Начало

Електронен дневник

Електронен дневник

Галерия

Информация за седмокласници Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ
ЗА ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
СЕСИЯ АВГУСТ - УЧЕБНА 2018/2019 ГОД.
 

Учебен предмет

ДАТА/ЧАС
на изпита

Преподаватели за консултации

Консултация

Клас

1.Български език и литература

20.08.2019 г.

9.00 ч.

Илонка Белева

19.08.2019

12, ПП - 9.00ч.
11, ПП
10, ПП - 11.00ч.
9, ООП - 12.00ч.

2. Английски език

19.08.2019 г.
10.00ч./13.00ч.

Ани Рупова

16.08.2019

9, ООП - 10.00ч.
11, ПП - 11.00ч.

3. История и цивилизация

23.08.2019 г.
12.00ч.

Калин Маешки

22.08.2019

9, ООП - 11.00ч.

4.Математика

23.08.2019 г.
9.00ч.

Миглена Борисова

22.08.2019

9, ООП - 10.00ч.
11, ЗП - 11.00ч.

5.Химия и опазване на околната среда

29.08.2019 г.
9.00ч.

Ангелина Григорова Доброслава Митева

21.08.2019

22.08.2019

9, ООП - 10.00ч.
10, ЗП – 11.00ч.
11, ЗП - 11.00ч.

6.Физика и астрономия

21.08.2019 г.
9.00 ч.

Доброслава Митева

20.08.2019

12, ЗП – 11.00ч.

6.Физика и астрономия

30.08.2019 г.
9.00 ч.

Доброслава Митева

Йордан Иванов

20.08.2019 21.08.2019
22.08.2019
11, ЗП – 10.00ч.
10, ЗП – 10.00ч.
9, ООП – 11.00ч.

7. Биология и здравно образование

26.08.2019 г. 9.00ч.

Цветанка Габерова

23.08.2019

9, ООП – 10.00ч.
11, ЗП – 11.00ч.
 
ПП – профилирана подготовка
ЗП – задължителна подготовка
ООП – общообразователна подготовка
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ Нова паралелка в НХГ "Св. св. Кирил и Методий""!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Прием 2019/2020 година

Една паралелка с профил “Предприемачески“ с интензивно изучаване на немски език

Повече четете тук >>

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ Заповядайте при нас!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Последна промяна ( 13 July 2019 )
 
< Предишна   Следваща >