Начало Графици График за консултации

Електронен дневник

Електронен дневник

Галерия

Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЕН

ЧАС

Марин Ал. Митов

Четвъртък

12.40 – 13.20

Светлана Драг. Солачка

Четвъртък

12.40 – 13.20

Илонка Ил. Белева

Сряда

13.30 – 14.10

Росица Ив. Арнаудова

Вторник-12 кл.
Четвъртък-11 кл.
12.40 – 13.20
15.10 – 15.50

Тинка Б. Стоилова

Понеделник

14.10 – 14.50

Венцислава Г. Ангелова

Понеделник

13.30 – 14.10

Албена В. Василева

Понеделник

18.40 – 19.20

Петя Г. Михайлова

Четвъртък

12.40 – 13.20

Надежда К. Иванова

Петък

12.20 – 13.00

Ани Огн. Рупова

Вторник

12.40 – 13.20

Диана Д. Петрова

Четвъртък

12.40 – 13.20

Вергиния Ем. Данаилова /
Мая Ал. Киткова

Четвъртък

12.40 – 13.20

Антоанета Ас. Мирчева

Петък

12.10 – 12.50

Емилия Сим. Попова

Сряда

12.40 – 13.20

Румяна Ст. Войнова

Сряда

12.35 – 13.15

Златка Дим. Гергинова

Понеделник

12.40 – 13.20

Катина Б. Димитрова

Сряда

11.50 – 12.35
13.30 – 14.10

Калинка К. Йорданова

Четвъртък

13.30 – 14.10

Людмила Вес. Влахова

Петък

12.20 – 13.00

Диана Т. Шекерлийска

Четвъртък

13.30 – 14.10

Христина Сл. Танчева

Вторник -11 кл
Четвъртък – 9 кл.
13.30 – 14.10
12.40 – 13.20

Кирилка Ст. Павлова

Сряда
Четвъртък
12.40 – 13.20
13.30 – 14.10

Миглена Г. Борисова

Понеделник-10 кл.
Сряда- 9 кл.
13.30 – 14.10
12.40 – 13.20

Албена Ив. Узунова

Вторник

12.40 – 13.20

Миглена Г. Велячка

Четвъртък

12.40 – 13.20

Хенриета Ем. Митева

Вторник

12.40 – 13.20

Николай Мих. Куколев

Понеделник

13.30 – 14.10

Калин Ем. Маешки

Вторник

13.30 – 14.10

Катя Г. Тороманова

Вторник

13.30 – 14.10

Екатерина Н. Икономова

Четвъртък

12.00 – 12.40

Десислава В. Тодорова

Вторник

13.30 – 14.10

Димитър К. Апостолов

Сряда

13.30 – 14.10

Антоанета Ленч. Стойнева

Четвъртък

12.30 – 13.10

Цветана Анг. Габерова

Понеделник

13.30 – 14.10

Марияна Сим. Ванчокова

Петък

12.20 – 13.00

Йордан Сл. Иванов

Понеделник
Вторник
13.30 – 14.10
12.40 – 13.20

Доброслава Кр. Митева

Четвъртък

13.30 – 14.10

Ангелина Д. Григорова

Вторник

13.00 – 13.40

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Последна промяна ( 02 October 2019 )