Начало Проекти

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Проекти през годините Е-мейл
Съдържание на статията
Проекти през годините
Проекти през 2017/2018г.
Проекти през 2016/2017г.
Проекти през 2015/2016г.
Проекти през 2012/2013г.
Проекти през 2011/2012г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Проекти през учебната 2012/2013г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

На 9 Май 2013г., от 11 ч. в зала "22 Септември" Благоевград се проведе дебат, посветен на жертвите на комунизма в България. Той е част проекта "Българските и македонските жертви на комунизма - днес жертви на забрава и незнание", финансиран от европейската програма „Европа за гражданите”. При реализацията на проекта НХГ „Св. Св. Кирил и Методий” - Благоевград е партньор съвместно със СОУ „Коле Нехтенин” от гр. Щип, Република Македония.
Ръководителят на проекта Цветанка Мангушева откри събитието, а изложения по темата представиха двама историци от България и Чехия - Николай Куколев (учител по история в НХГ
„Св. Св. Кирил и Методий” ) и Михал Лоуч съответно.

Акцент на анализа бе паралелът на отношението към жертвите на комунизма след рухването му в двете държави и пътищата за тяхната реабилитация. Присъстваха ученици от гимназията, нейният директор г-н Марин Митов и учителите по история и цивилизация г-жа Х.Митева и г-жа Хр. Иванова.

В следващите дни пред ученици от различни класове в нашата гимназия беше представен и документален филм с интервюта на пострадали от различните форми на комунистически репресии след 9.09.1944 година в България и Македония. Той е част от проекта, а интервюиращите са ученици от 8 и 12 клас от клубовете по журналистика към НХГ.

За повече информация: http://www.bg-fyrom-victims-of-communism.com

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Проект ”Социално сближаване, чрез нови възможности за културно образование” - програма 'Трансгранично сътрудничество". По този проект сега кандидатстваме. По него искаме да изградим многофункционална зала в двора на училището. В нея ще се провеждат концерти, рецитали, конференции с участието както на наши ученици и на ученици от други училища и държави.

Проект „Обичам природата - и аз участвам” - по този проект сега кандидатстваме. Целта на проекта е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Седмият конкурс "1000 стипендии" 2013/2014г. започна!

Проект "1000 стипендии" е създаден, за да стимулира ученици от основно и средно образователно ниво в България, които демонстрират интерес към учението, талант в сферата на обществените, естествените науки и изкуството и желание за бъдещо личностно развитие. Специално внимание програмата отделя и на деца в неравнопоставено положение.

"1000 стипендии" e поощрение не само на потенциала, дарбата и уменията, но и на оригиналността, аналитичността и стимулиращата образователна среда. Воден от стремежа за постигане на висок коефициент на обществено полезно действие, "1000 стипендии" е планиран като дългогодишен проект.

Повече информация за проекта можете да намерите на адрес: http://www.1000.bg.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Проекти през януари 2013г.

Проект ”Толерантност”. Целта е да се осигури платформа за едно ново ниво на взаимно разбиране и приемане между малцинствата в Благоевград и останалата част от обществото. За целта в рамките на около 40 дни в училище с наши ученици ще работят младежи от Бразилия, Китай и Индия. Те запознават учениците ни с интересни обичаи на страните си, природни забележителности и т.н. Занятията са изцяло на английски език. Проекта ще приключи на 20.02.2013г. в хоровата зала на Гимназията, когато наши ученици ще представят пред гостите български фолклор и кухня.

В час по информационни технологии - 9 в клас, с преподавател Албена Узунова.

ИКТ в образованието” - 22 нови работни места в компютърните зали.

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” - по него през следващите две години допълнително ще се квалифицират около 30% от учителите в Гимназията.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Проект: „БЪЛГАРСКИТЕ И МАКЕДОНСКИТЕ ЖЕРТВИ НА КОМУНИЗМА - ДНЕС ЖЕРТВИ НА ЗАБРАВА И НЕЗНАНИЕ"

