Начало Обучение За учители

Галерия

Обучение за учители Е-мейл
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Квалификационни курсове за учители 2018-2019

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Платформата за дистанционно обучение на РААБЕ България:

Може да се свържете с нас за повече информация.

Или да се регистрирате безплатно в платформата на проекта: https://teachers.mon.bg/
След като се регистрирате, ще е необходимо да прикачите своята диплома за висше образование /Минималното образование е Професионален бакалавър. При този документ запишете за серия: няма серия/
За да изберете темата за обучение: може да въведете ЕИК/Булстат на обучаващата организация: 123737267.
И от списъка с всички одобрени теми, изберете своята.

Как да запазите дата за своето обучение?
Свържете се с нас, за да уточним подробностите. Ако вашият колектив е по-малък от 15 човека, ще е необходимо да се състави сборна група с колектива на друго учебно заведение.
Ако вашият колектив е по-голям, тогава хората ще са разделени на групи. Обучението ще се провежда паралелно, от различни лектори. (Групите са до 25 педагогически специалиста).Обадете ни се по телефона, или отговорете на този и-мейл, за да финализираме процедурата.
Ние имаме много богат опит в обучението на педагогически специалисти. През изминалата кампания по този проект, при нас преминаха обучение 25 групи.

С уважение,
Център за Професионално Обучение към Матев-Строй ЕООД.
Obrazovanieto.info
тел: 02/437 38 85
0897 948 215
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ на КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР “ПЛИСКА”

МИСИЯ:

Ние работим за създаване на подкрепяща общност около децата с емоционални, поведенчески и здравословни проблеми и техните родители.

Програмите на Консултативен център „ПЛИСКА” за обучение за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти са одобрени и вписани в Регистъра ИРОПК на Министерство на образованието и науката. От януари 2017г. програмите на център „Плиска” дават възможност за придобиване на квалификационни кредити.

Към центъра функционират консултативна и обучителна програма. ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ТУК >>

ОБУЧИТЕЛЕН ЕКИП
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Обучение за работа със Smart CreatAR

 

Учители от НХГ ще се включат в обучение с инструмента Smart CreatAR.

Платформата Smart Classroom е проект на Samsung България и Фондация „Образование 5.0“ - http://smartclassroom.bg/.

В началото на 2018 г. по инициатива на Samsung партньорите съвместно разработват инструмент, с който регистрираните учители в Smart Classroom сами могат да създават образователни ресурси с добавена реалност.

Към края на октомври 2018 г. Smart Classroom AR предлага 37 упражнения с добавена реалност по няколко общообразователни предмета – човекът и природата, география, информационни технологии, технологии и предприемачество, както и упражнения за разширена и допълнителна подготовка.

Предназначени са за ученици от 1., 2., 5., 6., 8., 9. и 10. клас и постоянно се допълват с упражнения за нови предмети и класове.

Учителите от НХГ са първите за югозападна България присъединили се към проекта.

Към обучението >>

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Mинистерство на образованието и науката стартира изпълнението на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Конкретен бенефициент на проекта е Министерство на образованието и науката. Регионалните управления на образованието, училищата и детските градини ще участват в техническото и финансово изпълнение на проектните дейности.

Проектът ще се изпълнява през три учебни години – 2018/2019 г., 2019/2020 г. и 2020/2021 г. Квалификационната програма е насочена към всички, работещи в системата на предучилищното и училищното образование и ще обхване цялата страна. Всеки педагогически специалист ще може да заяви желанието си за включване в обучение за повишаване на квалификацията му, чрез регистрация в информационната система. Регистрацията трябва да е обвързана с назначаването на лицето по трудов договор към съответната образователна институция– училище или детска градина, т.е. идентификацията ще става чрез посочване на „код по админ“. В случаите, когато лицето работи в повече от една образователна институция, същото трябва да избере от името на коя институция ще заяви включването си в проекта, като изборът му трябва да е съобразен с идентифицираните нужди от обучение за повишаване на професионалната му квалификация.

Изборът на обучения ще се извършва по теми, включени в едно от трите тематични направления по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и които спомагат:

1. За усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие.

2. За прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа.

3. За повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.“.

Участието в проекта ще се осъществява чрез информационната система на адрес: http://teachers.mon.bg/, която ще автоматизира всички процеси по реализация на обученията – от регистрацията, през избор на вид и форма на обученията, до получаването на удостоверенията.

За изпълнение на Дейност 1 по проекта, Министерство на образованието и науката стартира кампания за обучения за педагогически специалисти по процедура BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“. Кампанията е с начало: 09.10.2018 г. и край: 31.12.2018 г. За стартиране на кампанията за обявяване на обученията се предвижда следния график:

В периода от 09.10.2018 г. до 14.10.2018 г. включително Информационната система ще бъде отворена за регистрация от страна на специализираните обслужващи звена, от висшите училища и научни организации, както и от обучителните организации, които имат одобрени програми за обучения, включени в регистъра на МОН. Регистрацията се извършва на линк: http://teachers.mon.bg/, чрез избор от меню „Регистрация“, съответно: „Регистрация на обучаваща организация“ или „Регистрация на университет“.

От 09.10.2018 г. стартира и възможността за регистрация на РУО-та чрез „Регистрация на експерт“ и на педагогическите специалисти – „Регистрация на педагогически специалист“.

От 15.10.2018 г. информационната система ще бъде затворена за регистрация на доставчиците на обучения, за да бъде извършен избор на изпълнител/и за всеки регион. Обученията за съответния регион ще се извършват само по програми на одобрените от съответното РУО изпълнители - доставчици на услугите.

За контакт с екипа за организация и управление на проекта можете да се свържете на ел.поща с адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите .“.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
- Фондация "КУЗМАНОВ" предлага обучителни тематични курсове за учители през месец октомври 2018г.
За повече информация, може да посетите сайта:

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 
 
- Сдружение „Образование без граници – БГ2012“ организира обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по одобрени със заповед на министъра на образованието и науката и вписани в информационния регистър програми.

За повече информация, може да посетите сайта на сдружението: http://bezgranizi.podkrepa-obrazovanie.com

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

- Програми на РААБЕ България за обучение на педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, вписани в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на МОН.

Повече информация:

http://www.pedagozi.bg/obuchenia/obuchitelni-programi-za-pedagogicheski-specialisti-odobreni-ot-mon

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

- Център за образователни инициативи, включен в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация предлага следното обучение: Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с CViC (Облачно-базирана класна стая).

Повече информация на:
http://cei-bg.org/BG/cloud-technologies-in-the-learning-process

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
 

Последна промяна ( 11 July 2019 )