Начало Самостоятелна форма

Електронен дневник

Електронен дневник
Самостоятелна форма Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заявление за самостоятелна форма

Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ НОЕМВРИ – УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Вид подготовка

Преподавател за консултации

Ученици

Зала

Български език и литература

Писмен

02.11.2023

9:00

11 ООП

Росица Арнаудова

Сидни

211

ИЕ
Модул – Езикови практики
Писмен –
40 мин.

02.11.2023

9:00

11 ПП

Людмила Влахова

Ася

211

Изобразително изкуство

Писмен /
Практически
240 мин.

02.11.2023

9:00

11 ПП

Йорданка Шопова

Кристина

211

Български език и литература

Писмен

03.11.2023

9:00

11 РП

Василена Вълкова

Сидни

Кристина

211

Философия
Модул – Социална психология
Модул – Религия и философия

Писмен –

80 мин.

03.11.2023

9:00

11 ПП

Екатерина Икономова

Ася

211

Математика

Писмен

06.11.2023

9:00

11 ООП

Христина Танчева

Сидни
Кристина
Ася

211

АЕ

Писмен –
80 мин./
Устен – 20 мин.

08.11.2023

9:00

11 ПП

Ани Рупова

Ася

211

Информационни технологии

Писмен –
80 мин./
Практически-
40 мин.

08.11.2023

9:00

11 ПП

Невена Антипешева

Кристина

211

Гражданско образование

Писмен

13.11.2023

9:00

11 ООП

Николай Куколев

Кристина

211

История и цивилизация

Писмен –
160 мин.

13.11.2023

9:00

11 ПП

Катя Тороманова

Ася

211

ИЕ

Писмен –
2ч. 30 мин.
Устен –
30 мин.

15.11.2023

9:00

11 ООП

Людмила Влахова

Кристина

211

ИЕ

Писмен –
2ч. 40 мин.
Устен –
20 мин.

15.11.2023

9:00

12 ПП

Людмила Влахова

Ася

211

АЕ

Писмен –
2ч. 40 мин.
Устен –
20 мин.

20.11.2023

9:00

12 ПП

Ани Рупова

Ася

211

Български език и литература

Писмен

22.11.2023

9:00

12 ООП

Росица Арнаудова

Ася

211

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 
 

 

Последна промяна ( 19 October 2023 )