Начало Графици График за консултации

Електронен дневник

Електронен дневник

Галерия

Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ

ЗА ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЕН

ЧАС

Марин Ал. Митов

Сряда

13.30 – 14.10

Светлана Драг. Солачка

Сряда

13.30 – 14.10

Илонка Ил. Белева

Сряда

12.40 – 13.20

Росица Ив. Арнаудова

Четвъртък

13.30 – 14.10

Тинка Б. Стоилова

Понеделник-12 кл.
Четвъртък-8 кл.
12.40 – 13.20
13.30 – 14.10

Венцислава Г. Ангелова

Сряда

13.30 – 14.10

Албена В. Василева

Понеделник

13.30 – 14.10

Петя Г. Михайлова

Сряда

13.30 – 14.10

Надежда К. Иванова

Вторник

13.30 – 14.10

Ани Огн. Рупова

Петък

12.40 – 13.20

Диана Д. Петрова

Петък

12.40 – 13.20

Мая Ал. Киткова

Петък

12.40 – 13.20

Антоанета Ас. Мирчева

Сряда

13.30 – 14.10

Емилия Сим. Попова

Сряда

13.30 – 14.10

Румяна Ст. Войнова

Понеделник

13.30 – 14.10

Златка Дим. Гергинова

Петък

12.40 – 13.20

Катина Б. Димитрова

Сряда

13.30 – 14.10

Калинка К. Йорданова

Вторник

Четвъртък - 12 кл.

13.30 – 14.10

12.40 – 13.20

Людмила Вес. Влахова

Петък

12.40 – 13.20

Диана Т. Шекерлийска

Вторник

Четвъртък - 12 кл.

13.30 – 14.10

12.40 – 13.20

Христина Сл. Танчева

Сряда – 9 кл.

Петък - 11 кл.

13.30 – 14.10

12.40 – 13.20

Кирилка Ст. Павлова

Понеделник - 12 кл.

Вторник - 10 кл.

12.40 – 13.20

13.30 – 14.10

Миглена Г. Борисова

Вторник

13.30 – 14.10

Албена Ив. Узунова

Сряда

14.10 – 14.50

Миглена Г. Велячка

Понеделник

12.40 – 13.20

Хенриета Ем. Митева

Четвъртък

13.30 – 14.10

Николай Мих. Куколев

Петък

12.40 – 13.20

Калин Ем. Маешки

Сряда

13.30 – 14.10

Катя Г. Тороманова

Четвъртък

13.30 – 14.10

Екатерина Н. Икономова

Четвъртък

13.30 – 14.10

Десислава В. Тодорова

Сряда

13.30 – 14.10

Димитър К. Апостолов

Вторник - 12 кл.

Четвъртък

12.40 – 13.20

13.30 – 14.10

Антоанета Ленч. Стойнева

Понеделник

13.30 – 14.10

Цветана Анг. Габерова

Вторник

13.30 – 14.10

Марияна Сим. Ванчокова

Понеделник

13.30 – 14.10

Йордан Сл. Иванов

Вторник

13.30 – 14.10

Доброслава Кр. Митева

Сряда

13.30 – 14.10

Ангелина Д. Григорова

Сряда

13.30 – 14.10

 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Последна промяна ( 21 February 2020 )