Начало Проекти

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Проекти през годините Е-мейл
Съдържание на статията
Проекти през годините
Проекти през 2017/2018г.
Проекти през 2016/2017г.
Проекти през 2015/2016г.
Проекти през 2012/2013г.
Проекти през 2011/2012г.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ като училище посланик на
Европейския парламент

През първия срок на учебната 2021/2022 г. в Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ – Благоевград продължи работата по Програмата за училища посланици на Европейския парламент. Учениците младши посланици и учителят Николай Куколев, старши посланик по Програмата, организираха, участваха и реализираха различни събития и проекти, свързани с теми на европейската интеграция и развитието на Европейския съюз.

През м. септември 2021 г. учителят Николай Куколев и двама ученици от евроклуб „Общество на знанието“ към НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ участваха в среща на Европейския информационен център „Европа Директно“ в Благоевград с делегация на център „Европа Директно“ от хърватския град Задар.

Ученическият евроклуб „Общество на знанието“ реализира малък съвместен проект с училища от общината и ЕИЦ „Европа Директно“ с име „Европейски диалози в училище“ и под мотото „Платон ми е приятел, но истината ми е по-скъпа“. Събитията под формата на дебати по актуални теми на съвременното общество бяха планирани в посока развиване и надграждане на знания и умения по гражданско образование. Дебатът в НХГ се проведе на 25.11.2021 г. с ученици от 12 клас, разделени на два отбора и с тема „Европейският съюз (ЕС) има положително/отрицателно влияние в България“. Аргументите и позициите на двата отбора предизвикаха включване в дебата и на част от публиката, което допринесе за неговата задълбоченост, но и висок емоционален градус.

Ученици от евроклуб „Общество на знанието“, под ръководството на своя ръководител Николай Куколев, продължиха работа и по проекта „Ресурсен център Европа - нов подход в преподаването и ученето за Европейския съюз в училище“, който се реализира от катедра „Европеистика“ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Национално сдружение на българските европейски клубове – NABEC, по програмата на Европейския съюз „Еразъм+“, дейности „Жан Моне“. Неговата цел е да укрепи връзката между университета и училищните институции за средно образование, като допринесе за поуспешното преподаване и учене за ЕС в средните училища, да се надградят общите знания като се насочи вниманието към разбирането на динамиката на ЕС и на българското участие в интеграцията на ЕС, както и да се подпомогнат учителите в предаването на знания за ЕС.

 

В качеството на училище посланик на Европейския парламент, нашата гимназия беше поканена да участва в дискусията под надслов „Бъдещето на Европа говори за бъдещето на Европа“, част от проекта на Българското национално радио (БНР) „Нашата Европа“, който се реализира с подкрепата на Европейския парламент в рамките на инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“. Тя се проведе на 25.01.2022 г. с модератор Давид Калпачки, журналист в Радио Благоевград.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Квалификационно обучение

На 12 ноември 2019 г. в НХГ се проведе вътрешно квалификационно обучение с учителите от различни катери.
Госпожа Албена Узунова представи eTwinning проекта "Не е ли твърде късно?", свързан с климатичните промени. Проектът получи високото отличие - Национален и Европейски знак за качество.
Учителите се запознаха как се работи с онлайн приложенията Flipgrid, Padlet, Calameo.
Това е първото от предстоящите няколко обучения, които ще се проведат в НХГ. Те имат за цел да запознаят учителите с нови методи и приложения за работа в класната стая
.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

New - eTwinning

Учителката по немски език Aimi Jösealu – която eTinning-посланик в Естония – е инициатор за мултикултурен проект и превръща един национален проект в международен. Учители и ученици от НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград получават покана за участие в проекта – на всички изучавани езици. Координатор на проекта: Румяна Войнова, главен учител по немски език.


Проектът се казва „101 дигитални стъпки в нашия училищен живот“. Участват учители от Естония, България, Гърция, Австрия. Всяко училище публикува свои слайдове /снимка, видео, анимация или линк към описана дигитална дейност, извършена в училище/. Може да се обхванат всички учебни предмети или извънкласни занимания, в които обучението на гимназистите е дигитално. Начало на проекта: 15 ноември 2018 г. Край на проекта: Когато е готова общата презентация – тук

Проектът ще завърши с изготвяне на eBook.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Среща на учениците от 12 клас с г-н Александър Гошев, представител на РИОСВ в Благоевград

Ученици от 12а клас заедно с г-жа Узунова участват в eTwinning проекта "Не е ли твърде късно?", свързан с климатичните промени. На 27 ноември те се срещнаха с представител на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград - г-н Александър Гошев.

Той разказа много увлекателно за причините за глобалното затопляне, парниковите газове, основните замърсители на околната среда и търговията с емисии.

Обсъдиха и начините за намаляване на въглеродните емисии с прости стъпки в ежедневието.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

еTwinning – събитие в НХГ

Итуинърите в НХГ се срещнаха, за да изразят своята радост за връчената награда на Румяна Войнова за постигнати творчески и професионални успехи в дейност eTwinning и за удостояване на проекта „So leben wir in Europa“ („Така живеем ние в Европа“) с Трета награда в категория „eTwinning проект за възраст 16-19“ 2018.

Румяна Войнова сподели впечатленията си от церемонията за връчване на националните еTwinning награди 2018 в София – професионализма на еTwinning-посланиците, многообразието от категории-награди, активното участие на детски и начални учителки в проектите, активността на учителите от София, Пловдив, Шумен, Добрич, Троян, Хасково, Асеновград, Левски, Свищов, Айтос и Благоевград в проекти по значими теми /гражданско самосъзнание, общочовешки ценности, чувство за съпричастност и отговорност към другите, здравословно хранене и култура на хранене, география, история, национален и местен патриотизъм, знания за Земя и Космос, възпитаване на любов към книгите, развиване на умения за логическо мислене и разказване, знания за културното наследство на народите.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Последна промяна ( 08 February 2022 )