Начало Проекти

Електронен дневник

Електронен дневник

Матури 2023

ДЗИ - 2022/2023 г.

Юбилеен вестник

Проекти през годините Е-мейл
Съдържание на статията
Проекти през годините
Проекти през 2017/2018г.
Проекти през 2016/2017г.
Проекти през 2015/2016г.
Проекти през 2012/2013г.
Проекти през 2011/2012г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

На 24 ноември, в НХГ се проведе информационна среща с учители по английски език, организирана от РИО – Благоевград. Колегите получиха информация за обучителния курс в Лапландия „Електронна журналистика 2.0 – образователно сътрудничество използвайки уеб-базирани инструменти извън националните граници, „Среднощно слънце” и финансирането му чрез стипендия по програма Коменски на Центъра за развитие на човешките ресурси в София.

Повече можете да прочетете тук: http://fremdsprachen2010.wordpress.com/2011/11/

 

ЛЪЧЕЗАР ШАРКОВ ОТ 9 В КЛАС ПОЛУЧИ НАГРАДА ПО ВРЕМЕ НА ТЕМАТИЧНА ВЕЧЕР НА НЕМСКИЯ ЕЗИК В АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

 

На 23 ноември Лъчезар бе представител на гимназията ни при представянето в Читалище "Никола Вапцаров" на новата книга на Любен Лазаров „Гьоте – мислител и художник”. След това той участва в тематичната вечер на немския език в Американския университет, където спечели награда с умението си да рисува графити и възхити присъстващите студенти с перфектния си английски език.

 
Повече може да се прочете тук: http://fremdsprachen2010.wordpress.com/2011/11/
 
 

 

РАЙНА НЕШЕВА И ИВАНКА ТОДОРОВА ОТ 12 Б КЛАС УЧАСТВАХА В УЪРКШОП ЗАЕДНО

СЪС СТУДЕНТИ ОТ АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЛАГОЕВГРАД

 

Уъркшопът по толерантност "Бафа бафа" е част от проект COLORED GLASSES за училища с интензивно изучаване на немски и английски език. Темата "Преживяване на една междукултурна среща и разпознаване на културните различия" бе ангажираща за студенти и ученици, а методът "Бафа бафа" по нетрадиционен начин насочи вниманието на участниците към основните ценности на нашето общество. Студенти и ученици, работиха съвместно с треньорите от Сдружение "Младеж за разбирателство-България" и с преподавателите си по немски език Диана Станчева и Румяна Войнова и усъвършенстваха способността си за изразяване

 
 

Обучение за млади изследователи на тема ,,По следите на Целите на хилядолетието за развитие" се проведе от 4 до 6.11.2011 г в Парк Лозен..То е част от серията обучения за млади изследователи, които Центърът за приобщаващо образование реализира с ученици от НХГ по проект ,,Да научим! Въвеждане на принципите на обучението за равитие в българското образование". През трите дни в Лозенската планина учениците ни успяха да установят с дацата от другите училища добри приятелски отнишения, при което можаха да споделят своето виждане за света, в който живеем. Там научиха важни факти за глобалните процеси, коментираха заедно техните предимства и недостатъци чрез Осемте цели на Хилядолетието за развитие.

Целта на този младежки форум е да подготви групи от ученици от училищата - партньори по проекта от София, Стара Загора, Благоевград и Ихтиман да проучат доколко връстниците им са запознати с темите за Целите на Хилядолетието за развитие на ООН. След обучението ще направят интервюта със свои съученици и ще извлекат изводи за информираността на младите хора относно глобални теми, които ще представят в училище и ще дадат препоръки за повишаване на знанието по тях.


ПРОБНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ С ПМГ
На 14 ноември предстои първата видеоконференция на учениците от НХГ по проект „Моят регион“, започнат през юни във Финландия. Тогава те ще се представят на английски език пред ученици от Франция и Испания. Ще разкажат за своето хоби и за бъдещата си професия. Ще покажат чрез снимки и видеоклипове местата, където практикуват хобитата си. Учениците на госпожа Ани Рупова, Веселина Анастасова и Емилия Попова с ентусиазъм подготвят презентациите си. Изненадата за испанските и френски ученици ще бъдат две прекрасни рисунки – на Николай Грозданов от 9 б и Христина Янева от 9 а.
Госпожа Албена Узунова подсигурява технически нашата безпроблемна работа във видеозалата на електронния журнал – видеокамера, хедсет за презентаторите и мултимедия, която да осигури на 10 а клас гледането на голям екран на всички презентации /от Франция, Испания и България/.Колегите от ПМГ ни радват с хубави презентации и великолепна техническа подготовка за предстоящите видеоконференции. Тази приятелска конкуренция между ПМГ и НХГ е стимул за още по-добра работа на двата български отбора в проекта „Моят регион“.
Повече може да се прочете тук: http://fremdsprachen2010.wordpress.com/2011/11/
 

