Начало Проекти

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Проекти през годините Е-мейл
Съдържание на статията
Проекти през годините
Проекти през 2017/2018г.
Проекти през 2016/2017г.
Проекти през 2015/2016г.
Проекти през 2012/2013г.
Проекти през 2011/2012г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Неправителствената организация "СНЦ-Пирин ТВ" осъществява проект BG05/1751 Въвеждане на урок по демокрация в българските училища (Договор № 415/30.06.15), който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Национална хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“ – Благоевград е партньор по проекта, заедно с ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Изпълнението на поставените цели на проекта трябва да допринесе за възпитаването на младото поколение в хуманност, демократични ценности и гражданско съзнание, което се явява основна предпоставка за развитието на силно гражданско общество в България. Проектът инвестира в образованието чрез създаване на интерактивен образователен филм с активното участие на младото поколение. Филмът е посветен на спасяването на българските евреи от Холокоста в годините на Втората световна война. Проектът се реализира в рамките на 10 месеца, като включва серия от атрактивни дейности - видео интервюта, създаване на филм и представянето му сред младежите в училищата.

ФИЛМ ЗА СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ >>

Младият ни доброволец по проекта, Венетка, проведе първото интервю в Благоевград с историка Николай Куколев, който коментира спасяването на българските евреи в България по време на втората световна война.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Конкурс „Училища на бъдещето“ на Фондация „Америка за България“

Конкурсът „Училища на бъдещето“ на Фондация „Америка за България“ набира идейни проекти от държавни и общински училища от цялата страна за трансформация на учебната среда и въвеждане на нови образователни технологии. Фондацията ще подкрепи общо 15 проекта в две категории на финансиране: до 50 000 лв. и от 50 000 до 200 000 лв. Крайният срок за кандидатстване е 5 януари 2016 г.

Separator

НХГ "Св. св Кирил и Методий" е правоприемник и продължител на традициите на Българска мъжка гимназия, открита с акт на екзарх Йосиф през 1880 година в Солун. Това е първото българско светско училище в Македония, създадено в резултат на дългогодишните борби на българите към култура, просвета и национално обособяване, поддържано и утвърждавано с голяма любов и гордост от Солунската българска община, Българската екзархия, възрожденския порив на българските учители между които са Кузман Шапкарев, Божил Райнов, Григор Пърличев, архимандрит Козма Пречистански, Трайко Китанчев, Констатин Стателов, Константин Желязков, Георги Кандиларов, Георги Попов, Гьорче Петров, Иван Гарванов, Павел Шатев, Константин Величков, Андрей Тошев, Михайл Сарафов, Антон Попсоилов и много други възпитаници на най-реномирани европейски университети.

В него се обучават 504 ученици. Една част от паралелките са с профил „Хуманитарен“, а другата част са паралелки с профил „Изкуства“. Всички паралелки в осми клас изучават интензивно чужд език. Училището е на двусменен режим, всяко помещение се използва за класна стая.

За да се създадат по-гъвкави форми за обучение на учениците чрез неформално учене, в осъвременена физическа среда, гимназията има идея да преобрази обикновената класна стая.

Тази идея << виж тук >> може да бъде постигната чрез програмата „Училища на бъдещето “ на Фондация „Америка за България“.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Участие в среща със студенти и преподаватели от ЮЗУ „Неофит Рилски“ по проблеми на организацията на образователния процес

 
На 2.12.2015г. в ЮЗУ„Неофит Рилски“ се проведе среща, посветена на проблеми по организацията на образователния процес в Република България, с участието на студенти, докторанти и преподаватели от Стопанския и Правно-историческия факултет на университета. Инициатор бе ЕИЦ „Европа директно“ в Благоевград.

Учителят в НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ – Благоевград и докторант в Югозападния университет Николай Куколев запозна присъстващите с опита на Република Ирландия в преподаването на учебно съдържание по хуманитарни и природни науки и изкуства на чужд език (английски) в различните етапи на образование. Акцентът бе върху методиката CLIL (Content and Language Integrated Learning), която е възприета като високоефективна система при преподаване на учебно съдържание по предмет на чужд език в повечето страни в Европейския съюз. Знанията и опитът по темата са придобити по време на двуседмично обучение в Алфа колидж в гр. Дъблин (Република Ирландия) по проект „Европейска квалификация на учители за придобиване на компетенции за прилагане на нови методи и технологии в обучението и работа с деца със специални нужди“ - Проект № 2015-1-BG01-KA101-014001, с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“.

