Начало ДЗИ - 2020 г.

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

ДЗИ за 2019/2020г. Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019 - 2020г.

 

Сесия август – септември

1. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) и издаване на служебна бележка – 01.07.2020 г. – 14.07.2020 г.

2. Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 24.08.2020 г.

3. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 24.08.2020 г.

4. Провеждане на държавни зрелостни изпити:

Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 28 август, 2020 г., начало 8:00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2019 г. – 03 септември 2020 г.

5. Оценяване на изпитните работи – 31.08.2020 г. – 08.9.2020 г.

6. Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2020 г.

7. Връчване на дипломите за завършено средно образование – до 14.09.2020 г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Допълнителна информаци можете да получите на:

  • www.mon.bg - сайт на Министерството на образованието, младежта и науката – ДЗИ

  • 080019010 - отворен безплатен телефон но МОМН

  • http://www.zamatura.eu/matura - сайт с информация за ДЗИ

  • www.rio-blg.com - сайта на РУО – гр. Благоевград

Образователен сайт по БЕЛ

за да разгледате помагалото избери «тук».

 

Последна промяна ( 26 June 2020 )