Начало Самостоятелна форма

Звезди в Радиото

За конкурса

Електронен дневник

Електронен дневник

Галерия

Самостоятелна форма Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение подадено от родител на ученици неневършили 16 години

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение

Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

Заявление за лица, желаещи да продължат обучението си в самостоятелна форма

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ред и условия за приемане на ученици в самостоятелна форма:

Из Правилника за дейността на НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ за учебната 2019/2020г.≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА,

ДА ПОСЕТЯТ УЧИЛИЩЕТО И ДА СРЕЩНАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТИ, ЗА ДА ГИ КОНСУЛТИРАТ ПО КОНСПЕКТИТЕ, ФОРМАТЪТ НА ИЗПИТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ НОЕМВРИ – УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Вид подготовка

Преподавател за консултации

Зала

Български език и литература

Писмен

14.11.2019г.

14.00

ООП

Албена Василева

211

АЕ

Писмен/
устен

18.11.2019г.

13.00
16.00

ООП

Ани Рупова

211

ФЕ

Писмен/
устен

11.11.2019г.

13.00
16.00

ООП

Диана Шекерлийска

211

Математика

писмен

06.11.2019г.

14.00

ООП

Христина Танчева

211

ИТ

Писмен, практически

15.11.2019г.

13.00
16.00

ООП

Албена Узунова

211

Философия

Писмен

5.11.2019г.

14.00

ООП

Десислава Тодорова

211

Свят и личност

Писмен

5.11.2019г.

14.00

ЗП

Десислава Тодорова

211

История и цивилизация

писмен

08.11.2019г.

14.00

ООП/ПП

Николай Куколев

211

География

писмен

22.11.2019г.

14.00

ООП/ЗП

Димитър Апостолов

211

Биология и здравно образование я

писмен

27.11.2019г.

14.00

ООП

Цветанка Габерова

211

Физика и астрономия

писмен

20.11.2019г.

14.00

ООП

Доброслава Митева

211

ХООС

писмен

25.11.2019г.

14.00

ООП

Ангелина Григорова

211

Музика

Писмен/

практически

12.11.2019г.

14.00

ООП

Христо Златков

211

Изобразително изкуство

Писмен/

практически

13.11.2019г.

14.00

ООП

Илия Филипов

211

ФВС

практически

29.11.2019г.

10.00

ООП/ЗП

Костадин Бакалски

 

Последна промяна ( 23 October 2019 )