Начало Учебен план

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Разпределение на учебно време по класове, етапи и степени на образование Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на английски език с профил „Хуманитарни науки":

учебна 2018/2019 г.
- 9 "а" клас      
учебна 2019/2020 г. - 10 "а" клас    
учебна 2020/2021 г. - 8 "а" клас - 9 "а" клас - 10 "а" клас - 11 "а" клас  
учебна 2021/2022 г. - 8 "а" клас - 9 "а" клас - 10 "а" клас - 11 "а" клас - 12 "а" клас
учебна 2022/2023 г. - 8 "а" клас - 9 "а" клас - 10 "а" клас - 11 "а" клас - 12 "а" клас
учебна 2023/2024 г. - 8 "а" клас - 9 "а" клас - 10 "а" клас - 11 "а" клас - 12 "а" клас

 

Училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на немски език с профил „Хуманитарни науки":

учебна 2018/2019 г.      
учебна 2019/2020 г.
-
- 9 "б" клас - 10 "б" клас    
учебна 2020/2021 г. - - - 10 "б" клас - 11 "б" клас  
учебна 2021/2022 г. - - - - 11 "б" клас - 12 "б" клас
учебна 2022/2023 г. - - - - - 12 "б" клас

учебна 2023/2024 г.

този профил не се предлага

 

Училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Предприемачески":

 
учебна 2019/2020 г.
 
------------------ ------------------  
учебна 2020/2021 г. - 8 "б" клас - 9 "б" клас ------------------  
учебна 2021/2022 г. - 8 "б" клас - 9 "б" клас - 10 "б" клас  
учебна 2022/2023 г. - 8 "б" клас - 9 "б" клас - 10 "б" клас - 11 "б" клас  
учебна 2023/2024 г. - 8 "б" клас - 9 "б" клас - 10 "б" клас - 11 "б" клас - 12 "б" клас

 

Училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Обществени науки ":

учебна 2018/2019 г.
     
учебна 2019/2020 г.
   
учебна 2020/2021 г.
 
учебна 2021/2022 г.
учебна 2022/2023 г.
учебна 2023/2024 г.

Училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Музика":

учебна 2018/2019 г.
     
учебна 2019/2020 г.
   
учебна 2020/2021 г.
 
учебна 2021/2022 г.
учебна 2022/2023 г.
учебна 2023/2024 г.
-
 

Училищен учебен план за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език с профил „Музика":

учебна 2023/2024 г.

- 8 "г" клас        
             

Училищен учебен план - за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Изобразително изкуство":

учебна 2018/2019 г.
     
учебна 2019/2020 г.
   
учебна 2020/2021 г.
 
учебна 2021/2022 г.
учебна 2022/2023 г. - 10 "д" клас - 11 "д" клас - 12 "д" клас
учебна 2023/2024 г. - 10 "д" клас - 11 "д" клас - 12 "д" клас
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

За повече информация натиснете върху нужният учебен план!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна промяна ( 19 September 2023 )