 
ПРИЯТЕН ПОЛЕТ И ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА
ПО ПРОЕКТА В ГЕРМАНИЯ

Шест ученици от НХГ ще работят от 19 до 26 октомври в Германия по проекта „Едно голямо кино: Да бъдеш мъж, да бъдеш жена днес в Европа”. Едно от условията за участие в проекта е изучаване на немски и английски език в училище.

 

В Международен дом Зонненберг, в планината Харц, учениците ще разширят своето положително разбиране за многообразието на възможните роли на половете и ще усъвършенстват уменията си за активен избор на медии, като потенциални автори в медии.

Лили, Петя, Славина, Асен, Дени и Моника представят по покана на класните ръководители проектния сценарий, своите очаквания от работата в Германия, събират идеи и въпроси, които да зададат на връстниците си от Великобритания, Германия и Хърватска.

 
 

Тъй като в областта на немския език между НХГ и ПМГ съществуват дълго-годишни приятелски взаимоотношения /викторини, състезания, конкурси/, учениците от НХГ споделят работата по проекта с връстниците си от ПМГ.

Директорите на двете елитни гимназии господин Марин Митов и госпожа Татяна Ядкова се срещнаха с родителите и учениците, пътуващи за Германия по проекта, за да изразят своята увереност, че те ще представят прекрасно България, Благоевград и гимназиите си и че ще се завърнат с много знания, емоции и снимки, с които да ни направят съпричастни на преживяното.

Повече може да се прочете тук:
 

НХГ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ПМГ "СЕРГЕЙ КОРОЛЬОВ" - СЪВМЕСТНО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ"

 

На 3 октомври 2011 /националния празник на Германия/ директорите на двете елитни училища се срещнаха с родителите и с учениците, ангажирани със стартиралия проект "Едно голямо кино: Да бъдеш мъж, да бъдеш жена в Европа днес".

Повече може да се прочете тук: http://fremdsprachen2010.wordpress.com/2011/10/

ПРОЕКТ „ИНТЕРКУЛТУРЕН ОПИТ ЧРЕЗ ДЕЙСТВАЩО УЧЕНЕ” (LIFE) И ПРОЕКТ „МОЯТ РЕГИОН”В ЦЕНТЪРА НА НАШАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
На 26 септември 2011 отбелязахме Европейския ден на езиците, използвайки учебни материали, предоставени по германския проект „Интеркултурен опит чрез действащо учене”. На 22 септември взехме участие във видеоконференция по проекта „Моят регион”, по който работим заедно с ПМГ „С.Корольов”.

КРЪГ ЗОННЕНБЕРГ

 

ДРУЖЕСТВО ЗА ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ

СЪВСЕМ ГОЛЯМО КИНО: Да бъдеш мъж или жена в Европа днес
Европейска среща на младежи
19 – 26 октомври 2011

Дружеството Зонненберг търси партньори от 3-4 европейски страни за младежка среща, която ще се състои от 19 до 26 октомври 2011 в Международния дом Зонненберг в Национален парк Харц. Проектът е по програма Младежи в акция, Акция 1.1.

Семинарът

Тази европейска среща на младежи е за младежи на възраст 14-17 години, които се въодушевяват от темите телевизия и филм! Имате ли желание да погледнете по-отблизо как се прави филм? С какви средства човек може като режисьор да предизвика в публиката симпатия, страх и ужас или романтична въздишка? И как човек с прости средства може да създаде сам филм? Нашата работа по филмовия анализ и филмовата продукция през цялата седмица ще има една рамкова тема: да бъдеш мъж или жена в Европа днес. Какво ни показва киното: какви са добрият мъж и добрата жена днес и какви трябва да бъдат? Седмицата ще предложи възможност за разговори с младежи от други страни по темата, която всеки ден ни среща и касае. При това се очакват обърквания, разбърквания, нови гледни точки и много креативност. В края на седмицата за среща ще има едно съвсем голямо кино: нашият собствен малък филмов проект. Работните езици ще бъдат немски и английски. Семинарът е предназначен особено за хора, които учат немски – при това са добре дошли хора с различни езикови нива. Общо очакваме 45 – 60 участници от 4-5 европейски страни. В края на семинара участниците получават сертификат от ЕС - т.н. Youth Pass

