Начало Самостоятелна форма

Звезди в Радиото

Победители в конкурса

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Самостоятелна форма Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение подадено от родител на ученици неневършили 16 години

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение

Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

Заявление за лица, желаещи да продължат обучението си в самостоятелна форма

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ред и условия за приемане на ученици в самостоятелна форма:

Из Правилника за дейността на НХГ „Св. св. Кирил и Методий“≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ ЮНИ – УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Предмет

Вид на изпита

Дата

Час

Вид подготовка

Преподавател за консултации

Български език и литература

Писмен

21.06.2021

10:00

9 ООП

Арнаудова

Български език и литература

Писмен

22.06.2021

10:00

9 РП
10 ООП
Арнаудова
Василева

Български език и литература

Писмен

15.06.2021

11:00

11 ООП

Ангелова

АЕ

Писмен/устен

17.06.2021

11:00/15:00

9 ООП
10 ООП
11 ООП
Петрова
Рупова
Бърдарова
АЕ
Модул - Устно общуване

Писмен/устен

21.06.2021

10:00/ 14:00

11 ПП

Рупова
Бърдарова
АЕ
Модул - Писмено общуване

Писмен/устен

22.06.2021

10:00/ 14:00

11 ПП

Бърдарова
Рупова
АЕ
Модул – Езикът чрез литературата

Писмен/устен

23.06.2021

10:00/ 14:00

11 ПП

Рупова
Бърдарова
АЕ
Модул – Култура и междукултурно общуване

Писмен/устен

24.06.2021

11:00/15:00

11 ПП

Бърдарова
Рупова
АЕ
Модул – Езикови практики

Писмен/устен

29.06.2021

11:00/15:00

11 ПП

Бърдарова
Рупова

ФЕ

Писмен/
устен

28.06.2021

10:00/ 14:00

9 ООП
11 ООП

Радичева

Математика

Писмен

03.06.2021

13:00

9 ООП

Борисова

Математика

Писмен

14.06.2021

10:00

11 ООП

Павлова

Информационни технологии

Писмен

14.06.2021

10:00

9 ООП
10 ООП
Велячка
Узунова

Гражданско образование

Писмен

11.06.2021

10:00

11 ООП

Куколев

География и икономика

Писмен

21.06.2021

10:00

10 ООП

Апостолов

Философия

Писмен

24.06.2021

11:00

10 ООП

Д. Тодорова

Пиано

Писмен

11.06.2021

10:00

10 ООП

Манолов
Царевска

Музикална култура

Писмен

15.06.2021

11:00

10 ООП

Влахова

Музика

Писмен/практически

23.06.2021

10:00

10 ООП

Златков

Музикален вокал

Писмен

28.06.2021

10:00

10 ООП

Влахова

Теория на музиката

Писмен

29.06.2021

11:00

10 ООП

Манолова

ФВС

Практически

11.06.2021

10:00

9 ООП

Кетипов


≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

 

 

Последна промяна ( 27 May 2021 )