Начало Графици Помощник-класни ръководители

Матури 2018

ДЗИ - 2018г.

Галерия

Помощник-класни ръководители Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Помощник-класни ръководители през учебната 2017/2018 година

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Клас

Класен ръководител

Пом.класен ръководител

8 – А

В.Ангелова

Н.Иванова

8 – Б

К.Павлова

Ив.Парасков

8 – В

Л.Влахова

М.Влахова

8 – Г

М.Чакова

Г.Ангелова

8 – Д

М.Велячка

Ем.Попова

 

 

 

9 – А

К.Маешки

Д.Митева

9 – Б

Хр.Танчева

П.Терзийска

9 – В

Ек.Икономова

И.Александрова

9 – Г

Ант.Мирчева

Ж.Янев

 

 

 

10 – А

Ил.Белева

Н.Куколев

10 – Б

Д.Апостолов

С.Николов

10 – В

К.Йорданова

К.Бакалски

10 – Г

Хр.Палева

Св.Стоилов

10 – Д

Ал.Петкова

Р.Бърдарова

 

 

 

11 – А

Алб.Узунова

Й.Иванов

11 – Б

М.Борисова

Т.Стоилова

11 – В

Б.Ичкова

В.Данаилова

11 – Г

В.Царевска

М.Николова

11 – Д

Ил.Филипов

Цв.Габерова

 

 

 

12 – А

Х.Митева

Д.Тодорова

12 – Б

Д.Петрова

Цв.Кетипов

12 – Г

М.Ангелова

Т.Тодорова

12 – Д

Анг.Григорова

Алб.Атанасова

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Последна промяна ( 03 October 2017 )