Начало Графици График за класни работи

Звезди в Радиото

За конкурса

Галерия

Класни работи Е-мейл
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ

ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

8 КЛАС

Б Е Л

1 Ч Е

2 Ч Е

МАТЕМАТИКА

8-А

18.12.2018 г.

14.01.2019 г.

-

10.12.2018 г.

8-Б

18.12.2018 г.

06.12.2018 г.

-

10.12.2018 г.

8-В

17.12.2018 г.

10.01.2019 г.

-

10.12.2018 г.

8-Г

19.12.2018 г.

14.01.2019 г.

-

11.12.2018 г.

8-Д

12.12.2018 г.

14.12.2018 г.

-

18.12.2018 г.

9 КЛАС

Б Е Л

1 Ч Е

2 Ч Е

МАТЕМАТИКА

9-А

18.12.2018 г.

07.01.2019 г.

15.01.2019 г.

14.12.2018 г.

9-Б

19.12.2018 г.

07.12.2018 г.

15.01.2019 г.

14.12.2018 г.

9-В

13.12.2018 г.

08.01.2019 г.

06.12.2018 г.

18.12.2018 г.

9-Г

14.12.2018 г.

04.01.2019 г.

15.01.2019 г.

18.12.2018 г.

9-Д

19.12.2018 г.

09.01.2019 г.

15.01.2019 г.

14.12.2018 г.

10 КЛАС

Б Е Л

1 Ч Е

2 Ч Е

МАТЕМАТИКА

10-А

10.12.2018 г.

18.12.2018 г.

15.01.2019 г.

06.12.2018 г.

10-Б

14.12.2018 г.

17.12.2018 г.

11.01.2019 г.

06.12.2018 г.

10-В

13.12.2018 г.

15.01.2019 г.

08.01.2019 г.

06.12.2018 г.

10-Г

14.12.2018 г.

22.01.2019 г.

15.01.2019 г.

06.12.2018 г.

11 КЛАС

Б Е Л

1 Ч Е

2 Ч Е

МАТЕМАТИКА

11-А

09.01.2019 г.

14.12.2018 г.

15.01.2019 г.

05.12.2018 г.

11-Б

09.01.2019 г.

14.12.2018 г.

15.01.2019 г.

05.12.2018 г.

11-В

08.01.2019 г.

14.01.2019 г.

13.12.2018 г.

05.12.2018 г.

11-Г

07.01.2019 г.

11.12.2018 г

15.01.2019 г.

05.12.2018 г.

11-Д

10.01.2019 г.

14.12.2019 г.

15.01.2019 г.

05.12.2018 г.

12 КЛАС

Б Е Л

1 Ч Е

2 Ч Е

МАТЕМАТИКА

12-А

11.01.2019 г.

13.12.2018 г.

07.12.2018 г.

17.12.2018 г.

12-Б

15.01.2019 г.

12.12.2018 г.

06.12.2018 г.

17.12.2018 г.

12-В

15.01.2019 г.

09.01.2019 г.

12.12.2018 г.

17.12.2018 г.

12-Г

14.12.2018 г.

10.01.2019 г.

07.12.2018 г.

17.12.2018 г.

12-Д

10.12.2018 г.

07.01.2018 г.

07.12.2018 г.

17.12.2018 г.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Последна промяна ( 08 October 2018 )