Екипът

Медийно-педагогическата част ще се поеме от хора на doktales(http://www.doktales.de/). Това е една малка производствена фирма в Хамбург с голяма медийно-педагогическа компетентност. Тествана е от Зонненберг и считаме, че е много добра J Ние искаме също да изживеем много по време на семинара и затова ще поканим Андреас Мар, един много опитен педагог по изживяванията. Андреас ще ни запознае с активни, вълнуващи и игрови упражнения с нашите собствени образи на момчешки и момически роли. Екипът се допълва от една друга тренерка. Инициативата ще се ръководи от Силвия Хайнрихс, образователен референт в Международния дом Зонненберг.

Изисквания към партньорската организация - Подписване на формуляра за партньорство до 25 май - Съгласуване с Международния дом Зонненберг за подробности в програмата - Събиране на една група от 10-12 участници и едно придружаващо лица, като информацията за участието в семинара се обяви от партньорската организация открито

Условия за участие на участниците - Семинарът е за участници, които са - от 14 до 17 годишни - въодушевяват се от темата телевизия и кино - носят откритост и любопитство към темата „Да бъдеш мъж или жена в Европа” - имат желание да се срещнат с младежи от други европейски страни - учат немски. Дори малки познания по немски са добре дошли – тогава пък трябва да има добри и много добри познания по английски Таксата за участие ще бъде 135 евро /нощувка в стая с 4 легла, обикновени условия, храна и педагогически услуги/ При представяне на оригинални билети за пътуване ще бъде изплатена 70 % от стойността им /от родното място до семинара/

Кои сме ние? Като Народно училище и Европейски дом Международният дом Зонненберг (IHS) предлага от над 50 години образователни инициативи със срещи за младежи, възрастни и семейства от цяла Европа и целия свят. Ние се възприемаме като място, на което деца, младежи и възрастни от различни региони и нации се срещат и учат един с друг и един от друг. Комуникацията в международни групи е основна цел. В центъра на нашата работа стои въпросът как съвместния живот в Германия и в цял свят може да се устрои миролюбиво и устойчиво мирно. Затова ние използваме широк спектър от интерактивни методи като ролеви игри и планови игри, работа в малки групи или методи, типични за изкуството и театралната педагогика. Участниците активно изграждат семинарната дейност. Нашата работа е призната като полезна за обществото и няма комерсиални цели.

 

ПРОЕКТЪТ "ОБРАЗЪТ НА ДРУГИТЕ" НИ ДАДЕ ИСТИНСКА КОМУНИКАЦИЯ - ОСТАВАМЕ В ОЧАКВАНЕ НА РЕАЛНИ СРЕЩИ

След последното си писмо за забележителностите в Благоевград учениците от 9а, 9б, 9в клас, изучаващи немски език, изготвиха постер – кратко представяне на цялостната работа по проекта „Образът на другите”. С надежда, че „истинската” комуникация при работата по проекта „Образът на другите” е повишила мотивацията за изучаване на немски език, завърши участието ни в проекта, ръководен от Гьоте-Институт в Полша. Осмисляйки културата и ежедневието на партньорите по писма от Франция възникна желанието за реални срещи с тях и европейски пътувания. http://fremdsprachen2010.wordpress.com/2011/04/

 


Целите на хилядолетието през погледа на нашите ученици

В началото на 2010 г. стартира европейски проект ,,Да научим”, ориентиран към въвеждане на обучението за развитие в официалното българско образование. България е една от 189-тте страни членки на ООН, подписали Декларация на хилядолетието, с която те се ангажират за полагане на глобални усилия за намаляване и изкореняване на крайната бедност, подобряване на околната среда, повишаване достъпа до образование и здравеопазване, насърчаване на мира, премахване на неравенството между половете и зачитане на човешките права.
Специфичната цел за България е създаването на модел за образованието за развитие и неговото интегриране в съществуващите учебни програми.
Национална хуманитарна гимназия ,,Св.св. Кирил и Методий” е едно от десетте пилотни за страната училища, включени за изпълнение на този тригодишен проект, а техни партньори са шест неправителствени организации. Децата и младите хора ще участват активно в организиране на събития по информиране на общността относно международните приритети за развитие, за причините и последиците от глобалните проблеми и насърчаване на личното включване и информирани действия.
Тези въпроси и теми бяха представени по интересен и атрактивен начин на група ученици от НХГ по време на обучението за доброволци. Там те участваха заедно със свои връстници от СОУИЧЕ и Седмо СОУ от Благоевград.
 
