Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Твоят час - 2016/2017г. Е-мейл

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

На 28.06.2017г. се проведе представителна изява на клуб по интереси „Френска култура и цивилизация“.

Заключителната изява на учениците от този клуб беше истинска разходка в историята на киното от изобретяването на кинематографа го наши дни.

Докато учениците представяха живота и творчеството на някои от великите френски автори, на екрана течаха откъси от филми с тях.

Присъстваха директора на Гимназията, зам. директорите, колеги, експерти от РУО на МОН, както и ученици от други клубове.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

На 22.06.2017г. се състоя представителна изява на група обучителни затруднения по френски език с ръководител Бонка Ичкова.

Учениците направиха заключителен тест, който включваше въпроси по граматика и лексика. След това по двойки направиха диалози по ситуации от ежедневието, свързани с магазин, лекар, ресторант, театър и др.

Направихме заедно равносметка на постигнатите резултати. Присъстваха класния ръководител, директора и родители.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Представителна изява на групите по математика „Успех в математиката“ и „Математика и развитие“

На 22.06.2017г. в гимназията се проведоха две представителни изяви по проект „Твоят час“ на групите по математика „Успех в математиката“ и „Математика и развитие“ с преподавател г-жа Даниела Китова.

Учениците от 9“а“ клас, 9“д“ клас и 10“в“ клас, с много старание, успешно представиха решени от тях задачи от учебното съдържание по математика. Гости на изявите бяха класните ръководители г-жа Ил. Белева и г-жа Б. Ичкова, както и родители на участващите в групите ученици.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Представителна изява на клуба за занимания по интереси „Футбол“

На 26.04.2017 г. от 14:15ч. в двора на НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе представителната изява на клуба за занимания по интереси „Футбол“ с ръководител Цветан Кетипов. Отбора на НХГ игра срещу отбора на ПГСА - Благоевград.

На срещата присъстваха ученици, учители, родители и гости в подкрепа и на двата отбора. Участниците показаха, че поддържат добра спортна форма и са затвърдили спортните техники и тактики. Срещата завърши с резултат 3:7 за гостите. Протече в добра спортна атмосфера и всички участници останаха доволни от представянето си.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Публична изява на групата по немски език „Образът на другите“ по проект „Твоят час“

На 18 май 2017 г., се състоя публичната изява на учениците от групата по интереси с немски език „Образът на другите“ по проект „Твоят час“, с ръководител Румяна Войнова, главен учител по немски език.

Една мозайка от германо-българска култура и вкус, която успя да активира всички сетива на участници и гости към културата и вкуса на немско говорещите страни:

  • Музика и картина /Йозеф Щраус – валс, написан специално за България/
  • Снимки от всички наши занимания по проекта
  • Вкус: типично българско ястие и нещо, произведено в немско-говореща страна

Сравнителното странознание в областта на традиционни храни от германската, австрийска и швейцарска кухня по време на занятията от проекта бе повишило мотивацията за изучаване на немски език, споделиха родители и ученици.

Директорът Марин Митов поздрави групата по немски език „Образът на другите“ за активната работа през годината и ефективно изпълнените задачи по проекта „Твоят час“.

Гости на публичната изява бяха директорът Марин Митов, главен учител Илонка Белева, учителката по биология Цв. Габерова, учителката по български език Албена Атанасова, родители /Ангова, Десподова, Хаджийска/

Педагогическият съветник Капка Калибацева специално поздрави участниците в групата по немски.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Представителна изява по проект „Моят час“ група „Френски театър“ с ръководител Бонка Ичкова

На 10.05.2017 г. участници в групата по интереси „Френски театър“ представиха пред свой съученици, учители, родители и ръководството на училището пиесата „Буржоата благородник“ от Жан Батис Молиер.

С тази проява завърши и работата на тази група ученици. Целта на клуба е постигната, участниците се забавляваха във всички часове, свързани с репетициите на адаптивния текст от пиесата. Запознаха се част от творчеството на великия драматург и се докоснаха до френската култура.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

На 22 април 2017г., в деня на Земята група ученици от НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ от групите по проект „Твоят час“ с ръководител Бонка Ичкова посетиха исторически значими места като с. Ковачевица, с. Лещен и гр. Гоце Делчев.

Учениците се потопиха в очарованието на магическите Родопи и невероятната атмосфера на възрожденския дух на Ковачевица и Лещен.

Това ще остане незабравим спомен за младите хора и ще стимулира стремеж към пътуване и опознаване на околния свят.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Да бъдем предприемачи!

