Начало Графици График за класни работи

Матури 2019

ДЗИ - 2019 г.

Галерия

Класни работи Е-мейл
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ

ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

8 КЛАС

Б Е Л

1 Ч Е

2 Ч Е

МАТЕМАТИКА

8-А

07.06.2019г.

20.05.2019г.

-

30.04.2019 г.

8-Б

03.06.2019 г.

07.05.2019 г.

-

30.04.2019 г.

8-В

03.06.2019 г.

17.06.2019 г.

-

30.04.2019 г.

8-Г

05.06.2019 г.

20.05.2019 г.

-

03.05.2019 г.

8-Д

20.05.2019 г.

17.05.2019 г.

-

03.05.2019 г.

 

 

 

 

 

9 КЛАС

Б Е Л

1 Ч Е

2 Ч Е

МАТЕМАТИКА

9-А

09.05.2019 г.

16.05.2019 г.

10.06.2019 г.

27.05.2019 г.

9-Б

08.05.2019 г.

10.06.2019 г.

04.06.2019 г.

27.05.2019 г.

9-В

09.05.2019 г.

17.05.2019 г.

02.05.2019 г.

28.05.2019 г.

9-Г

03.05.2019 г.

17.05.2019 г.

10.06.2019 г.

28.05.2019 г.

9-Д

08.05.2019 г.

17.05.2019 г.

10.06.2019 г.

27.05.2019 г.

 

 

 

 

 

10 КЛАС

Б Е Л

1 Ч Е

2 Ч Е

МАТЕМАТИКА

10-А

14.05.2019 г.

28.05.2019 г.

20.05.2019 г.

10.06.2019 г.

10-Б

17.05.2019 г.

30.05.2019 г.

07.06.2019 г.

10.06.2019 г.

10-В

16.05.2019 г.

04.06.2019 г.

17.06.2019 г.

10.06.2019 г.

10-Г

28.05.2019 г.

04.06.2019 г.

20.05.2019 г.

10.06.2019 г.

 

 

 

 

 

11 КЛАС

Б Е Л

1 Ч Е

2 Ч Е

МАТЕМАТИКА

11-А

20.05.2019 г.

03.06.2019 г.

11.06.2019 г.

08.05.2019 г.

11-Б

20.05.2019 г.

17.05.2019 г.

13.06.2019 г.

08.05.2019 г.

11-В

17.05.2019 г.

27.05.2019 г.

24.04.2019 г.

08.05.2019 г.

11-Г

20.05.2019 г.

03.06.2019 г.

11.06.2019 г.

07.05.2019 г.

11-Д

17.05.2019 г.

03.05.2019 г.

11.06.2019 г.

08.05.2019 г.

 

 

 

 

 

12 КЛАС

Б Е Л

1 Ч Е

2 Ч Е

МАТЕМАТИКА

12-А

10.04.2019 г.

28.03.2019 г.

22.03.2019(НЕ) /17.04.2019(ИЕ/ФЕ)

01.04.2019 г.

12-Б

10.04.2019 г.

17.04.2019 г.

28.03.2019 г.

01.04.2019 г.

12-В

10.04.2019 г.

17.04.2019 г.

26.03.2019 г.

01.04.2019 г.

12-Г

20.03.2019 г.

26.03.2019 г.

22.03.2019 (НЕ) /17.04.2019(ИЕ/ФЕ)

01.04.2019 г.

12-Д

20.03.2019 г.

25.03.2019 г.

22.03.2019 (НЕ) /17.04.2019(ИЕ/ФЕ)

01.04.2019 г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Последна промяна ( 18 February 2019 )