Начало Прием - 2018/2019г. За родители!

Бланки на документи

Правилник и документи

Галерия

Информация за седмокласници Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Прием 2018/2019

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

1. Една паралелка с профил “Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на английски език

Задължителни профилиращи предмети:

- български език и литература

- история и цивилизация

Балообразуване - утроеният резултат от НВО по български език и литература и резултата от НВО по математика и оценките по български език и литература и история и цивилизация от свидетелството за завършено основно образование.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

2. Една паралелка с профил “Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на немски език

Задължителни профилиращи предмети:

- български език и литература

- история и цивилизация

Балообразуване - утроеният резултат от НВО по български език и литература и резултата от НВО по математика и оценките по български език и литература и чужд език от свидетелството за завършено основно образование.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

3. Една паралелка с профил “Обществени науки“ с интензивно изучаване на испански език

Задължителни профилиращи предмети:

- история и цивилизация

- философия

Балообразуване - утроеният резултат от НВО по български език и литература и резултата от НВО по математика и оценките по български език и литература и история и цивилизация от свидетелството за завършено основно образование.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

4. Една паралелка с профил “Музика“ с интензивно изучаване на английски език

Задължителни профилиращи предмети:

- музика

- английски език

Балообразуване - броя точки от НВО по български език и литература и по математика, удвоения резултат от изпита за проверка на способностите и оценките по български език и литература и музика от свидетелството за завършено основно образование.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

5. Една паралелка с профил “Изобразително изкуство“ с интензивно изучаване на английски език

Задължителни профилиращи предмети:

- изобразително изкуство

- английски език

Балообразуване - броя точки от НВО по български език и литература и по математика, удвоения резултат от изпита за проверка на способностите и оценките по български език и литература и изобразително изкуство.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Последна промяна ( 24 March 2018 )