Начало Прием - 2019/2020 г. За родители!

Звезди в Радиото

ГРАФИК
За конкурса

Галерия

Информация за седмокласници Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Прием 2019/2020 година

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

1. Една паралелка с профил “Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на английски език

Задължителни профилиращи предмети:

- български език и литература

- история и цивилизация

Балообразуване - утроеният резултат от НВО по български език и литература и резултата от НВО по математика и оценките по български език и литература и история и цивилизация от свидетелството за завършено основно образование.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

2. Една паралелка с профил “Предприемачески“ с интензивно изучаване на немски език

Задължителни профилиращи предмети:

- предприемачество

- информационни технологии

Балообразуване - сбор от утроеният резултат от НВО по български език и литература и резултата от НВО по математика, оценките от технологии и предприемачество и информационни технологии, от свидетелството завършено основно образование.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

3. Една паралелка с профил “Обществени науки“ с интензивно изучаване на испански език

Задължителни профилиращи предмети:

- история и цивилизация

- философия

Балообразуване - утроеният резултат от НВО по български език и литература и резултата от НВО по математика и оценките по български език и литература и история и цивилизация от свидетелството за завършено основно образование.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

4. Една паралелка с профил “Музика“ с интензивно изучаване на английски език

Задължителни профилиращи предмети:

- музика

- информационни технологии

Балообразуване - сбор от резултата от НВО по български език и литература и резултата от НВО по математика, удвоения резултат от проверка на способностите по Музика и оценките от български език и литература и музика, от свидетелството завършено основно образование.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

5. Една паралелка с профил “Изобразително изкуство“ с интензивно изучаване на английски език

Задължителни профилиращи предмети:

- изобразително изкуство

- информационни технологии

Балообразуване - сбор от резултата от НВО по български език и литература и резултата от НВО по математика, удвоения резултат от проверка на способностите по Изобразително изкуство и оценките от български език и литература и изобразително изкуство, от свидетелството завършено основно образование.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Последна промяна ( 18 March 2019 )