Начало НВО - 2023/2024 г.

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

НВО 2023/2024 г. Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година (публ. 01.09.2023 г.)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

График за провеждане на компонента „Говорене“ за изпита по чужд език от НВО в 10-ти клас за учебната 2023/2024 година

 

Име, презиме, фамилия

Паралелка

Изпити

Дата

Час

Кабинет

1

Александър Георгиев Тодоров

10. д

АЕ (B1)

11.юни

12:00

310

             
 

Име, презиме, фамилия

Паралелка

Изпити

Дата

Час

Кабинет

1

Андреа Росенова Георгиева

10. б

АЕ (A1)

11.юни

11:00

310

Георги Кирилов Павлов

10. б

АЕ (A1)

2

Марио Цветанов Николов

10. б

АЕ (A1)

11.юни

11:10

310

Мария Асенова Булянска

10. б

АЕ (A1)

3

Наталия Николаева Асенова

10. б

АЕ (A1)

11.юни

11:20

310

Николай Красимиров Чучуков

10. б

АЕ (A1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Последна промяна ( 09 April 2024 )