Начало Проекти Така живеем ние в Европа

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Така живеем ние в Европа Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Нашите партньори от Естония вече имат знак за качество за проекта „Така живеем ние в Европа“!

 

eTwinning-училище

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Проектът "Така живеем ние в Европа" е отличен с европейски знак за качество на 22 октомври 2018 г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Учител от НХГ бе отличен с национален знак за качество

Националното звено за координация на eTwinning проектите на Европейската комисия високо оцени проекта на НХГ "Св. св. Кирил и Методий" - Благоевград, проведен през учебната 2017-2018 г. с училище от Естония на тема "Така живеем ние в Европа".

Румяна Войнова, която е ръководител на проекта и главен учител по немски език в гимназията, получи Национален знак за качество, който се връчва на учители с отлични eTwinning проекти. Присъждането на наградата показва, че проектът е достигнал определено ниво от националния и европейския стандарт.

Националният знак за качество, получен от Румяна Войнова, се съпътства и от ученически знак за качество за най-активните членове от екипа. Присъдената награда доказва, че темата на проекта е значима, използвани са разнообразни педагогически методи, а учениците са активни участници в проекта, взаимодействали са отлично със своите партньори от Естония, използвайки различни методи и eTwinning инструменти.

В оценката на Националното звено за координация се казва: "Учителите са изпробвали разнообразни педагогически методи с учениците си по време на проекта. Проектът включва усъвършенстване на учебния план с включването на международна екипна работа в уроците по немски език. Изпълнените методи за обучение са ясно идентифицируеми: сравнителна работа, решаване на проблеми и съвместно създаване като публикации в електронен вестник.”

Освен конкретно признание за високото ниво на eTwinning дейностите на ученическия екип, с ръководител Румяна Войнова, присъдената награда е и публично утвърждаване на поетия от НХГ ангажимент за качество и откритост на европейското сътрудничество. Подобен род инициативи поощрява учениците да продължават да участват и да работят в дейности за международно сътрудничество с увереността, че техните усилия са признати.

Ръководството на НХГ "Св.Св. Кирил и Методий" - Благоевград поздрави Румяна Войнова и нейните ученици за получената на 01.10.2018 награда.

eTwinning

Марин Митов – директор на НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Благоевград връчи ученически знак за качество на най-активните членове от екипа на eTwinning проекта „Така живеем ние в Европа“: Михаела Петрова от 12 б клас, Радослав Ципов, Ерика Димитрова, Виктория Хаджийска от 11 б клас. Присъстваха: зам. директор Светлана Солачка, зам. директор Теодора Ацева, главен учител Илонка Белева, класният ръководител на 12 б клас – Меглена Борисова, съученици и преподаватели на отличените ученици.

Текст: Румяна Войнова ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Кандидатстваме за знак за качество на проекта „Така живеем ние в Европа“.

2

Нашите партньори от Естония получиха вече знак за качество – тук

и ни благодарят за съвместната работа – тук

QS

 • Съвместен електронен вестник /краен продукт/ – тук
 • Обратна връзка – тук
 • Денят на Европа – тук
 • Кратко описание на проекта „Така живеем ние в Европа“:

Участници: Ученици с немски език от НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – Благоевград, България (главен учител по немски език Румяна Войнова) и ученици с немски език от Гимназия Põlva в Естония (учител по немски език AIMI JÕESALU)

Краен продукт – електронен вестник, който съдържа публикации по следните теми:

1. Представяне на партньорите по проекта

2. Представяне на училището

3. Работа по темите:

 • Приятелство,
 • Училище,
 • Интернет,
 • Любов,
 • Какво ценим в Европейския съюз,
 • Мечти за бъдещето,
 • С това се гордеем в нашата родина

4. Обратна връзка ( чрез Mentimeter, Answergarden )

Педагогическа иновация и креативност

При съвместната ни работа с Естония ние планувахме всяко училище да работи по всяка тема иновативно и креативно според желанията и възможностите си, като дейностите бяха публикувани по теми (предимно в Padlet) и на края в електронен вестник.
При всяка тема съответно ние можехме да работим в часовете по немски език с разработените от партньорите в Естония и беше по-интересно да сравняваме, да анализираме, да коментираме, да провим изводи – с което нашата работа по проекта стана по-занимателна, интересна и креативна. По всяка тема се работеше усърдно както в България, така и в Естония и така в двете страни се появиха тематични страници в
Padlet.

