Начало Учебен план

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Разпределение на учебно време по класове, етапи и степени на образование Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Хуманитарни науки":

учебна 2017/2018 г.
-
     
учебна 2018/2019 г.
     
учебна 2019/2020 г.
   
учебна 2020/2021 г.
- 8 "а" клас - 9 "а" клас - 10 "а" клас - 11 "а" клас  
учебна 2021/2022 г.
- 8 "а" клас - 9 "а" клас - 10 "а" клас - 11 "а" клас - 12 "а" клас

 

Училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Хуманитарни науки":

учебна 2017/2018 г.
-
     
учебна 2018/2019 г.      
учебна 2019/2020 г.
-
- 9 "б" клас - 10 "б" клас    
учебна 2020/2021 г. - - - 10 "б" клас - 11 "б" клас  
учебна 2021/2022 г. - - - - 11 "б" клас - 12 "б" клас

 

Училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Предприемачески":

учебна 2019/2020 г.
------------------ ------------------  
учебна 2020/2021 г.
------------------  
учебна 2021/2022 г.
- 8 "б" клас - 9 "б" клас - 10 "б" клас  

 

Училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Обществени науки ":

учебна 2017/2018 г.
-
     
учебна 2018/2019 г.
     
учебна 2019/2020 г.
   
учебна 2020/2021 г.
 
учебна 2021/2022 г.

 

Училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Музика":

учебна 2017/2018 г.
-
     
учебна 2018/2019 г.
     
учебна 2019/2020 г.
   
учебна 2020/2021 г.
 
учебна 2021/2022 г.
- 8 "г" клас - 9 "г" клас - 10 "г" клас - 11 "г" клас - 12 "г" клас

 

Училищен учебен план - за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Изобразително изкуство":

учебна 2017/2018 г.
-
     
учебна 2018/2019 г.
     
учебна 2019/2020 г.
   
учебна 2020/2021 г.
 
учебна 2021/2022 г.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

За повече информация натиснете върху нужният учебен план!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Последна промяна ( 08 June 2022 )