Начало Проекти Проект "S.M.I.Le"

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Проект "S.M.I.Le" Е-мейл

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Национално информационно събитие

(National disseminations event)

Проект: С.М.А.Й.л (S.M.I.Le) with the support of EU Erasmus + programme.

На 14.10.2020, беше проведено Националното информационно събитие по проект С.М.А.Й.л.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Какво беше постигнато като резултат от изпълнените дейности от страна на партньорите? (Achievements so far)

ЛОГИКАТА НА ДЕЙНОСТИТЕ И СЪЗДАВАНЕТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ ПРОДУКТИ:

 • - Изследване на съществуващите сходни профили в четирите страни – партньори по проекта според европейските обучителни класификатори;
 • - Анализ на резултатите и изводи за нуждата от създаването на новия профил;
 • - Определяне на допълнителните компетенции и умения, необходими за оформяне на новият профил „АГЕНТ ПО МЕЖДУКУЛТУРНИ ПРОДАЖБИ“ ;
 • - Работа с фокус групите – фирми, студенти, преподаватели и др.
 • - Създаване на отворена обучителна платформа; Развлекателно видео с ключови думи – препратка към съответен обучителен модул. STORYTELLING методика;
 • - Провеждане на пилотно обучение с минимум 10 български студенти. Интервюта с представители на реалния бизнес
 • - Обучение за създаване на развлекателен обучителен филм и създаване на демонстрационно видео от студентите ;
 • - Представяне на новият обучителен профил пред целевите групи с постигане на устойчивост на резултатите;

Експерти – консултанти по проекта: Доц. Д-р по Икономика г-жа Елена Ставрова; г-н Николай Куколев – преподавател по История и Свят и личност, Магистър по финанси; г-жа Цоня Кръстева - виден общественик, собственик на фирми, Председател на Сдружение, Бивш Зав. Връзки с обществеността на Регионален Театър „Никола Вапцаров“, Благоевград и др.

За повече информация: на долупосочените контакти!

Кратко представяне на Учебната програма! Професионален профил „Агент - междукултурни продажби“

(Professional Profile “Cross Cultural Sales Agent” Training and education curriculum)

Предложения за учебно съдържание и компетенции от страна на партньорите:

- Управление на бизнес преговори

- Международен маркетинг - основни и специфични аспекти

- Междукултурна компетентност - социални аспекти и комуникация

- Планиране на продажбите

Общи компетенции:

- Възможност за привличане на потенциални клиенти

- Внедряване на процеса на продажби с новопридобитите знания и умения

- Продажба на промишлени продукти

- Изготвяне на отчети, анализи и прогнози относно продажбите

Специфични компетенции:

- Планиране на продажбите на международно ровнище

- Управление на бизнес преговори (Management)

- Прогнози за обработка на данни и продажби (Processing)

- Международен маркетинг

- Основни и специфични аспекти

- Междукултурна компетентност

(Professional Profile “Cross Cultural Sales Agent”

Training and education curriculum proposed:

Business negotiation management

International marketing - Basic and specific aspects

Intercultural competence – social aspects and communication

Planning sales actions

General competencies

- Being able to intercept potential customers

- Implementation of sales process

- Selling industry products

- Preparation of reports, analyzes and forecasts regarding sales

Specific competencies

- Planning sales actions

- Business negotiation management

- Data processing and sales projections

- International marketing - Basic and specific aspects

- Intercultural competence )

Полезни връзки и контакти:

Търговско – промишлена палата – Благоевград (Chamber of Commerce and Industry – Blagoevgrad),

Ул. Тодор Александров №23, ет.6, 2700 Благоевград

e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите , Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Tel: +359 73 885017

За информация относно обучителната платформа:

https://erudire.it/report/insights/insights.php?modelid=5&contextid=116

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Национално информационно събитие

(National disseminations event)

Проект: С.М.А.Й.л (S.M.I.Le) with the support of EU Erasmus + programme.

На 14.10.2020, беше проведено Националното информационно събитие по проект С.М.А.Й.л. Събитието протече присъствено, както следва:

Място: Конферентна зала на ТПП – Благоевград.

Дата 14.10.2020, Час за регистрация 9.30 часа, Начало на събитието 10.00 часа.

Дневен ред и теми на присъственото събитие:

 • Представяне на постигнатите цели и резултати от проекта до момента;
 • Основни моменти относно създаването на новата обучителна програма и методиката на създаване, провеждане и сертифициране на обучаемите;
 • Представяне на отворените обучителни продукти, разработени по проекта (OER.s);
 • Представяне на отворената обучителна платформа SAGE;
 • Представяне на късометраженeн филм, режисиран и заснет на Национално ниво;
 • Дискусия и индивидуални консултации.

! Поради текущата COVID 19 ситуация, събитието се проведе с много намалено лично присъствие в две групи съобразно правилата за дистанция и с наличието на всички необходими предпазни средства!

В дните след провеждането му бяха изпратени материали до широк кръг от организации и заинтересовани лица!

Надяваме се обучителната платформа и тематиката да Ви е била полезна.

За информация и консултации относно обучителната платформа сме отворени да отговорим на вашите запитвания.

От екипа на Проекта.

Благодарим за проявеният интерес към събитието, активното участие.

Лектори на събитието бяха: Доц. Д-р по Икономика г-жа Елена Ставрова, г-н Николай Куколев – преподавател по история и ръководител на ученически евроклуб към НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ - Благоевград и г-жа Цоня Кръстева - виден общественик, собственик на фирми и Председател на сдружение за изкуство.

За допълнителна информация и обратна връзка:

Търговско - промишлена палата – Благоевград, Партньор по проекта

Ул. Тодор Александров №23, ет. 6

2700 Благоевград

Тел. 00359 73 885018, e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Последна промяна ( 15 January 2021 )