Начало Прием - 2017/2018г.

Звезди в Радиото

За конкурса

Галерия

Прием за 2017/2018г. Е-мейл
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Кандидатстване и класиране след завършен 7 клас:

Всеки ученик, който успешно е завършил VII клас, участва в приема в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.

Учениците, които не са се явили на НВО по български език и литература и по математика също подават заявления за участие в класирането. Балът на ученик, който не се е явил на НВО по български език и литература или по математика, се формира по посочения в утвърдения държавен план-прием ред, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.

За участие в класирането за паралелките по профилите „изобразително изкуство“, „музика“ и „спорт“ се изисква ученикът да е положил успешно изпит за проверка на способностите.

Подаване на заявления за участие в класирането:

Всички училища на територията на област Благоевград, в които през учебната 2016/2017 г. се обучават ученици в VII клас, ще приемат документи за участие в приема на учениците след завършен VII клас по утвърден държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.
Списък на училищата, в които се подават заявления за участие в приема след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година за област Благоевград:

Списък на училищата на територията на област Благоевград, които ще приемат заявления за участие в класирането по държавен план-прием 2017/2018 г.

Община Благоевград

СУИЧЕ "Св. Кл. Охридски"

гр. Благоевград, ул. "Брегалница" №2

V СУ "Г. Измирлиев"

гр. Благоевград, ул. "Хр. Чернопеев" №16

СУ "Иван Вазов"

гр. Благоевград, ул. "Яне Сандански" №1

VII СУ "К. Шапкарев"

гр. Благоевград, ул. "Илинден" №13

VIII СУ "Арс. Костенцев"

гр. Благоевград, жк. "Еленово"

II ОУ " Д. Благоев"

гр. Благоевград, ул. "Митрополит Борис" №2

III ОУ " Д. Талев"

гр. Благоевград, "Св. Св. Кирил и Методий" №13

IV ОУ "Д. Дебелянов"

гр. Благоевград, ул. "Осогово" 9

IX ОУ "П. Кр. Яворов"

гр. Благоевград, жк. "Ален Мак"

XI ОУ "Христо Ботев"

гр. Благоевград, жк. "Еленово"

ПМГ „Акад. С. П. Корольов“

гр. Благоевград, ул. "Марица" №4

Всеки кандидат подава само едно заявление. Това може да стане в училището, в което се е обучавал, или в друго училище по избор от приложения списък. За учебната 2017/2018 г. заявления за прием в VIII клас могат да бъдат подавани както на хартия в училищата, посочени в приложения списък, така и по електронен път.

За кандидатстващите за специалности от професии се изисква медицинско свидетелство, което при въвеждане на заявлението се сканира и се прикача в електронната платформа.

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от комисия в регионалното управление на образованието в три етапа. Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране. След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

Служебните бележки с резултатите от изпитите се издават от училището на седмокласника. След получаване на служебната бележка с резултатите от приемните изпити (12.06.–13.06.2017 г.), следва да се подаде заявление за участие в първи етап на класиране във времето от 16.06. до 22.06.2017 г.


Работно време на служителите в училищата, които приемат документите, е както следва:
За първо класиране:
- 16.06.2017 г. - от 08.00 до 18.00 часа;
- 17.06.2017 г. - от 08.00 до 18.00 часа;
- 19.06.2017 г. - от 08.00 до 18.00 часа;
- 20.06.2017 г. - от 08.00 до 18.00 часа;
- 21.06.2017 г. - от 08.00 до 18.00 часа;
- 22.06.2017 г. - от 08.00 до 18.00 часа.

За трето класиране заявления се подават от 11.07.2017 г. до 13.07.2017 г. във времето от 08.00 до 18.00 часа.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Последна промяна ( 09 June 2017 )