Начало Графици График за консултации

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЕН

ЧАС

Марин Ал. Митов

Понеделник

13.40 – 14.20

Светлана Драг. Солачка

Сряда

13.40 – 14.20

Илонка Ил. Белева

Четвъртък

12.50 – 13.30

Росица Ив. Арнаудова

Четвъртък
Петък
13.40 – 14.20
12.00 – 13.10

Тинка Б. Стоилова

Понеделник

12.30 – 13.10

Венцислава Г. Ангелова

Вторник

13.20 – 13.50

Албена В. Василева

Понеделник

13.20 – 13.50

Петя Г. Михайлова

Вторник- 8 кл.
Сряда-12 кл.
12.30 – 13.10
13.20 – 14.00

Надежда К. Иванова

Вторник

12.30 – 13.10

Ани Огн. Рупова

Сряда

12.30 – 13.10

Диана Д. Петрова

Понеделник

13.40 – 14.20

Румяна Р. Бърдарова

Вторник

12.30 – 13.10

Вергиния Ем. Данаилова/
Мария Анг. Радичева

Сряда

12.30 – 13.10

Антоанета Ас. Мирчева

Вторник

11.40 – 12.20

Емилия Сим. Попова

Вторник

11.10 – 11.50

Катина Б. Димитрова

Вторник
Четвъртък
11.45 – 12.25
16.20 – 17.00

Златка Дим. Гергинова

Петък

18.40 – 19.20

Асен Ст. Балабанов

Четвъртък

13.30 – 14.10

Людмила Вес. Влахова

Четвъртък

12.30 – 13.10

Роберт С. Иванов

Сряда
Четвъртък
13.40 – 14.20
12.30 – 13.10

Христина Сл. Танчева

Понеделник-10 кл.
Сряда- 12 кл.

13.20 – 14.00 13.20 – 14.00

Кирилка Ст. Павлова

Понеделник-8 кл.
Петък- 11 кл.
12.40 – 13.20
13.30 – 14.10

Миглена Г. Борисова

Четвъртък-9 кл.
Понеделник-10 кл.

12.40 – 13.20 13.20 – 14.00

Албена Ив. Узунова

Понеделник

13.30 – 14.10

Миглена Г. Велячка

Четвъртък

12.40 – 13.20

Хенриета Ем. Митева

Вторник

13.15 – 13.55

Николай Мих. Куколев

Четвъртък

13.30 – 14.10

Калин Ем. Маешки

Вторник

13.30 – 14.10

Катя Г. Тороманова

Сряда- II смяна
Петък- I смяна
12.50 – 13.30
13.30 – 14.10

Екатерина Н. Икономова

Четвъртък

13.30 – 14.10

Десислава В. Тодорова

Понеделник

14.30 – 15.10

Димитър К. Апостолов

Четвъртък

12.30 – 13.10

Цветана Анг. Габерова

Четвъртък

13.20 – 14.00

Йордан Сл. Иванов

Сряда

12.30 – 13.10

Доброслава Кр. Митева

Петък

12.30 – 13.10

Ангелина Д. Григорова

Петък

12.50 – 13.30

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Последна промяна ( 12 October 2020 )