На 6 април 2017 г. се проведе заключителната публична изява на клуб „Предприемачество и кариери“ с ръководител Николай Куколев – дейност по интереси, реализирана в Националната хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“ – Благоевград в рамките на проект „Твоят час“ (G05M20P001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“).

Изявата беше под надслов „Да бъдем предприемачи!“, като гостоприемен домакин на учениците от клуба бе Търговско-промишлена палата – Благоевград. Дейно участие взеха Кирил Спасов и Иван Китанов от младежката неправителствена организация Active Bulgarian Society (ABS), Красимира Хаджикосева от Европейския информационен център „Европа директно“ в Благоевград. Те представиха нови възможности за реализиране на бизнес идеи на млади предприемачи, както и възможности за финансиране на стартиращ бизнес, за ползване на споделени работни пространства (co-working), бизнес инкубатори и тех паркове.

В хода на последвалата дискусия бяха разгледани по-подробно възможностите на програмата на Европейския съюз „ЕРАЗЪМ за млади предприемачи“(http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=bg ) и мярката „Насърчаване на предприемачеството“ на Агенцията по заетостта към МТСП (https://www.az.government.bg/pages/nasarchavane-na-predpriemachestvoto/ ). Ученикът Иван Николов представи своето есе „Предприемачите на XXI век“, спечелило призово място на конкурс, организиран от Бизнес информационен център – Серес, Република Гърция.

Младежите от Active Bulgarian Society представиха и своя опит в сферата на социалното предприемачество – една нова възможност за развитие на предприемаческата енергия и умения с добавена стойност в полза на обществено значими каузи.

В края на изявата учениците от клуба получиха сертификати за участието си в дейностите по проект „Твоят час“.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Специална награда на видео-конкурс в АУБ

През ноември група ентусиасти от 10 и 11 клас, участници в проект „Твоят час“, създадоха своето видео /заедно с Румяна Войнова, ръководител на група „Образът на другите“/ и със специалното участие на Антон Китанов от 11 б.

Видеото, с което група „Образът на другите“ участва в конкурса на АУБ, бе създадено от: Антон Китанов, Велислава Стоицова, Магдалина Мусколиева, Михаела Петрова, Милен Олев, Петя Далева и Вергил Тасев.

Студенти, изучаващи немски, испански, френски и български език, участници в учебен обмен по програма Еразъм, представиха своите креативни видео-идеи, които специално жури бе класирало на първо, второ и трето място.

В разрешаването на кръстословицата с популярни думи от изучаваните чужди езици с включиха успешно Велислава Стоицова, Милен Олев и Михил Велев. От екрана звучеше немска, френска, испанска реч – всичко със субтитри на английски. Студентът – спечелил първо място бе съчетал в интервюто си с участници в учебен обмен по програма Еразъм интеркултурни сравнения на ситуации от родната страна с държавата домакин.

Второто място бе за студентите, които ни потопиха в красотата на Париж и Айфеловата кула.

Третото видео се отличаваше по съдържание и художественост и режисьорско виждане и с чувство за хумор включваше прилики и отлики между различните нации, чиито езици студенти и ученици изучават като първи или втори чужд език.

Специалната награда бе за учениците от НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“. Михаела Петрова от 10 б представи на немски език, а Велислава Стоицова на английски език работата по проект „Твоят час“.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Представителна изява на творческо ателие „ Френски театър“ по проект „Твоят час“ с ръководител Бонка Ичкова – учител по френски език

На 23.03.2017г. в седмицата на франкофонията участниците в творческото ателие представиха пред свои ученици, родители и ръководството на Гимназията творчеството и биографията на великият френски драматург Жан Батист Молиер.

Те разказаха историята и съдържанието на три от неговите пиеси: Тартюф, Мнимият болен и Буржоата благородник. Театралната група подготвя адаптиран вариант на пиесата Буржоата благородник, която ще бъде изиграна на 10 май.

Днес те представиха две от сцените и предизвикаха много аплодисменти от публиката.

Директорът на гимназията Марин Митов поздрави учениците и ги „помоли“ да му запазят поне 50 билета за представлението.

За пореден път подчертахме непреходността на големият френски комедиограф Молиер. Неговото майсторско перо и безпощадна сатира са вечни.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Представителна изява на група по интереси по проект „Твоя час“ – Френска култура и цивилизация с ръководител Бонка Ичкова – учител по френски език

На 22.03.2017г. в ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ учениците от групата представиха, част от дейността си на тема: „Френски художници“. С мултимедийна презентация проследихме биографиите и творчествата на Леонардо Давинчи, Анри Матис, Роден, Мане, Моне и Пикасо. Със снимки и текст към тях бяха представени и няколко музеи, които съхраняват техни произведения като Лувъра, музея Орсе, музея Роден.

