Начало Проекти Отвъд границите

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Отвъд границите на предразсъдъците Е-мейл
Съдържание на статията
Отвъд границите на предразсъдъците
Страница 2
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Начало на реализация на проекта „Отвъд границите на предразсъдъците"

На 13-14 ноември 2015г. в гр. София се проведе семинар с тема „Разчупване на стереотипите в обучението“, в който взеха участие учителите ръководители на ученически европейски клубове, членуващи в Националната асоциация на българските европейски клубове (НАБЕК) и преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Лектори бяха проф. д-р Ингрид Шикова (от катедра „Европеистика“) и доц. д-р Ваня Божилова от СУ„Св. Климент Охридски“, както и българският депутат в Европейския парламент Светослав Малинов. Участниците в семинара взеха участие и в Гражданския диалог с Тибор Наврачич, европейски комисар, отговарящ за образование, култура, младеж и спорт в зала 9 на НДК.

Семинарът сложи реалното начало на реализация на проекта „Отвъд границите на предразсъдъците“, финансиран от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство – Норвежки финансов механизъм. Водеща организация по проекта е Националната асоциация на българските европейски клубове (на която ученическия клуб „Общество на знанието – европейски перспективи“ към НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ – Благоевград с ръководител Николай Куколев е редовен член), а партньори са Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Solvang Skole – Øyer от Норвегия . Проектът е насочен към срещане на преподаватели и експерти в областта на обучението и възпитанието на младите хора в европейските ценности и разбирането на интеркултурното взаимодействие от България и Норвегия за обмен на педагогически опит и ползване на добрите практики.

https://www.facebook.com/National-Association-of-the-Bulgarian-European-Clubs-NABEC-170670286459551/

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

 

 

 

 Последна промяна ( 26 November 2015 )