 
 

Международен проект "ОБРАЗЪТ НА ДРУГИТЕ"

Учениците от 9 клас, немски като втори чужд език, получиха първите си писма от партньорите по проекта „Образът на другите“, една инициатива на Гьоте-Институт Варшава. Тази година госпожа Румяна Войнова работи по проекта с учителя по немски Patrick Pasquier от училище College General de Gaulle в Sierck-Les-Bains (Франция).

„Образът на другите“ е международен Е-Мейл-проект за младежи, начинаещи в немския език. Неговата цел е да мотивира учениците да напишат писма на чуждия език още след първите часове по немски. Проектът предоставя възможност на учениците да разказват и да задават въпроси, да си създадат вярна представя за своите връстници в други държави, които са носители на друга културна среда – и същевременно да осъзнаят кои са те самите. Учениците доразвиват уменията си за четене и писане, затвърдяват лексикални и граматични структури, придобиват умения за работа с компютър и речник. Ученици, които имат трудности при усвояване на чуждия език, изживяват чувство за успех, изчезва страхът от писане и учениците придобиват увереност, стават по-самостоятелни. Ученето е по-силно свързано с практиката и „истинската комуникация“ и това повишава общата мотивация за изучаване на немски. Осмисляйки културата и ежедневието на партньорите по писма, учениците създават контакти и може би добри приятелства.

Учениците от Франция в класната им стая заедно с учителя си по немски език
Patrick Pasquier.

 


Проектът ГОЛЯМАТА ВИКТОРИНА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖ И ЗА ДРУГИ

Das grosse Quiz für Europäische Jugend + für andere!/
The great Quiz for European Youth + others!

Проектът ГОЛЯМАТА ВИКТОРИНА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖ И ЗА ДРУГИ е иницииран от преподавателките по немски език: Юстина Собота /Полша/, Аими Йоезалу /Естония/ и Алет Конради /Южна Африка/.
Ние се присъединяваме чрез викторина от 17 въпроса на немски и английски език, свързани с Благоевград, НХГ, живота на младежите в България, география, езикови познания и др.

Така ставаме съпричастни с прекрасната идея – младежите от
България, Естония, Германия, Финландия, Франция, Холандия, Норвегия, Австрия, Полша, Швеция, Южна Африка да научават за живота на връстниците си и за забележителности в своите страни по занимателен начин.
.
Тук е викторината, създадена от ученици от 11 б и 12 б клас в НХГ на немски език:

http://jugendquiz09.wikispaces.com/Bulgarien

От НХГ в проекта участастват ученици от 11 б /Анна Папучарова, Илина Христова, Катерина Лучкова,
Красимира Чорбаджийска, Теодора Иванова/


и ученици от 12 б /Анета Юрукова, Велислава Апостолова, Вилислава Петрова, Владислав Пашалиев, Иван Димитров и Тина Кълбова/. Ръководител: Румяна ВойноваГоляма благодарност към преподавателката по немски език от Естония /Аими Йоезалу/ за прецизните указания – как да се регистрираме в eTwinning като партньори на инициирания проект и как да се справим с инструментариума в майстудио при подготвяне на анкетите. Благодарност за разрешението да покажем викторините тук. Възможност за коментари: http://europjugendquiz.wordpress.com/

Ето викторината, създадена от ученици от 11 б и 12 б клас в НХГ на английски език:

 

 


Проект на Гьоте институт "Образът на другите"