Г-н Куколев представи на студентите (които ще притежават и педагогическа квалификация) презентация по темата, след което, разделени на групи, студентите бяха запознати с работни материали и електронни ресурси, прилагани в обучението чрез метода CLIL. В края организаторите и участниците изразиха своето задоволство от възможността да получат пълноценна информация за опита на други държави при преподаването на знания по различни учебни предмети с ползването на английски език, което подобрява едновременното и по-ефективно възприемане на учебната информация и прави знанията по-задълбочени.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
„Европейска квалификация на учители за придобиване на компетенции за прилагане на нови методи и технологии в обучението и работа с деца със специални нужди“ -
Проект2015-1-BG01-KA101-014001
(2015 - 2016г.)

Екип от учители от НХГ "Св. св. Кирил и Методий" кандидатстваха по ключова дейност „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“ с проект „Европейска квалификация на учители за придобиване на компетенции за прилагане на нови методи и технологии в обучението и работа с деца със специални нужди“.
Кандидатурата на НХГ "Св. св. Кирил и Методий" получи 96 точки от максимално възможните 100 и така се класира сред одобрените 31 от общо 176 подадени проектни предложения на 9-то място.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Проект ”Мир у дома, мир по света” - секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства"
(2013 - 2015г.)

Това е един проект за многостранно партньорство по секторна програма “Коменски”, програма “Учене през целия живот”. В проекта участват пет училища от различни държави: България, Турция, Белгия, Испания, Италия. Основната цел на проекта е да се подобри отношението за мир сред ученици, учители и различни култури чрез различни дейности, които подсилват споделяне, сътрудничество , хармония и толерантност един към друг. Проектът е насочен към ученици от различни възрастови групи - 10 - 17години. Учениците участват в различни съвместни дейности, които ги подтикват към сътрудничество, хармония и толерантност един към друг.

Повече информация за проекта може да прочете на сайта http://peaceathome.weebly.com/

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ И ИНИЦАТИВА "НАШАТА ЕВРОПА"

Дружеството на учителите по немски език работи от октомври 2013 година по интересен европейски проект заедно с партньори от 11 държави. Ще бъдат разработени интересни форми и методи за представяне на Европа в рамките на обучението по немски като чужд език. Всички изучаващи немски език ще бъдат редовно информирани за протичането на проекта.

Интересен формат от този европейски проект е инициативата под мотото "Нашата Европа". Учениците биха могли да участват активно, да тестват своето знание за Европа чрез отговор на въпроси /прикачен файл/, да изпратят ключовата дума до 30 ноември 2013 година и да спечелят атрактивни награди. Учителите по немски имат право да помогнат на учениците при решението.

 

Подробности може да се намерят тук:

www.buerger-europas.de

 

Участието в интернет е лесно, попълва се този формуляр:

http://www.buerger-europas.de/europaquiz/index.php

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Проект за училищен театър

Завесата се вдига за немски език!
Училищен театър на немски език
Мото за 2014 год.: Обединени в многообразието

Приложение:

2. Подробна информация за съдържанието и протичането.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Национална инициатива на Кеймбридж и Клет

„Аз уча. Аз знам. Аз мога

 

Инициативата се организира за учители и ученици по английски и немски език от издателство КЛЕТ България.

Период на провеждане: октомври 2013 – май 2014 година

Първи етап: Работа по проект – изработване на проект под формата на плакат на английски или на немски език. Темите за изработване на плаката и материалите за работа се получават от издателството.

Проектите ще бъдат оценявани за оригиналност и езикова грамотност. Всички участници в инициативата ще получат персонален сертификат за участие, а трите най-добри проекта ще спечелят екземпляри от избраната за работа по проекта учебна система за целия клас.

Втори етап: Споделяне на добри практики – предлагане на иновативен подход за работа по задача по избор от предоставените материали.

Шест участници с най-оригинални предложения по английски език ще посетят Кеймбридж Юнивърсити Прес, а шест участници с най-добри идеи по немски език – Ернст Клет Шпрахен в Щутгарт. Всички участници получават персонален сертификат за участие в кампанията.

Заявлението за участие се изпраща не по-късно от 15 ноември 2013 година на адрес Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Участието е безплатно и не обвързва по никакъв начин.

Участието зарежда ученици и учители с нови идеи.

Получените сертификати са качествено попълнение на собственото портфолио.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Училище от Унгария – наш партньор по проект “Образът на другите”

Училището се намира в град Esztergom /Унгария/, на границата със Словакия. Учениците често правят учебни пътувания до Словакия и Австрия.

01.10.2013

От 8"б" клас в проекта участват: Габриела Методиева, Габриела Шопова, Магдалина, Добромир, Петя, Антон, Велислава, Вергил, Георги, Борислава, Венеса, Димитър, Виктория.

Информационен лист за проекта /немски език/

Информация за родителите на български език

Ученически разработки по проекта от архива на Гьоте Институт

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Последна промяна ( 15 January 2021 )