Начало ДЗИ - 2018г.

Звезди в Радиото

За конкурса

Галерия

ДЗИ за 2017/2018г. Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заповед № РД09-4141/29.08.2017 г.
за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2017 – 2018 година

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Важни дати

Сесия май-юни

  • Български език и литература – 21 май, 2018 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май, 2018 г., начало 8:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 май 2018 г. – 1 юни 2018 г.

Сесия август-септември

  • Български език и литература – 28 август, 2018 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август, 2018 г., начало 8:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2018 г. – 5 септември 2018 г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2018 г.

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 05.03.2018 г. – 16.03.2018 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 11.05.2018 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати за провеждане на ДЗИ 2018

5.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2018 г. – 08.06.2018г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2018 г.

7.) Връчване на дипломите за завършено средно образование – 22.06.2018 г.

 

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 02.07.2018 г. – 13.07.2018 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 03.08.2018 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – 24.08.2018 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на ДЗИ 2018

5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2018 г. – 07.9.2018 г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2018 г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Допълнителна информаци можете да получите на:

  • www.mon.bg - сайт на Министерството на образованието, младежта и науката – ДЗИ

  • 080019010 - отворен безплатен телефон но МОМН

  • http://www.zamatura.eu/matura - сайт с информация за ДЗИ

  • www.rio-blg.com - сайта на РУО – гр. Благоевград

Образователен сайт по БЕЛ

за да разгледате помагалото избери «тук».

 

Последна промяна ( 15 March 2018 )