"Образът на другите" е проект на Гьоте-Институт, по който НХГ работи вече няколко поредни години. Всяка учебна година в проекта участва нов клас, или група ученици, изучаващи немски език. Преподавателката Румяна Войнова избира от актуалната информация на Гьоте-Институт държавата, училището и класа, с който ще се работи съвместно. Водещо е нивото на владеене на немски език и мотивацията на учениците. Цел на проекта е взаимното опознаване на различни култури, сближаване и приятелство на ученици от две страни, в които немският се изучава като чужд език. В края на проекта резултатите се преценяват и представят пред Гьоте-Институт с предложения за подобрения. Продукти от съвместната работа се запазват на хартиен или електронен носител. В архив Румяна Войнова пази видеокасета с подготовката на финландските ученици и представени от тях забележителности. За зрелостниците незабравима е останала работата по проекта с връстници от Унгария, за която те ентусиазирано са разказали в електронния вестник по проекта. Името на НХГ става известно и на френските ученици чрез партньорството на немски език. Тази година страната-партньор е Казахстан. Германският преподавател там е бил удивен от активността на българските ученици и от ръковоството на проекта. Един от участниците в проекта от 9 б клас, Евгени Шестаков, споделя: "Така се зараждат нови приятелства, които могат да бъдат продължени след приключването на проекта чрез размяна на електронна поща. По време на проекта ние не знаем как изглежда другия, с когото си пишем. Не знаем неговият електронен адрес. Писмата се разменят от учителите, за да следят за грешките ни, а ние да не се влияем от външния вид на човека, с когото си пишем. Важни са темите, които споделяме: нашето училище, хоби, моята стая и жилище, моят град. Интересно е да видиш, че има за какво да учиш немски език, защото може да го практикуваш дори с хора, които също като теб го изучават в училище като чужд език." На снимката: Евгени Шестаков от 9 б клас помага при оформянето на постера, където са представени част от проектните резултати

Други снимки от работата по проекта може да видите в галерията на сайта.

 


КЛУБ НА ФЕНОВЕТЕ НА НЕМСКИЯ ЕЗИК В НХГ

Идеята за създаване на Клуб на феновете на немския език се ражда спонтанно, на 17 септември 2007 г., във видеозалата на НХГ “Св.св.Кирил и Методий” – Благоевград. Преподавателката по немски език Румяна Войнова иска учебната година да започне приятно с видеокасетата “На какво се смеят германците”. Скечовете и вицовете пораждат асоциации за филмови звезди, а от там се ражда и идеята да бъдат издирени: ХОЛИВУДСКИ ЗВЕЗДИ С ГЕРМАНСКИ ПРОИЗХОД Много скоро първата изява на клуба е факт: Росица Пашалиева от 12 б клас , Христина Гайдаджиева, Мая Станкова, Камелия Йоргова, Филипа Влахова от 11 б , Анна Костадинова, Катерина Лучкова, Теодора Иванова, Симона Овнарска , Красимира Чорбаджийска , Елена Искренова , Станислава Младенова от 9 б клас са сред най-активните. Водещата на учредителната изява на клуба Анна Папучарова от 9 б клас и до днес се удивява на добрата съвместна работа между ученици от 9 до 12 клас.

Инициаторите за създаването на Клуб на феновете на немския език в НХГ.


Общи инициативи на Клуба по немски в НХГ с Клуба по немски към Американския университет в България:


Филипина, Вероника, Христина, Мая и преподавателката по немски Румяна Войнова на гости в АУБ по повод Деня на немския език

Идеята за съвместни инициативи на двата клуба идва от предподавателите по немски език Румяна Войнова и професор Диана Станчева. Най-активните членове на Клуба по немски към НХГ /Филипа, Вероника, Христина, Мая, Славина, Надин/ с интерес участват в майсторската мултимедийна презентация на забележителностите на трите немскоговорещи страни в Европа и викторината “Десетте най-големи открития, направени от германец” .

Мариана и Лили проявяват интерес към специалност Европеистика и заедно с преподавателката Румяна Войнова са представители на Клуба по немски език от НХГ на инициативата на професор Диана Станчева от Американския университет в България

Мариана и Лили проявяват интерес към специалност Европеистика и заедно с преподавателката им по немски Румяна Войнова представляват Клуба по немски език при инициативата на професор Диана Станчева и проследяват презентацията на немски език:СЪПЪТСТВАЩО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ЕВРОПЕИСТИКА - ЧРЕЗ ПОКАЗВАНЕ НА ПРИМЕР ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО НЕМСКИ ЕЗИК В АУБ”.


