Начало Приравнителни изпити

Електронен дневник

Електронен дневник
Приравнителни изпити Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заявление за явяване на приравнителни изпити

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ НОЕМВРИ – УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Вид подготовка

Преподавател за консултации

Ученици

Зала

ФВС

Практически

06.11.2023

9:00

9 ООП

Цветан Кетипов

Раян – 10г

-

Музика

Писмен /
практически

13.11.2023

9:00

8 ООП

9 ООП

Китан Стойчев

Фанк - 9г
Раян - 10г

211

Изобразително изкуство

Писмен /
практически

15.11.2023

9:00

8 ООП

9 ООП

Йорданка Шопова

Фанка - 9г

Раян - 10г

211

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Последна промяна ( 19 October 2023 )