Начало Приравнителни изпити

Звезди в Радиото

Победители в конкурса

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Приравнителни изпити Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

НА УЧЕНИЦИ ОТ ДНЕВНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ НОЕМВРИ – УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Вид подготовка

Преподавател за консултации

Зала

Български език и литература

Писмен

09.11.2020

14.00

8 - OOП

Илонка Белева

309

Български език и литература

Писмен

16.11.2020

14.00

9 ООП

Росица Арнаудова

309

Български език и литература

Писмен

30.11.2020

14.00

10 ООП

Албена Василева

309

АЕ

Писмен/

устен

10.11.2020

10.00

13.00

8 инз.

Антоанета Мирчева

306

АЕ

Писмен/

устен

17.11.2020

10.00

13.00

9 инензивен

Диана Петрова

306

АЕ

Писмен/

устен

24.11.2020

10.00

13.00

10 инензивен

Ани Рупова

306

Математика

Писмен

19.11.2020

10.00

9 ООП

Миглена Борисова

210

История и цивилизация

Писмен

12.11.2020

10.00

11 ЗП

Николай Куколев

210

География и икономика

Писмен

06.11.2020

14.00

11 ЗП

Димитър Апостолов

305

Философия

Писмен

4.11.2020

11.00

8 ООП

Десислава Тодорова

209

Философия

Писмен

19.11.2020

10.00

9 ООП

Десислава Тодорова

210

Философия

Писмен

26.11.2020

10.00

10 ООП

Екатерина Икономова

210

Биология и здравно образование

Писмен

25.11.2020

11.00

10 ООП

11 ЗП

Цветанка Габерова –

209

Физика и астрономия

Писмен

23.11.2020

14.00

10 ООП

11 ЗП

Йордан Иванов –

309

Химия и опазване на околната среда

Писмен

27.11.2020

14.00

10 ООП

11 ЗП

Ангелина Григорова

305

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Последна промяна ( 27 October 2020 )