Начало Самостоятелна форма

Електронен дневник

Електронен дневник

Матури 2023

ДЗИ - 2022/2023 г.

Юбилеен вестник

Самостоятелна форма Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заявление за самостоятелна форма

Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ ЮНИ– УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Вид подготовка

Преподавател за консултации

Ученици

Зала

Математика

Писмен

05.06.2023

9:00

11 ООП

Христина Танчева

Кристина

206

Български език и литература

Писмен

06.06.2023

9:00

11 ООП

Росица Арнаудова

Сидни

206

Български език и литература

Писмен

07.06.2023

9:00

11 РП

Василена Вълкова

Сидни

206

Математика

Писмен

08.06.2023

9:00

11 ООП

Христина Танчева

Сидни

206

ИЕ

Писмен –
2ч. 30 мин.
Устен –
30 мин.

08.06.2023

9:00

11 ООП

Людмила Влахова

Кристина

206

Гражданско образование

Писмен

12.06.2023

9:00

11 ООП

Николай Куколев –

Кристина

206

ФЕ

Писмен –
2ч. 30 мин.
Устен –
30 мин.

12.06.2023

9:00

11 ООП

Мария Радичева

Сидни

206

Български език и литература

Писмен

15.06.2023

9:00

11 РП

Василена Вълкова

Кристина

206

Изобразително изкуство

Писмен /
Практически
240 мин.

19.06.2023

9:00

11 ПП

Йорданка Шопова

Кристина

206

Информационни технологии

Писмен – 80 мин./
Практически – 40 мин.

22.06.2023

9:00

11 ПП

Невена Антипешева

Кристина

206

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Последна промяна ( 22 May 2023 )