Начало Приравнителни изпити

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Приравнителни изпити Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заявление за явяване на приравнителни изпити

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ Юни – УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Вид подготовка

Преподавател за консултации

Ученици

Зала

География и икономика

Писмен

06.06.2024

14:00

10 ООП

9 ООП-1.срок

Димитър Апостолов

Емили – 11а

Никола – 9г

206

Изобразително изкуство

Писмен –
60 мин. /
Практически – 120 мин.

06.06.2024

14:00

8 ООП

10 ООП

Йорданка Шопова

Стефания – 8д

Марина – 10д

206

БЕЛ

Писмен

06.06.2024

14:00

8 ООП

Василена Вълкова

Раян – 10г

206

Философия

Писмен

11.06.2024

14:00

9 ООП-

1. срок

Ира Начева

Никола – 9г

206

Испански език

Писмен –
2ч. 30 мин./
Устен –
30 мин.

11.06.2024

14:00

16:30

8 интензивно изучаван

Людимла Влахова

Александър – 9в

206

БЕЛ

Писмен

13.06.2024

14:00

9 ООП

Венцислава Ангелова

Емили – 11а

Раян – 10г

206

АЕ

Писмен –

2ч. 30 мин./

Устен –

30 мин.

13.06.2024

14:00

16:30

8 интензивно изучаван

8 инт. изучаван –

1. срок

Надежда Иванова

Марина – 10д

Фанка – 9г

Любима – 8д

Стефания – 8д

206

АЕ

Писмен –
2ч. 30 мин./
Устен –
30 мин.

18.06.2024

14:00

16:30

9 ООП

Румяна Бърдарова

Марина – 10д

206

История и цивилизация

Писмен

18.06.2024

14:00

9 ООП-

1. срок

Августина Опълченска

Никола – 9г

206

БЕЛ

Писмен

20.06.2024

14:00

10 ООП

Петя Михайлова

Емили – 11а

206

АЕ

Писмен –
2ч. 30 мин./
Устен –
30 мин.

25.06.2024

14:00

16:30

10 ООП -

1. срок

Марияна Динева

Марина – 10д

206

ФЕ

Писмен –
2ч. 30 мин./
Устен –
30 мин.

25.06.2024

14:00

16:30

9 ООП –

1. срок

Мария Радичева

Никола – 9г

206

Информационни технологии

Писмен – 60 мин.

/практически

27.06.2024

14:00

9 ООП –

1. срок

Дмитрий Ковачев

Никола – 9г

206

Последна промяна ( 23 May 2024 )