Начало ДЗИ - 2019 г.

Електронен дневник

Електронен дневник

Галерия

ДЗИ за 2018/2019г. Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заповед № РД09-4141/29.08.2017 г.
за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2017 – 2018 година

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Важни дати

Сесия май-юни

  • Български език и литература – 21 май, 2019 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май, 2019 г., начало 8:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 май 2019 г. – 31 май 2019 г.

Сесия август-септември

  • Български език и литература – 28 август, 2019 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август, 2019 г., начало 8:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2019 г. – 4 септември 2019 г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2018 г.

Сесия май-юни

1) от 5 до 18 март 2019 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават

2) до 17 май 2019 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

3) до 17 май 2019 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит

4) до 13 юни 2019 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на http://rezultati.zamaturite.bg/

 

Сесия август – септември

1) от 1 до 12 юли 2019 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават
2) до 23 август 2019 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
3) до 23 август 2019 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит
4) до 10 септември 2019 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на
http://rezultati.zamaturite.bg/

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Допълнителна информаци можете да получите на:

  • www.mon.bg - сайт на Министерството на образованието, младежта и науката – ДЗИ

  • 080019010 - отворен безплатен телефон но МОМН

  • http://www.zamatura.eu/matura - сайт с информация за ДЗИ

  • www.rio-blg.com - сайта на РУО – гр. Благоевград

Образователен сайт по БЕЛ

за да разгледате помагалото избери «тук».

 

Последна промяна ( 29 March 2019 )