Финансиран от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Програма: ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ
Бенефициент: НПО "СНЦ- Пирин ТВ", БГ
Партньор 1. СДРУЖЕНИЕ „ДАЙВЪРСИТИ МЕДИЯ ПРОДАКШЪН" (МК)
Партньор 2. НАЦИОНАЛНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”(БГ)
Партньор 3. СДРУЖЕНИЕ „Р011Т1СА1 РШ50МЕК5.Е11" (С2)
Партньор 4. СОУ „КОЛЕ НЕХТЕНИН" (МК)
Продължителност: 12 месеца,
НАЧАЛО 3 Декември 2012 - КРАЙ 30.11.2013
 
Повече информация може да намерите ТУК

От училище са включени около 60 ученици. Част от тях ще интервюират репресирани от комунистическия режим български граждани. В РТЦ- Благоевград на основата на тези интервюта ще се направи филм. Филма ще се гледа от учениците в училищата в часовете по „История” и „Час на класа”. Ще бъде показан и по телевизията. Същото се прави в р. Македония. През месец ноември ще има обща конференция в Скопие, на която ще се покажат филмите и ще се обмени опит.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Национален проект

Изграждане на национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот”

Networkfor Effective Lifelong Learning Initiativesand Information (NELLII)

Празник на ученето за София - област, София – град, Перник, Кюстендил и Благоевград

Регионален фестивал - 21 октомври (неделя) Благоевград

Събитието бе за всички, които се интересуват от новаторски и интересни подходи в образованието и ученето и възможностите за признаване на неформалните умения. Проведе се в квартал Вароша, Регионален исторически музей, Младежки дом и площада пред него, хоровата зала на Народно Читалище “Никола Вапцаров – 1866″. Семинари, научни лекции и демонстрации, практически работилници, арт ателиета за възрастни и деца, изяви на литературното творчество, демонстративни часове по ИКТ, сценична изява на клубове по различни изкуства – музика, танц, театър. Шествие от Младежкия дом до зала “Яворов”.

Доцент Цветана Кьосева представи в Регионалния исторически музей авторски исторически книги: “Първите дами на България”, “Любов през решетките” /Любовните писма на Георги Димитров и Люба Ивошевич и “Тайните на политиците”.

Повече информация, прочетете на този адрес:

http://rumjana.wordpress.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-nellii/

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Проба на онлайн-урок с учениците от 8 б клас

На 8 б клас предстои отговорно участие в онлайн-урок, който ще бъде наблюдаван от учители по немски език в Благоевградска област по време на съвещанията им в Гоце Делчев с представители от МОМН...

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Нова покана по програмата за международни училищни и младежки проекти Европейци за мир EUROPEANS FOR PEACE на фондация "Спомен, отговорност и бъдеще" ("Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ))

Уважаеми дами и господа,

новата покана е тук. Планувате ли или имате вече проектно партньорство с училище и/или извънучилищна образователна институция от Средна-, Източна и Югоизточна Европа или Израел? Тогава кандидатствайте с проектна идея за финансова помощ на Вашите намерения.

До 1 януари 2013 можете да предадете проектни скици на тема “Дискриминация: Отворете си очит! Вашият проект за разграничаването тогава - и днес”.

В рамките на младежкото движение биват финансирани пътните разноски, нощувка и храна, а други хонорари се изплащат в определени рамки. Проектите могат да бъдат проведени за времето август 2013 до август 2014.

Централна цел на програмата е да се засили съзнателния ангажимент на младите хора за човешките права и разбирателството между народите. Подробни детайли може да се видят тук Faltblatt или можете да ни посетите на нашата страница www.europeans-for-peace.de .

Моля съобщете тази информация и на други заинтересовани. Бихме се радвали, ако я публикувате също на Вашата страница.

Благодарим за подкрепата за разпространението на нашата покана.

Сърдечни поздрави,

Heide Lübge

Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ)

EUROPEANS FOR PEACE

Programmleiterin / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Heide Lübge

Tel.: +49 (0)30 / 25 92 97-34

E-Mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
www.europeans-for-peace.de
www.stiftung-evz.de

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Проект на Гьоте-Институт “Образът на другите”

Тази година по проекта “Образът на другите” работим с училище Prepa Tec Garza Sada от Монтарей, Мексико.

Вече можем да се представяме на немски език, но напрежението е голямо, защото това е първата ни видеоконференция. Всеки преговаря наученото преди онлайн-срещата с връстниците от Мексико.

Ралица е първа в мултимедийния кабинет и помага при изпробването на видеото и звука.

