Начало ДЗИ - 2022/2023 г.

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

ДЗИ за 2022/2023г. Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

МАТУРИ 2023

Графикът за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2022 - 2023г. ще намерите в заповедта:

Заповед № РД09-4063/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2022/2023 година

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (12 клас)

МАЙСКА СЕСИЯ - приключи

 

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

Български език и литература - 24 август 2023 г., начало 08.30 часа

Втори ДЗИ - 25 август 2023 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика - в периода 28 август - 01 септември 2023 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

27.06 – 08 .07.2023 г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате

до 23.08.2023 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
 
Допълнителна информаци можете да получите на:
  • www.mon.bg - сайт на Министерството на образованието, младежта и науката – ДЗИ

  • 080019010 - отворен безплатен телефон но МОМН

  • http://www.zamatura.eu/matura - сайт с информация за ДЗИ

  • www.rio-blg.com - сайта на РУО – гр. Благоевград

Образователен сайт по БЕЛ

за да разгледате помагалото избери «тук».

 

Последна промяна ( 26 June 2023 )