 

УЧАСТИЕ В ПИЛОТЕН ПРОЕКТ: ЕЗИКОВО ДИФЕРЕНЦИРАНЕ

 

(ПЪРВИ ПРОТОТИПЕН ОНЛАЙН - ЧАС ПО НЕМСКИ ЕЗИК В ИНТЕРНЕТ)

Това са зрелостниците от 12 а клас, които изучаваха английски като първи чужд език, но показаха симпатиите си към немския език, изучавайки го като втори чужд език и участвайки в първия прототипен онлайн-час по немски език в интернет В компютърния кабинет на НХГ идват новаторите от 9 б клас с профил немски език и учениците от 11 б и 11 д клас с втори чужд език немски език. Актуалната наша тема за дискусия е Училищният правилник на домакините ни от училище Зексхаузен във Виена. Гостите на този открит урок във виртуалното пространство сме много. Семинарът във Виена продължава вече трети ден. Обучението се осъществява чрез виртуален мост между Финландия и Австрия. Присъстват гости от Министерството на образованието в Австрия . Савина, Цвети и Петя от 11 а клас първи “атакуват” с въпроси по-малките ученици от Виена. Разменят мнения за любими предмети, учители. Директните онлайн-часове са трудни за организиране като директно телевизионно предаване, но и насладата от подобна работа си заслужава, са на мнение симпатизантите на немския език. Наред с информацията по темата се научават и допълнителни интересни факти: че във Финландия ученическото столово хранене е безплатно за учащите се. Кулминацията на пилотния проект идва в момента, когато всички присъстващи във виртуалното пространство, се разделят в отделни езикови виртуални зали: стая с турски език, стая с финландски, полски, английски и т.н. Преподавателката по немски от НХГ Румяна Войнова и феновете на немския език остават в немската стая. Продължава дискусията за училищния ред. След малко се връщат обратно посетителите на другите езикови стаи. Там те са дискутирани на родния си език (полски, финландски, турски и т.н.) същите правила. Споделят впечатленията си. Отвореният въпрос е –може ли на принципа на Web 2.0 да се направи диференцирано обучение в часовете по немски език, като различни теми се дискутират в различни онлайн-помещения от различни по степен на владеене на езика ученици?

Най-голямо постижение на членове на Клуба по немски език в НХГ:

 

Грамоти за отлично представяне на националната олимпиада по немски език, проведена от Гьоте-Институт.

Красимира Чорбаджийска и Катерина Лучкова са гордост за преподавателката си Румяна Войнова и за всички членове на Клуба по немски език.

Преподавателката по немски Румяна Войнова и отлично представилите се в националната олимпиада на Гьоте-Институт – Катерина Лучкова и Красимира Чорбаджийска – по време на продължаваща квалификационна дейност

Интервю с Красимира Чорбаджийска и Катерина Лучкова, ученички от 9 б клас на НХГ "Св.св. Кирил и Методий"- Благоевград

Клуб по немски език: Краси, ти получи 37 точки на Националната олимпиада по немски език, ниво А2. За да се класираш за международно участие бяха нужни 44 точки. Кой от компонентите не ти позволи да достигнеш този резултат?

Красимира: Струва ми се, че слушането с разбиране ме затрудни. Не очаквах, че текстовете ще се слушат само по един път. За 20 минути трябваше да чуем три текста и да отбележим в листа верните отговори. Веднага след това листът ни беше взет. Няма време за губене. Може би трябва да тренираме своята бързина на работа ежедневно. Да доказваме всеки ден, че времетто е ценно. Ще работя упорито, за да мога следващи години да подобря резултата си .

Клуб по немски език: Кети, какви са впечатленията ти от организацията на олимпиадата и поведението на останалите участници?

Катерина: Олимпиадата беше образцово подготвена и проведена. Приятно е човек да се среща с германски начин на работа. Времето лети бързо и трудно можах да се побера в тези 20 минути за четене с разбиране и да се справя с три текста. Една от участничките създаваше впечатление на силно ангажирана от предстоящото състезание. Показваше го с цялостното си поведение на съсредоточеност, внимание и отговорност. Струва ми се, че тя спечели в ниво А2. Може би към това трябва да се стремим в ежедневната си работа: да бъдем точни и прецизни, да може да се разчита на нас.


Нова креативна идея на Клуба по немски език – писмо до репортер от RTL

Всичко започва с разговор за любими телевизионни предавания на немски език. Всеки разказва за интересни германски телевизионни програми.


Така стигнаме до
кученцето Могли, което според един проект се е превърнало в “куче на 6 b клас” на училище Граф Зоден във Фридрихсхафен.

Клубът пише писмо до
Торстен Слеегерс, известния репортер на RTL, а заедно с отговора си той ни осигурява оригинално DVD със запис на излъченото предаване на Могли.