Това беше вълшебна разходка в света на изобразителното изкуство на Франция.

На изявата присъстваха експертите на РУО на МОН – Благоевград Любка Стоименова и Любима Димитрова.

Директорът на училището г-н Митов поздрави участниците и им пожела да посетят и видят от близо тези прекрасни образци на човешкия гении в музеите, за които учениците говореха. Събитието беше отразено от журналист на вестник „Струма“.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Дуалното обучение във фирмата на Бертрам Ролман в Гоце Делчев

В България Пирин-Текс ЕООД е от 1993 г., а управителят Бертрам Ролман е почетен президент на Германо-българската индустриално-търговска камара. Фирмата е призната за един от най-добрите, силни и перспективни производители на мъжко и дамско облекло в Европа.

Днес, 9 март 2017 г., гост на група по интереси с немски език „Образът на другите“ /ръководител Румяна Войнова/ бе Тодор Гераксиев, директор на Центъра за професионално обучение към Пирин-Текс ЕООД. Присъства зам. директор Теодора Ацева.

Ученици от 10 б, 11а, 11 б клас, изучаващи немски като първи или втори чужд език, с интерес изслушаха презентацията за теоретическото и практическо професионално обучение по дуалната система, която от много години в Германия се прилага успешно за почти всички професиии. Зададени бяха допълнителни въпроси за възможностите за обучение и за кариерно развитие и придобиване на допълнителни професии, за трудности, които срещат обучаваните и преодоляването им с помощта на дипломирани учители от българската образователна система и наставници и технолози с висок професионален опит.

Презентацията на господин Тодор Гераксиев и рекламните материали посочиха предимствата на дуалното обучение, организирано от Пирин-Текс ЕООД в Гоце Делчев: финансово стимулиране на обучаваните всеки месец /първата година по 220 лева, втората – по 300 лева, третата – по 400 лева/, безплатен транспорт, безплатно работно облекло и учебни материали, реализация във фирма „Пирин Текс“, придобиване на допълнителни професии като конструктор-моделиер, ръководител на производствена група, специалист по качеството и др.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

На 16.02.2017 г. от 10.00 ч. в Профилирана хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" се откри изложба - икони с произведения на ученици от гимназията в рамките на проекта "Твоят час". Прави впечатление добрата техника на изпълнение на религиозните сюжети, както и стремежа на учениците да изразят себе си посредством използването на различни изобразителни повърхности - дърво, камък, стари керемиди, глинени плочи, морски миди и черупки от кокосови орехи.

В изложбата преобладават главно икони на светци и богородици.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Предприемачество и кариера

На 24.01.2017г. се проведе първата публична изява на клуб „Предприемачество и кариери“ с ръководител Николай Куколев. Изявата беше под надслов „Европейският съюз в подкрепа на предприемачеството и професионалната реализация“ и се провежда в рамките на проект „Твоят час“, реализиран от Министерство на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Домакин на проявата беше Европейският информационен център „Европа директно“ в Благоевград, с който гимназията ни има традиционно сътрудничество.

Учениците от НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ в Благоевград представиха подготвените от тях информационни материали в две секции. В първата бяха представени възможностите на кариерните центрове към РУО на МОН, Търговско-промишлената палата и Бюрото по труда в Благоевград за кариерно ориентиране на младежите и представяне на възможности за професионалната им квалификация и развитие. Във втората секция бяха представени двата фонда за инвестиране в стартиращи предприятия (start-up) – LAUNCHub и ELEVEN, които оперират от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по програма JEREMIE (около 35 милиона лева през 2016 г.).

Домакините от Европейския информационен център, в лицето на Красимира Хаджикосева и Татяна Михайлова, запознаха учениците с възможностите, които европейската мрежа „Европа директно“ (Europe direct) предоставя чрез достъп до първокласна и достоверна информация за намиране на подходящи работни места във всички държави членки на Емропейския съюз (ЕС), както и за възможностите за финансиране на собствен бизнес от програмите и фондовете на ЕС.

Събитието приключи с прожекция на документален филм, изготвен от ЕИЦ „Европа директно“ в Благоевград по повод 10-годишнината от приемането на България за пълноправен член на Емропейския съюз.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

  • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
  • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
  • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
  • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

Продължителността на проекта е до 31 октомври 2018 г.

Повече за проекта "Твоят час" <<виж тук>>

- Анкета <изтегли>

- ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА <изтегли>

- ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ <ИЗТЕГЛИ>

- Приложение:№ 3

- Приложение:№ 5

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Последна промяна ( 26 September 2017 )