Начало График за консултации

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНСУЛТАЦИИТЕ
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ДНИ И ЧАСОВЕ

ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА 23/24 Г.

Учител

Ден от
седмицата
Час на
провеждане

Класове

Светлана Солачка

четвъртък

12.35-13.15

10

Илонка Белева

сряда

12.40-13.20

10

Росица Арнаудова

четвъртък

11.55-12.35
13.30-14.10
12
11

Венцислава Ангелова

понеделник

13.20-14.00

9

Петя Михайлова

понеделник

13.20-14.00

11

Албена Василева

четвъртък

13.20-14.00

8

Василена Вълкова

вторник
сряда
12.40-13.20
13.20-14.00
10,12
11

Надежда Иванова

вторник

13.20-14.00

8

Ани Рупова

четвъртък
петък
13.20-14.00
12.40-13.20
12
8

Диана Петрова

вторник

13.20-14.00

8

Вергиния Данаилова

сряда

11.50-12.30
13.20-14.00
10
9,11

Галя Дюлгерова

вторник

12.40-13.20
13.20-14.00
10,12
9,11

Румяна Бърдарова

четвъртък

13.20-14.00

9,11

Мария Радичева

понеделник
сряда
четвъртък
12.40-13.20
14.15-14.45
12.40-13.20
12 АЕ
9,11 ФЕ
10,12 ФЕ

Катина Димитрова

сряда

11.00-11.40
13.30-14.10
12
8,9

Людмила Влахова

петък

12.30-13.00

8,9,12

Златка Гергинова

понеделник

12.40-13.20
14.20-15.00
10,12
11

Александър Катранджиев

сряда

11.50-12.30
14.20-14.50
10
9,11

Марияна Динева

вторник
сряда
петък
четвъртък
13.30-14.10
12.40-13.20
13.00-13.40
12.35-13.15
8б НЕ
10 НЕ
11 НЕ
АЕ

Кирилка Павлова

понеделник
петък
13.20-14.00
12.35-13.15
9
11

Миглена Борисова

понеделник
вторник
13.30-14.10
11.50-12.30
9
10

Христина Танчева

вторник
петък
11.50-12.30
12.40-13.20
10
8

Миглена Велячка

понеделник
вторник
11.50-12.30
13.30-14.10
12
11

Албена Узунова

вторник
петък
13.30-14.10
12.10-12.50
11
12

Невена Антипешева

сряда
четвъртък
13.30-14.10
12.35-13.15
11
12

Дмитрий Ковачев

понеделник
петък
12.35-13.15
13.00-13.40
10
9, 11

Стефан Стойов

вторник

12.40-13.20

10

Йордан Иванов

понеделник

12.40-13.20
13.30-14.10
10
8, 9

Хенриета Митева

понеделник

13.30-14.10

8г, 9

Николай Куколев

вторник
четвъртък
12.35-13.15
13.30-14.10
12
11

Августина Опълченска

сряда
петък
11.50-12.30
12.35-13.15
10
9,11

Катя Тороманова

петък

12.00-12.40

10,12

Екатерина Икономова

понеделник

12.40-13.20
14.15-14.55
12
11

Десислава Тодорова

вторник

12.40-13.20
13.30-14.10
12
11

Ира Начева

сряда

13.20-14.00

8,9

Галя Владимирова

сряда

11.50-12.30
14.15-14.55
12
11

Димитър Апостолов

вторник
четвъртък
12.35-13.15 13.30-14.10
10
8,9

Десислава Христова

понеделник
вторник
11.00-11.40
14.15-14.55
10
8,9,11

Доброслава Митева

понеделник
вторник
12.35-13.15
14.15-14.55
10
8,9

Ангелина Григорова

вторник
понеделник
13.20-14.00
12.40-13.20
8,9
10
 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Последна промяна ( 20 March 2024 )