Виждаме госпожа Burcu Kadipinar, учителката по немски от Мексико. Поздравяваме: Hallo! Guten Tag! Иполучаваме отговор от нейните ученици: Guten Morgen! При нас вече е късен следобед, а там е 8 часа сутринта.

Независимо от осем часовата разлика настроението в двете компютърни зали – в България и в Мексико е еднакво: учениците се поздравяват въодушевено.

Деловата част започва: след Ралица има много кандидати за шестици – Нина, Павел, Генчо, Соня, Васи представят себе си, своето хоби и обсипват учениците от Мексико с въпроси.

След като Катерина вече е дала идеята да насочим видеокамерата ни към целия клас, партньорите ни по проекта също радостно ни поздравяват. Включваме тонколоните, за да чуваме по-добре партньорите от Мексико. Правим технически предложения за подобрения при следващата ни видеоконферентна връзка: мултимедия, тонколони, в които можем да включим хед-сет …

.

През октомври предстои нова онлайн видеоконферентна връзка с партньорите по проекта “Образът на другите” от Мексико. А до тогава можем да си разменим първите електронни писма, защото вече ще сме научили много, много думи на немски език. “А колко ли много ще знаем в 12 клас, госпожо Войнова?” – опитва се да предположи Василена… Всички сме доволни от работата си днес.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Европейски средношколски клуб „Общество на знанието – европейски перспективи” към НХГ „Св.св. Кирил и Методий” (бивша Солунска) – Благоевград

И през 2012 година Европейският средношколски клуб „Общество на знанието – европейски перспективи” към НХГ „Св.св. Кирил и Методий” (бивша Солунска) – Благоевград с ръководител Николай Куколев продължава сътрудничеството си по 4-годишен проект на Търговско-промишлената палата в Благоевград и европейската информационна мрежа Europe Direct. Учениците от клуба провеждат ежемесечни срещи, които тази година са обединени в модул „Теоретични основи на предприемачеството и представяне на успешни бизнес проекти и практики”. В края на годината, разделени в работни екипи, учениците от клуба ще представят свои бизнес планове и ще споделят идеи за стартиране на свой малък бизнес.

Често клубът информира своите членове, както и учениците от нашата гимназия, за условията за участие в различни конкурси, организирани от структури на Европейския съюз или наши неправителствени организации. Така ученици от гимназията взеха участие в конкурс за есе „Възобновяемите енергийни източници – нашият нов шанс да спасим планетата” и в ежегодния конкурс за есе на европейска тематика, организиран от Мария Неделчева – депутат в европейския парламент в групата на Европейската народна партия.

Ученици от евроклуба към НХГ участваха в края на м. април 2012 г. и в среща-дискусия по проект SKULTBORD, в който партньори са неправителствени организации и местни власти от България, Испания, Португалия, Гърция, Германия и Унгария. Тема на лекциите и дискусиите в Благоевград бе културно-историческото наследство на България и в частност на Пиринския край в контекста на сложното историческо развитие на Балканите, православната християнска културна традиция и утвърждаването на старобългарския славянски език като писмен и богослужебен в средата на IX век. Един от лекторите на работната среща бе ръководителят на евроклуба Николай Куколев, а учениците от клуба взеха активно участие в дискусионната част.

Активно съдействие на дейността на клуба оказва ръководството на гимназията, както и учителите Десислава Тодорова, Екатерина Икономова, Елица Илиева.

 

Европейският ученически клуб „Общество на знанието – европейски перспективи” към НХГ „Св.св. Кирил и Методий” в Благоевград е включен в изпълнението на проект „Да учим Европа чрез дейност”. Клубът е член на Националната асоциация на европейските клубове в България (НАБЕК), която е партньор по проекта, ръководен от катедра „Европеистика” на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Самият проект се финансира по програма „Жан Моне”, продържителността е една година. Една от целите е изготвяне на помагало, което да представя различните аспекти на европейската интеграция и функционирането и ролята на Европейския съюз и съдържа методическа част в помощ на учители и преподаватели, работещи с тази тематика. Помагалото ще включва и добри практики в областта на преподаване и усвояване на знания за ЕС. Ще бъде разработено като сайт, но ще има и вариант на хартиен носител.