Могли е красив малък лабрадор, който нощува в дома на преподавателката Ванеса Дьор. Сутрин тя го докарва с колата си до училище. На спирката пред училището чакат, независимо от климатичните условия, двама дежурни за седмицата ученици. Те поемат от ръцете на 27 годишната Ванеса красивата палатка, в която кучето спокойно спи по време на пътуването.

В същото време в класната стая всички задачи са разпределени. Задачите са записани върху красив картонен часовник, закачени са на стената. Там има също постери и рисунки на Могли, благодарност на всички, които са подкрепили проекта – учителски колектив и родители. Защото в началото директорът на училището е бил против. Но при толкова топло настояване –няма как да се откаже. Защото учениците знаят – кучето ще остане в класната стая само при условие, че те се грижат добре за него и се държат тихо, спокойно и въздържано. Защото само преди година агресията царствала в класа, всеки нападал всекиго и раздавал тупаници наоколо.

Тогава Ванеса Дьор си направила труда да поразпита най-добри специалисти за съвет. Отговорът бил – малко, красиво куче, което по проект да обедини класа. Последвал тренировъчен семинар със специално обучени за грижи към куче. Гордо ученици показват документите си, даващи им право да се грижат за кучето Могли.

И те го правят с усърдие: Дървената къщичка пред дъската за писане е красива и добре поддържана. Ламинатът в класната стая блести от чистота. Постилката на кучето е специално застлана. Един отговаря за вода и храна, друг за разходката на кучето в междучасията. По време на писмено изпитване кученцето се разхожда из класната стая, а учениците твърдят, че стресът изчезва, когато го погалят. Докосването му сякаш им носи късмет.
Интересът е създаден.

Клубът от фенове на немския език в НХГ намира това за повод и всички пишем заедно благодарствено писмо до новинарското предаване на RTL “Точно в 12”.

“И ние искаме да си имаме в класната стая такова прекрасно кученце . Часовете биха били много по-приятни. Бихме се грижили за него с удоволствие. Какво ще стане с кучето, когато остарее? Кой купува храната за кучето? “
Въпроси, въпроси, които може би ще бъдат повод за едно трайно сътрудничество между Клуба на феновете на немския език и телевизия RTL


Клубът на феновете на немския език организира състезание за най-добър превод на стихотворението на П. Яворов "Две хубави очи" на немски език. Своя превод в Деня на любовната лирика на Яворов представя Филипа от 11 б клас.

 


ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2008-2009 КЛУБЪТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК Е НАТРУПАЛ ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ В ОНЛАЙН-ОБЩУВАНЕТО

Зрелостниците от 12 клас активно привличат в работата на клуба учениците от 9 б клас, като презентират в Деня на европейските езици техники за по-лесно усвояване на немски език. Сред най-активните са: Филипа, Славина и Траяна от 12 б клас Дванадесетокласниците поздравяват деветокласниците с музика – химна на Европа Ода на радостта.


Как в НХГ честваме Деня на европейските езици?

Ентусиастите от 10 б и учителката им по немски език Румяна Войнова разказват онлайн. Домакин е обучител на преподаватели по немски език от Финландия, който ръководи семинар в град Любек, Германия. И така: представители от Финландия, Полша, Латвия, Естония, Унгария, Австрия, България разбират как Клубът по немски в НХГ празнува Европейския ден на езиците.

Преподавателката по немски език Румяна Войнова , Мариана и Красимира от 10 б клас и Десислава от 12а клас по време на онлайн презентацията, г-н Николов помага в техническата подготовка на събитието.

 


Face to Face

 

