Начало Допълнителен час на класа

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Допълнителен час на класа Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС
ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ
ЗА ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

клас

ден

час

кл. ръководител

8а кл.

вторник

11.00 – 11.40

Диана Петрова

8б кл.

сряда

10.10 – 10.50

Марияна Динева

8в кл.

сряда

10.10 – 10.50

Хенриета Митева

8г кл.

четвъртък

15.10 – 15.50

Магдалена Николова

8д кл.

понеделник

13.30 – 14.10

Невена Антипешева

9а кл.

понеделник

11.00 – 11.40

Венцислава Ангелова

9б кл.

вторник

12.35 – 13.15

Кирилка Павлова

9в кл.

вторник

14.10 – 14.50

Людмила Влахова

9г кл.

вторник

12.35 – 13.15

Валентина Царевска

9д кл.

четвъртък

13.30 – 14.10

Миглена Велячка

10а кл.

сряда

15.05 – 15.45

Илонка Белева

10б кл.

сряда

11.00 – 11.40

Христина Танчева

10в кл.

понеделник

15.05 – 15.45

Цветан Кетипов

10г кл.

четвъртък

12.35 – 13.15

Мая Чакова

10д кл.

вторник

14.15 – 14.55

Йорданка Шопова

11а кл.

понеделник

10.10 – 10.50

Петя Михайлова

11б кл.

понеделник

10.10 – 10.50

Албена Узунова

11в кл.

понеделник

11.50 – 12.30

Николай Куколев

11г кл.

сряда

12.35 – 13.15

Марияна Ангелова

11д кл.

вторник

13.30 – 14.10

Александра Петкова

12а кл.

петък

13.45 – 14.25

Росица Арнаудова

12б кл.

понеделник

16.10 – 16.50

Златка Гергинова

12в кл.

сряда

17.00 – 17.40

Катя Тороманова

12г кл.

четвъртък

11.55 – 12.35

Теодорина Тодорова

12д кл.

вторник

12.35 – 13.15

Илия Филипов

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Последна промяна ( 14 February 2024 )