Начало Графици График за класни работи

Матури 2018

ДЗИ - 2018г.

Галерия

Класни работи Е-мейл
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ

ЗА ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

 

8 КЛАС

Б Е Л

1 Ч Е

2 Ч Е

МАТЕМАТИКА

8-А

01.06.2018 г.

16.05.2018 г.

-

29.05.2018 г.

8-Б

30.05.2018 г.

18.05.2018 г.

-

28.05.2018 г.

8-В

29.05.2018 г.

09.05.2018 г.

-

25.04.2018 г.

8-Г

31.05.2018 г.

17.05.2018 г.

-

25.04.2018 г.

8-Д

28.05.2018 г.

18.05.2018 г.

-

25.04.2018 г.

9 КЛАС

Б Е Л

1 Ч Е

2 Ч Е

МАТЕМАТИКА

9-А

05.06.2018 г.

07.06.2018 г.

30.05.2018 г.

30.03.2018 г.

9-Б

05.06.2018 г.

28.05.2018 г.

01.06.2018 г.

30.03.2018 г.

9-В

05.06.2018 г.

28.05.2018 г.

31.05.2018 г.

30.03.2018 г.

9-Г

07.06.2018 г.

01.06.2018 г.

30.05.2018 г.

30.03.2018 г.

10 КЛАС

Б Е Л

1 Ч Е

2 Ч Е

МАТЕМАТИКА

10-А

14.05.2018 г.

08.06.2018 г.

05.06.2018 г.

30.05.2018 г.

10-Б

16.05.2018 г.

18.05.2018 г.

11.06.2018 г.

30.05.2018 г.

10-В

14.05.2018 г.

29.05.2018 г.

09.05.2018 г.

31.05.2018 г.

10-Г

17.05.2018 г.

14.05.2018 г.

05.06.2018 г.

31.05.2018 г.

10-Д

08.06.2018 г.

14.05.2018 г.

05.06.2018 г.

31.05.2018 г.

11 КЛАС

Б Е Л

1 Ч Е

2 Ч Е

МАТЕМАТИКА

11-А

01.06.2018 г.

17.05.2018 г.

13.06.2018 г.

08.05.2018 г.

11-Б

01.06.2018 г.

14.05.2018 г.

30.05.2018 г.

08.05.2018 г.

11-В

06.06.2018 г.

30.05.2018 г.

15.05.2018 г.

08.05.2018 г.

11-Г

06.06.2018 г.

15.05.2018 г.

13.06.2018 г.

09.05.2018 г.

11-Д

07.06.2018 г.

14.05.2018 г.

13.06.2018 г.

10.05.2018 г.

12 КЛАС

Б Е Л

1 Ч Е

2 Ч Е

МАТЕМАТИКА

12-А

15.03.2018 г.

28.03.2018 г.

26.03.2018 г.

19.03.2018 г.

12-Б

14.03.2018 г.

17.04.2018 г.

29.03.2018 г.

19.03.2018 г.

12-Г

13.04.2018 г.

28.03.2018 г.

26.03.2018 г.

19.03.2018 г.

12-Д

12.03.2018 г.

27.03.2018 г.

26.03.2018 /10.04.2018г.- ИЕ

19.03.2018 г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Последна промяна ( 02 March 2018 )