Другата цел е организиране на национално състезание (олимпиада) по Европеистика през есента на 2012 г. за ученици в отделни възрастови групи и подготовката на ученици за участие в него. Предвижда се освен различните награди, класиралите се на първите три места от участниците в групата на 12 клас (през учебната 2012-2013 г.) да бъдат приети за студенти в специалност „Европеистика” на СУ”Св. Климент Охридски”.

Н. Куколев
 
 
 

УЧЕНИЦИ ОТ НХГ И ЕГ УЧАСТВАХА НА 7 МАЙ ЗАЕДНО В ПРОТОТИПЕН ЧАС ПО НЕМСКИ ЕЗИК, ЧАСТ ОТ ПЪРВАТА МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ НА УЧИТЕЛИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК


Участниците от България - Славина, Христиана и Даяна от 10 а, Михаела и Милена от 9 а и Калоян Китанов от ЕГ "Академик Людмил Стоянов" се представиха с коментари под профила на Румяна Войнова в блога на педагога от Базел Михаел Гориани, специално подготвен за конференцията. Всички участници в прототипния онлайн час по немски език с интерес общуваха с връстниците си от Естония и Германия в чата на онлайн помещението. По темата “Мобилният телефон в училище” Калоян Китанов от ЕГ “Академик Людмил Стоянов” активно сподели мнението си.

 

УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ НХГ И ЕГ В ПЪРВАТА УЕБ-КОНФЕРЕНЦИЯ (DaFWEBKON2012)

НА ТЕМА „УЕБ-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО НЕМСКИ КАТО ЧУЖД ЕЗИК“


В продължение на два дни (на 6 и 7 май 2012) – общо 25 часа - 415 преподаватели по немски като чужд език
и други заинтересовани експерти от цял свят се срещнаха в реално време чрез интернет.

Програмата съдържаше: 4 главни доклада, 2 дискусии, 23 уъркшопа /опит от практиката и презентации/,
2 вечерни инициативи.

Показано бе, че в цял свят немски език се преподава креативно и иновативно и че в различните региони
приложението на уеб-базирани инструменти не се различава така силно, както в началото се предполагаше.

Иновативната идея за среща в интернет, което не заменя личната среща, но по прекрасен начин я допълва,
допринесе за това да се спечелят нови приятелства и кооперативни партньорства. Ангажирани преподаватели
по немски познават вече колеги, които преследват подобни иновативни идеи, и ще се подкрепят в бъдещи
инициативи. Записи от конференцията може да се чуят тук:
http://tinyurl.com/dafwebkonprogramm.

След доброто приемане и голямата популярност, която намери тази първа инициатива, се планува следваща
подобна стъпка. Подробности може да прочетете тук:
http://dafwebkon.com.

Конференцията бе организирана от:
• Angelika Güttl-Strahlhofer, DaF-Community
• Heike Philp, let’s talk online
• Nadja Blust, Deutsch Online

Конференцията се проведе с помощта на спонсорите:
• IIK Düsseldorf
• Deutsche Auslandsgesellschaft
• Dafnord
• ZUM.de

Учениците от НХГ и ЕГ участваха заедно с ученици от Естония и Германия в онлайн-прототипен час
на тема "Мобилиният телефон в училище".

 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОЕКТА

"МОЯТ РЕГИОН"


На 13 март 2012 се проведе видеоконференция на английски език по проекта "Моят регион",
чието начало бе поставено през юни 2011 година във Финландия от главен учител Румяна Войнова.
Повече може да се прочете тук:

http://fremdsprachen2010.wordpress.com/2012/03/

 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕМСКИ ЕЗИК ПО ПРОЕКТА „МОЯТ РЕГИОН”, ЗАРОДИЛ СЕ ПРЕЗ ЮНИ 2011 ВЪВ ФИНЛАНДИЯ

Спаска Стойчева от 12 б клас постави акцент в своята презентация на работата на учениците в НХГ "Св.Св. Кирил и Методий" по проекти и някои инициативи на Клуба по немски. В разговора на немски с партньорите от Естония активно се включиха Антония, Михаела, Ванеса и Ивана от 12 б клас.

 
 
 
Повече може да се прочете и види тук:http://fremdsprachen2010.wordpress.com/2012/01/
 

 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Последна промяна ( 15 January 2021 )