Начало Учебници за 2018/2019г.

Матури 2019

ДЗИ - 2019 г.

Галерия

Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Съветваме учениците да не бързат да закупуват учебниците, а да се консултират с учителите си.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

СПИСЪК

НА УЧЕБНИЦИ и учебни помагала ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

8. клас
- Български език – “Просвета Азбуки”, Автори: Милена Васева, Тина Велева

- Литература – “Булвест 2000”, Автори: Илияна Кръстева, Виолета Герджикова, Бойко Панчев, Олга Попова

9. клас

·
Български език за 9. клас, „Анубис“, Автори: М. Георгиева, В. Жобов

· Литература за 9. клас, „Анубис“ „Булвест 2000” , Автори: Б.Биолчев, Б.Минков

10 а, б и в клас

·
Български език за 10. клас, ЗП М. Васева и колектив 2001 – 2016 „Д-р Иван Богоров” ЕООД

· Литература за 10. клас, ЗП В. Котева и колектив 2002 – 2016 „Булвест 2000” ООД

· Литература за 10.клас, ПП В. Котева и колектив 2002 – 2016 „Булвест 2000” ООД

10 г. клас

·
Български език за 10. клас, ЗП М. Васева и колектив 2001 – 2016 „Д-р Иван Богоров” ЕООД

· Литература за 10. клас, ЗП В. Котева и колектив 2002 – 2016 „Булвест 2000” ООД

11 А, Б, В, Г, Д клас

·
Български език за 11. клас, ЗП и ПП М. Васева и колектив 2001 – 2016 „Д-р Иван Богоров” ЕООД

· Литература за 11. клас, ЗП и ПП В. Стефанов, Ал. Панов 2001 – 2016 ИК „Анубис” ООД

12 А, Б, В клас
- Български език за 12. клас, ЗП М. Васева и колектив 2001 – 2016 „Д-р Иван Богоров” ЕООД

- Литература за 12. клас, ЗП и ПП В. Стефанов, Ал. Панов 2001 – 2016 ИК „Анубис” ООД

12 Г, Д
клас
- Литература за 12. клас, „Булвест 2000” ООД – Вера Котева и др.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Целият списък можете да видите <тук>!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Последна промяна ( 13 September 2018 )