Начало Приравнителни изпити

Електронен дневник

Електронен дневник

Матури 2023

ДЗИ - 2022/2023 г.

Юбилеен вестник

Приравнителни изпити Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заявление за явяване на приравнителни изпити

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ ЮНИ – УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Вид подготовка

Преподавател за консултации

Ученици

Зала

АЕ

Писмен –
2ч. 30 мин./
Устен –
30 мин.

05.06.2023

9:00

8 интензивно изучаван

Надежда Иванова

Александър Василев – 9г

206

АЕ

Писмен –
2ч. 30 мин./
Устен –
30 мин.

05.06.2023

9:00

9 ООП

Десислава Янева

Виолета – 10г

206

ИЕ

Писмен –
2ч. 30 мин./
Устен –
30 мин.

08.06.2023

9:00

9 ООП

Людмила Влахова

Виолета – 10г

206

НЕ

Писмен –
2ч. 30 мин./
Устен –
30 мин.

08.06.2023

9:00

8 /I срок/

интензивно изучаван

Катина Димитрова

Александър Богданов – 8б

206

НЕ

Писмен –
2ч. 30 мин./
Устен –
30 мин.

08.06.2023

9:00

9 ООП

Марияна Динева

Александър
Василев – 9г

206

НЕ

Писмен –
2ч. 30 мин./
Устен –
30 мин.

08.06.2023

9:00

10 ООП

Златка Гергинова

Изабела – 11б

206

ФЕ

Писмен –
2ч. 30 мин./
Устен –
30 мин.

12.06.2023

9:00

9 ООП

Мария Радичева

Пламена – 11а

206

ФЕ

Писмен –
2ч. 30 мин./
Устен –
30 мин.

15.06.2023

9:00

10 ООП

Мария Радичева

Пламена – 11а

206

Изобразително изкуство

Писмен –
60 мин./
Практически – 120 мин.

19.06.2023

9:00

8 ООП

Йорданка Шопова

Александър Богданов – 8б

206

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Последна промяна ( 15 May 2023 )