Face to face («ПЪЛНО 6») е организация, която се занимава с проблема трафик на хора. Мотото на организацията е : We can not change the whole world, but we can change the whole world of one person (Не можем да променим целия свят, но можем да променим целия свят на един човек). Целта на feca to face е да информират хората за това как да се предпазят и как да запазят целостта на човешкия живот . Организацията стигна и до Благоевград и по-конкретно до Национална хуманитарна гимназия”Св.св. Кирил и Методий”. Проведе се обучение през месец октомври 2009 година. Ние участниците сами бяхме изявили желание за него. Обръщахме се към обучителите с малки имена - Бистра, Данчо и Кирчо. Тахната цел не беше да ни залеят с информация и сложна терминология, а на против, те представика сложността на проблема по забавен начин - чрез игри, упражнения и филм.
През първия ден участниците в семинара бяхме запознати с проблема трафик на хора, а на втория ден бяхме обучавани за обучители. Бяхме така ентусиазирани и толкова очаровани от семинара, че със съдействието на face to face, директора на НХГ г-жа Севдана Марковска и г-жа Капка Калибацева успяхме да проведем по няколко обучения, траещи един или два учебни часа. След като много от обучените ученици получиха известен опит от тези обучения те можаха да разширят крага на кампанията face to face. Те предадоха своите знания и на свои връстници в други училища в Благоевград – Езикова гимназия, ПГИ и ПГСАГ.
Вече е даден началният тласък на тази дейност и очакваме тя да продължи, за да има повече информирани хора. /ЕМИЛИЯ ХАРИЗАНОВА, 11а клас/
 

Европейски средношколски клуб – Общество на знанието
От началото на учебната 2009/2010 г. към Националната хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий” (бивша Солунска) – Благоевград функционира Европейски средношколски клуб – Общество на знанието, в който участват ученици от XI и XII клас. Клубът е учреден със съдействието на Търговско-промишлена палата – Благоевград по инициатива на учителя по история Николай Куколев и европейската информационна мрежа Европа директно (Europe Direct).
От края на м. септември 2009 година с членовете на клуба и други ученици от гимназията се провеждат лекции, презентации и семинарни занимания по теми, свързани с историята и политиките на Европейския съюз, правата и свободите на европейските граждани, новите перспективи за България като член на Съюза.
С усилията на учениците от клуба и Европейския информационен център «Европа директно» в Благоевград е осигурена богата колекция от издания и информационни материали на Европейския съюз. С нея ще бъде оформен самостоятелен раздел ”България и Европа”, посветен на 130-годишнината от създаването на нашата гимназия.
Клубът постоянно представя своевременна и пълна информация за различни конкурси, семинари и обучения с европейска тематика или организирани от европейските институции. Според ръководителя на клуба Н. Куколев участието в тези дейности дава възможност ученици от гимназията ни да придобиват нови специализирани познания и умения, да изявяват своите възможности и таланти, да се запознават и общуват със свои връстници от други европейски държави.
На своята X-та национална конференция, проведена на 27-28 ноември 2009 г. в Благоевград, Националната асоциация на българските европейски клубове (НАБЕК) прие за редовен член Европейския средношколски клуб – Общество на знанието към НХГ”Св.св. Кирил и Методий” – Благоевград. Клубът се явява и първият член на НАБЕК от Югозападна България.
Николай Куколев, ръководител на Европейски средношколски клуб към НХГ„Св.св. Кирил и Методий”.
 
 
 

Клуб по радиожурналистика
През изминалата 2008 -2009 учебна година в Национална хуманитарна гимназия “Св. св. Кирил и Методий” се сформира клуб по радиожурналистика “Радиопирати”, който е част от проекта “Национален младежки онлайн ефир “Идем”. Проектът се реализира със съдействието на МОН и Европейски социален фонд.
Целта на проекта е създаването на единственото по рода си национално младежко интернет радио, правено изцяло от ученици, което да създаде условия за развитието на потенциала на всеки участник, за интелектуално и личностно развитие , както и евентуална последваща професионална реализация.
През февруари 2009 в хоровата зала на НХГ журналистът Мартин Карбовски промотира проекта. Национална хуманитарна гимназия “Св. св. Кирил и Методий” е едно от трите училища в страната, заедно 44-то СОУ – София и ПМГ – гр. Монтана, които участват в реализацията на националното младежко онлайн радио.
В рамките на проекта, учениците, участващи в клуб “Радиопирати”, преминаха през теоретично и практическо обучение, което завърши в края на юни с посещение в Дарик радио – София. В медията младите журналисти за един ден станаха част от екипа на Дарик радио като стажанти – репортери, режисьори, монтажисти. Присъстваха на задължителната планьорка за деня, запознаха се с водещи журналисти и се докоснаха до магията на радиото. Някои направиха и първото си значимо интервю при срещата си с тогавашния министър на образованието Даниел Вълчев.
Работата на клуба по радиожурналистика продължава с реализацията на училищни радиопредавания.
 
 

 

 

 
 
Повече може да се прочете и види тук http://fremdsprachen2010.wordpress.com/2011/09/

 

 Последна промяна ( 08 February 2022 )