Начало Финансови отчети

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Финансови отчети Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Бюджет 2024 - начален план държавни дейности

Отчети

към 31.03.2024г. към 30.06.2024г. към 30.09.2024г. към 31.12.2024г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Бюджет 2023 - начален план държавни дейности

Отчети

към 31.03.2023г. към 30.06.2023г. към 30.09.2023г. към 31.12.2023г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Бюджет 2022 - начален план държавни дейности

Отчети

към 31.03.2022г. към 30.06.2022г. към 30.09.2022 г. към 31.12.2022г.

==================================================================================================

Бюджет 2021 - начален план държавни дейности

Отчети

към 31.03.2021г. към 30.06.2021г. към 30.09.2021 г. към 31.12.2021г.

==================================================================================================

Бюджет 2020 - начален план държавни дейности

Отчети
към 30.06.2020г. към 30.09.2020г. към 31.12.2020г.

 

==================================================================================================

Бюджет 2019 - начален план държавни дейности

към 31.03.2019г. към 30.06.2019г. към 30.09.2019г. към 31.12.2019г.

 


Бюджет - отчети за 2018 година

към 31.12.2018г.

към 30.09.2018г. към 30.06.2018г. към 31.03.2018г.


Бюджет - отчети за 2017 година

към 31.12.2017г.

към 30.09.2017г. към 31.03.2017г.


- Отчет към 31.03.2016г. - Информация за изпълнението на делегирания бюджет
- Отчет към 01.01.2016г.

- Отчет към 31.12.2015г.- Отчет към 30.09.2015г.

- Отчет към 31.01.2014г.

- Отчет към 30.11.2013г.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Последна промяна ( 17 April 2024 )