Начало Финансови отчети

Merry Christmas!

Галерия

Финансови отчети Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Отчет към 30.09.2018г.

Отчет към 30.06.2018г.

Отчет към 31.03.2018г.

- Отчет към 31.12.2017г.

- Отчет към 30.09.2017г.

- Отчет към 31.03.2017г.

- Отчет към 31.03.2016г. - Информация за изпълнението на делегирания бюджет
- Отчет към 01.01.2016г.

- Отчет към 31.12.2015г.

- Отчет към 30.09.2015г.

- Отчет към 31.01.2014г.

- Отчет към 30.11.2013г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Последна промяна ( 15 October 2018 )