Начало Олимпиади

Електронен дневник

Електронен дневник

Галерия

Олимпиади 2019/2020 г. Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

за провеждане на общинския кръг на ученическите олимпиади през учебната 2019/2020 г., както следва:

Предмет

Дата

Начален час за:

8. и 9. клас

10., 11. и 12. клас

Български език и литература

13.12.2019 г.

10.00 часа

14.00 часа

Английски език

20.01.2020 г.

9.00 часа

14.00 часа

Немски език

17.01.2020 г.

9.00 часа

14.00 часа

Испански език

17.01.2020 г.

9.00 часа

14.00 часа

Френски език

17.01.2020 г.

9.00 часа

14.00 часа

Математика

12.12.2019 г.

9.00 часа

14.00 часа

Философия

27.01.2020 г.

9.00 часа

14.00 часа

История и цивилизация

16.01.2020 г.

10.00 часа

14.00 часа

Гражданско образование

До 04.03.2020 г.

-

-

География и икономика

14.01.2020 г.

11.00 часа

14.00 часа

Физика

10.01.2020 г.

9.00 часа

14.00 часа

Химия и опазване на околната среда

21.01.2020 г.

9.00 часа

14.00 часа

Биология и здравно образование

31.01.2020 г.

9.00 часа

14.00 часа

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Повече за националните състезания можете да намерите на сайта на МОН >>

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Последна промяна ( 29 November 2019 )