Начало

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Kандидатстване след 7. клас Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заповед No РД09-2152/ 27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2020-2021 година

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Учебно-изпитна програма ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО след завършен 7.клас или на адрес http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=31

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Учебно-изпитна програма ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКА след завършен 7.клас или на адрес http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=31

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната

2020 - 2021 г. съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

1

Провеждане на тестове:
- по български език и литература
- по математика

9.06.2020г.
11.06.2020г.

2

Обявяване на резултатите от НВО

до 26.06.2020г.

3

Издаване на свидетелство за завършено основно образование

до 3.07.2020г.

4

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

до 2.07.2020г.

5

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране

3 - 7 юли 2020г.

6

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2020г.

7

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2020г.

8

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2020г.

9

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2020г.

10

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2020г.

11

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24-27 юли 2020г.

12

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

дo 29 юли 2020г.

13

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30 юли 2020г.

14

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

3 август 2020г.

15

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

Определя се от директора на училището до 10.09.2020 г.

16

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 14.09.2020г.


Последна промяна ( 08 June 2020 )