Начало ДЗИ - 2023/2024 г.

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

ДЗИ за 2023/2024г. Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

МАТУРИ 2024

Графикът за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2023 - 2024 г. ще намерите в заповедта:

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2023/2024 година

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

МАЙСКА СЕСИЯ

Задължителни държавни зрелостни изпити:

Български език и литература - 17 май 2024 г., начало 08.30 часа

Втори задължителен държавен зрелостен изпит - 20 май 2024 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика - в периода 22 май - 31 май 2024 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

6.02 – 21.02.2024 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате

до 16.05.2024 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Задължителни държавни зрелостни изпити:

Български език и литература - 22 август 2024 г., начало 08.30 часа

Втори ДЗИ - 23 август 2024 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика - в периода 26 август - 30 август 2024 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

26.06 – 11 .07.2024 г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате

до 21.08.2024 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ Допълнителна информаци можете да получите на:

Последна промяна ( 09 March 2024 )