Начало Учебен план

Звезди в Радиото

Победители в конкурса

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Разпределение на учебно време по класове, етапи и степени на образование Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Хуманитарни науки":

учебна 2017/2018 г.
-

- 8 "а" клас

   
учебна 2018/2019 г.

- 8 "а" клас

- 9 "а" клас
   
учебна 2019/2020 г.

- 8 "а" клас

- 9 "а" клас

- 10 "а" клас  
учебна 2020/2021 г. - 8 "а" клас - 9 "а" клас - 10 "а" клас - 11 "а" клас

 

Училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Хуманитарни науки":

учебна 2017/2018 г. -

- 8 "б" клас

   
учебна 2018/2019 г.

- 8 "б" клас

- 9 "б" клас

   
учебна 2019/2020 г.

-

- 9 "б" клас - 10 "б" клас  
учебна 2020/2021 г. - - - 10 "б" клас - 11 "б" клас

 

Училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Предприемачески":

учебна 2019/2020 г.

- 8 "б" клас

------------------ ------------------  
учебна 2020/2021 г. - 8 "б" клас - 9 "б" клас ------------------  

 

Училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Обществени науки ":

учебна 2017/2018 г. -

- 8 "в" клас

   
учебна 2018/2019 г.

- 8 "в" клас

- 9 "в" клас

   
учебна 2019/2020 г.

- 8 "в" клас

- 9 "в" клас

- 10 "в" клас  
учебна 2020/2021 г. - 8 "в" клас - 9 "в" клас - 10 "в" клас - 11 "в" клас

 

Училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Музика":

учебна 2017/2018 г. -

- 8 "г" клас

   
учебна 2018/2019 г.

- 8 "г" клас

- 9 "г" клас

   
учебна 2019/2020 г.

- 8 "г" клас

- 9 "г" клас

- 10 "г" клас  
учебна 2020/2021 г. - 8 "г" клас - 9 "г" клас - 10 "г" клас - 11 "г" клас

 

Училищен учебен план - за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Изобразително изкуство":

учебна 2017/2018 г. - - 8 "д" клас    
учебна 2018/2019 г. - 8 "д" клас

- 9 "д" клас

   
учебна 2019/2020 г.

- 8 "д" клас

- 9 "д" клас

- 10 "д" клас  
учебна 2020/2021 г. - 8 "д" клас - 9 "д" клас - 10 "д" клас - 11 "д" клас

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ УЧЕБЕН ПЛАН - Профил "Хуманитарен" - Български език с интензивно изучаване на английски език.

УЧЕБЕН ПЛАН - Профил "Хуманитарен" - Български език с интензивно изучаване на немски език.

УЧЕБЕН ПЛАН - Профил "Хуманитарен" - История с интензивно изучаване на испански език.

УЧЕБЕН ПЛАН - Профил "Изкуства" - Музика/Изобразително изкуство с интензивно изучаване на английски език.

За повече информация натиснете върху нужният учебен план!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Последна промяна ( 29 December 2020 )