Начало Обучение

Галерия

Обучение за учители Е-мейл
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Квалификационни курсове за учители 2018-2019

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

- Сдружение „Образование без граници – БГ2012“ организира обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по одобрени със заповед на министъра на образованието и науката и вписани в информационния регистър програми.

За повече информация, може да посетите сайта на сдружението: http://bezgranizi.podkrepa-obrazovanie.com

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

- Програми на РААБЕ България за обучение на педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, вписани в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на МОН.

Повече информация:

http://www.pedagozi.bg/obuchenia/obuchitelni-programi-za-pedagogicheski-specialisti-odobreni-ot-mon

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

- Център за образователни инициативи, включен в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация предлага следното обучение: Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с CViC (Облачно-базирана класна стая).

Повече информация на:
http://cei-bg.org/BG/cloud-technologies-in-the-learning-process

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
 

Последна промяна ( 12 September 2018 )