Начало Графици График за класни работи

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Класни работи Е-мейл
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ

ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

8 КЛАС

Б Е Л

1 Ч Е

2 Ч Е

МАТЕМАТИКА

8-А

08.01.2021 г.

07.01.2021 г.

-

14.01.2021 г.

8-Б

07.01.2021 г.

08.01.2021 г.

-

14.01.2021 г.

8-В

11.01.2021 г.

08.01.2021 г.

-

14.01.2021 г.

8-Г

07.01.2021 г.

12.01.2021 г.

-

14.01.2021 г.

8-Д

05.01.2021 г.

12.01.2021 г.

-

14.01.2021 г.

9 КЛАС

Б Е Л

1 Ч Е

2 Ч Е

МАТЕМАТИКА

9-А

08.01.2021 г.

05.01.2021 г.

11.01.2021 г.

15.01.2021 г.

9-Б

09.12.2020 г.

08.01.2021 г.

05.01.2021 г.

15.01.2021 г.

9-В

05.01.2021 г.

14.01.2021 г.

07.01.2021 г.

15.01.2021 г.

9-Г

08.01.2021 г.

07.01.2021 г.

11.01.2021 г.

14.01.2021 г.

9-Д

10.12.2020 г.

08.01.2021 г.

11.01.2021 г.

14.01.2021 г.

10 КЛАС

Б Е Л

Ч Е (В1)

Ч Е (А1)

МАТЕМАТИКА

10-А

05.01.2021 г.

06.01.2021 г.

11.01.2021 г.

18.01.2021 г.

10-Б

07.01.2021 г.

08.01.2021 г.

13.01.2021 г.

18.01.2021 г.

10-В

18.12.2020 г.

08.01.2021 г.

08.01.2021 г.

18.01.2021 г.

10-Г

08.01.2021 г.

07.01.2021 г.

11.01.2021 г.

18.01.2021 г.

10-Д

06.01.2021 г.

07.01.2021 г.

11.01.2021 г.

18.01.2021 г.

11 КЛАС

Б Е Л
ООП
Ч Е
ООП В 2.1
Ч Е
ООП - А2

МАТЕМАТИКА

11-А

07.01.2021 г.

12.01.2021 г.

05.01.2021 г

19.01.2021 г.

11-Б

06.01.2021 г.

08.01.2021 г.

11.01.2021 г.

19.01.2021 г.

11-В

12.01.2021 г.

07.01.2021 г.

05.01.2021 г.

13.01.2021 г.

11-Г

11.01.2021 г.

06.01.2021 г.

05.01.2021 г

13.01.2021 г.

11 -Д

11.01.2021 г.

12.01.2021 г.

05.01.2021 г

19.01.2021 г.

12 КЛАС

Б Е Л

1 Ч Е

2 Ч Е

МАТЕМАТИКА

12-А

06.01.2021 г.

07.01.2021 г

12.01.2021 г

13.01.2021 г.

12-Б

07.01.2021 г.

05.01.2021 г

12.01.2021 г

13.01.2021 г.

12-В

05.01.2021 г

07.01.2021 г.

12.01.2021 г

13.01.2021 г.

12-Г

05.01.2021 г

06.01.2021 г.

12.01.2021 г

13.01.2021 г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Последна промяна ( 14 December 2020 )