Начало Проекти

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Проекти през годините Е-мейл
Съдържание на статията
Проекти през годините
Проекти през 2017/2018г.
Проекти през 2016/2017г.
Проекти през 2015/2016г.
Проекти през 2012/2013г.
Проекти през 2011/2012г.

Програма за училища посланици на Европейския парламент


≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

На 30 ноември 2017 г. в НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ в Благоевград (бивша Солунска) се проведе дискусия на тема „Какво ни прави европейци?“. В нея участваха ученици от 10 клас, а в ролята на фасилитатор влезе Николай Куколев, учител по история в НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ и старши посланик по Програмата за училища посланици на Европейския парламент. Г-н Куколев направи кратка презентация за историята на европейската интеграция и Европейския съюз, за промените в Източна Европа след 1989 г. и желанието и усилията на източноевропейските общества за бързо присъединяване към Европейския съюз.

След това учениците се включиха в свободната дискусия. Мнението на повечето участници бе, че ние българите принадлежим исторически на европейската цивилизация и подкрепиха тази своя позиция с исторически, политически и културни аргументи. Изтъкнати бяха такива български приноси като създаването, опазването и разпространението на кирилицата като славянска азбука, помогнала за разпространение на християнството и интелектуалното приобщаване към европейската цивилизованост на различни източноевропейски народи в миналото. Припомнено бе, че за всички наши възрожденски лидери освобождението от османска власт и възстановяването на българската държавност е завръщане в семейството на свободните европейски народи. А ръководителите на възстановеното през 1878 г. Княжество България са го градили по модела на развитите съвременни европейски държави. Така, заявеното още на 22 декември 1990 г. от Великото народно събрание желание за членство на Република България в Европейския съюз (тогава Европейски общности), подадената от българското правителство официална молба за членство през декември 1995 г. и получената покана за започване на преговори за присъединяване с България от страна на Европейския съвет (основен ръководен орган на ЕС) се явяват естествено продължение на процеса на завръщане на България в Европа и пълноценното й участие в развитието на европейското сътрудничество и интеграция.

В края на дискусията участниците получиха от учениците младши посланици информационни материали на европейска тематика, осигурени от Европейския информационен център Europe Direct (Европа директно) в Благоевград.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Гимназията ни е избрана за участие в европейската Програма за училища посланици на Европейския парламент

 

Започна новото издание на Програмата за училища посланици на Европейския парламент. В проекта участват 30 средни училища от цялата страна, определени сред над 140 кандидатствали. Сред одобрените за участие е и НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ – Благоевград /бивша Солунска/.

Целта на инициативата е да помогне за повишаването на осведомеността за Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите хора, като им предостави по атрактивен начин знания за Европейския съюз и по-специално за Европейския парламент. Това включва не просто запознаване с фактите за ЕС, но и представяне на правата и задълженията ни като европейски граждани, какво означава на практика ЕС в ежедневието ни и как всеки може да участва в оформянето на тази Европа, в която искаме да живеем.

Въвеждащото обучение за учителите – старши посланици се проведе в Дома на Европа в гр. София на 24.11.2017 г., като участие взеха и учителите Николай Куколев и Калин Маешки.

Програмата за училища посланици на Европейския парламент бе представена от г-н Теодор Стойчев – ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България и г-н Андрей Ковачев – български представител в Европейския парламент и член на Председателството на ЕП (Квестор). В обучението се включиха и проф. д-р Ингрид Шикова – експерт в областта на политиките на Европейския съюз и д-р Красимира Василева – председател на Сдружението на българските европейски клубове (НАБЕК). Първите предстоящи стъпки по реализация на Програмата са свързани с определяне на учениците – младши посланици (на възраст между 15 и 18 години) и разработването на училищен план с дейности и инициативи, насочени към постигане на целите на Програмата и добро представяне пред оценяващия екип. Комплексът от дейности и инициативи ще приключи с училищно събитие, посветено на Деня на Европа – 9 май. Всяко училище участник има свободата да определи формата и начина на провеждане на заключителното събитие.

В края на въвеждащото обучение проф. д-р Шикова заяви: „Можем да покажем, че нашата страна е не само пълноправен, но и пълноценен член на Европейския съюз“.

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Последна промяна ( 15 January 2021 )