Интеграция в учебния план

Темите от ежедневието принадлежат към Учебната програма и така нямаше проблем при интегрирането на стъпките по проекта в учебния план. При езиковите проекти е добра идеята да се работи по теми, защото така може да се покаже иновативност и креативност. Денят на безопасен интернет, Денят на Европа, Денят на eTwinning са подходящи а часовете по немски език и можеше да бъдат отбелязани разнообразно както в часовете, така и в проектната дейност. Заради кампаниите на Европейския съюз предложенията за часовете бяха интересно измислени и учениците с удоволствие се включиха. При работата по проекта при учениците бяха развити: умения в областта на немски език, способности за работа по проект и работа по групи, способности за презентация и участие в реално време, способности за анализ и решаване на проблеми. При всяка дейност по проекта се изисквата дигитални умения.

Комуникация и обмен между партньорите по проекта

Комуникирахме интензивно и активно: учителите по немски език почти ежедневно бяха във връзка чрез електронни писма, а учениците комуникираха по теми и задачи. Комуникацията по теми между учениците бе основна цел на проекта, наред с изработването на нашия електронен вестник. В часовете се дискутираше, сравняваше, анализираше, оценяваше. Знанията се увеличаваха, а хоризонтът се разширяваше. Накрая всичко беше обобщено, включително с обратна връзка. Всички електронни работи /страници в Padlet/ по проекта са структурирани прегледно и информативно. В блога в TwinSpace-Blog ние публикувахме всички стъпки и работи по проекта. Като краен продукт се появи нашият електронен вестник „Така живеем ние в Европа“.

Kооперативност между училищата – партньори по проекта

Преди години ние работихме заедно с училището от Естония по eTwinning проект. Вече сме по-иновативни и креативни. Опитахме се да сме равностойни партньори. И това се получи прекрасно, както при работата на учителите, така и при работата на учениците. За това има много доказателствен материал в нашия блога в TwinSpace. Тъй като нашите ученици работеха по теми в часовете по немски, това бе една добра предпоставка за създаването на електронния вестник. От създаденото от всички участници в проекта се получи един информативен и нагледен електронен вестник. Благодарение на нашите eTwinning проекти ние станахме добри приятели. Учениците работиха по темите и чрез смартфони заедно.

Включване на технологии

В двете училища имаше компютри с интернет-връзка, мултимедии и WIFI-връзка в класните стаи – така учениците можеха да използват таблети и смартфони, за да включат в проектната работа различни инструменти и приложения /Webtools и Apps/ . Ние използвахме следните инструменти и приложения: Padlet, Voki, Cardboard Camera, Mentimeter, Answergarden.

Резултати, въздействия и документация

Всеки нов проект развива в мен и учениците нови качества, затова ние предпочитаме работата по eTwinning проекти. Аз и моите ученици ставаме все по-иновативни, креативни, умни и мотивирани. Аз съм все по-доволна като учител, че мога да разширя в часовете по немски европейските измерения на заниманията ни. На моите ученици е приятно и подкрепящо да учат заедно с техни връстници от Европа. Най-добрият резултат от проекта е, че създадохме толкова разнообразен електронен вестнек и че часовете по немски ни бяха приятни. Нашата съвместна работа с учениците от Естония обогати часовете ни по немски и разшири хоризонта на учениците. Да използваме нови инструменти при ученето на немски език е част от образованието. В НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ работата по проекта бе представена пред колеги. Работата по проекта „Така живеем ние в Европа“ е повод за гордост на ученици и учители. За проекта бе съобщени в:

 • - интернет-страницата на училището – тук
 • - професионалния блог на Румяна Войнова – тук
 • - блога на учителите по чужди езици – тук

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Последна промяна ( 23 October 2018 )