европейската мрежа на учители и ученици - eTwinning.

Г-жа Узунова обясни критериите за избор на eTwinning училище, както и за успешния реализиран проект „Нека се опознаем чрез книгите“, който получи европейски знак за качество.

Учениците Ерика и Вики разказаха за проекта "Така живеем ние в Европа", по който работят в момента с ученици от Естония с ръководител: главен учител по немски Румяна Войнова. Всички активни итуинъри си направиха обща снимка пред НХГ.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ плучи званието eTwinning училище за 2018-2019 година.

24 училища и детски градини в цялата страна получиха този знак. Тези училища са пионери и са признати за лидери в области като:

Дигитална практика
Практика за електронна безопасност
Иновативни и креативни подходи към педагoгиката
Насърчаване на непрекъснатото професионално развитие на персонала
Насърчаване на практики за съвместно обучение сред персонала и учениците

За всички нас това е огромно признание, но и голяма отговорност. Мотивирани сме и вдъхновени да продължим да творим и да се развиваме, да създаваме прекрасни eTwinning проекти. Благодарим на всички ученици, колеги и ръководството за всеотдайната работа!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Програма за училища посланици на Европейския парламент


≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

На 30 ноември 2017 г. в НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ в Благоевград (бивша Солунска) се проведе дискусия на тема „Какво ни прави европейци?“. В нея участваха ученици от 10 клас, а в ролята на фасилитатор влезе Николай Куколев, учител по история в НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ и старши посланик по Програмата за училища посланици на Европейския парламент. Г-н Куколев направи кратка презентация за историята на европейската интеграция и Европейския съюз, за промените в Източна Европа след 1989 г. и желанието и усилията на източноевропейските общества за бързо присъединяване към Европейския съюз.

След това учениците се включиха в свободната дискусия. Мнението на повечето участници бе, че ние българите принадлежим исторически на европейската цивилизация и подкрепиха тази своя позиция с исторически, политически и културни аргументи. Изтъкнати бяха такива български приноси като създаването, опазването и разпространението на кирилицата като славянска азбука, помогнала за разпространение на християнството и интелектуалното приобщаване към европейската цивилизованост на различни източноевропейски народи в миналото. Припомнено бе, че за всички наши възрожденски лидери освобождението от османска власт и възстановяването на българската държавност е завръщане в семейството на свободните европейски народи. А ръководителите на възстановеното през 1878 г. Княжество България са го градили по модела на развитите съвременни европейски държави. Така, заявеното още на 22 декември 1990 г. от Великото народно събрание желание за членство на Република България в Европейския съюз (тогава Европейски общности), подадената от българското правителство официална молба за членство през декември 1995 г. и получената покана за започване на преговори за присъединяване с България от страна на Европейския съвет (основен ръководен орган на ЕС) се явяват естествено продължение на процеса на завръщане на България в Европа и пълноценното й участие в развитието на европейското сътрудничество и интеграция.

В края на дискусията участниците получиха от учениците младши посланици информационни материали на европейска тематика, осигурени от Европейския информационен център Europe Direct (Европа директно) в Благоевград.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Гимназията ни е избрана за участие в европейската Програма за училища посланици на Европейския парламент

 

Започна новото издание на Програмата за училища посланици на Европейския парламент. В проекта участват 30 средни училища от цялата страна, определени сред над 140 кандидатствали. Сред одобрените за участие е и НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ – Благоевград /бивша Солунска/.

Целта на инициативата е да помогне за повишаването на осведомеността за Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите хора, като им предостави по атрактивен начин знания за Европейския съюз и по-специално за Европейския парламент. Това включва не просто запознаване с фактите за ЕС, но и представяне на правата и задълженията ни като европейски граждани, какво означава на практика ЕС в ежедневието ни и как всеки може да участва в оформянето на тази Европа, в която искаме да живеем.

Въвеждащото обучение за учителите – старши посланици се проведе в Дома на Европа в гр. София на 24.11.2017 г., като участие взеха и учителите Николай Куколев и Калин Маешки.

Програмата за училища посланици на Европейския парламент бе представена от г-н Теодор Стойчев – ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България и г-н Андрей Ковачев – български представител в Европейския парламент и член на Председателството на ЕП (Квестор). В обучението се включиха и проф. д-р Ингрид Шикова – експерт в областта на политиките на Европейския съюз и д-р Красимира Василева – председател на Сдружението на българските европейски клубове (НАБЕК). Първите предстоящи стъпки по реализация на Програмата са свързани с определяне на учениците – младши посланици (на възраст между 15 и 18 години) и разработването на училищен план с дейности и инициативи, насочени към постигане на целите на Програмата и добро представяне пред оценяващия екип. Комплексът от дейности и инициативи ще приключи с училищно събитие, посветено на Деня на Европа – 9 май. Всяко училище участник има свободата да определи формата и начина на провеждане на заключителното събитие.

В края на въвеждащото обучение проф. д-р Шикова заяви: „Можем да покажем, че нашата страна е не само пълноправен, но и пълноценен член на Европейския съюз“.

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈


Последна промяна ( 19 April 2018 )