Начало Стипендии

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Условия за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование Е-мейл
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ И КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

виж тук>>

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ПРОТОКОЛ на одобрените ученици получаващи стипендии
информацията се свежда до класните ръководители през ел. дневник

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
 
Необходими документи:

1. Молба – декларация по образец (от канцеларията на гимназията):

1.1. За постигнати образователни резултати

1.2. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

1.3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания

1.4. За ученици без родители

2. Документ за доходите от местоработата - доходи на родителите за шест месеца назад:

- за I срок (от април до септември 2023 г. включително)
- за II срок (от август 2023 до януари 2024 г. включително).

важно! средномесечният доход на член от семейството, не трябва да надхвърлят МРЗ за страната 780.00лв.

3. Сл. бележка - уверение за брат или сестра, че са ученици или студенти и дали в периода:

- за I срок (от април до септември 2023 г. включително)
- за II срок (от август 2023 до януари 2024 г. включително)

са получавали стипендия.

4. Сл. бележка от Бюрото по труда, ако родителите са безработни или нотариално заверена декларация, ако не са регистрирани в Бюрото по труда.

5. Документ за получени пенсии и детски добавки, както и болнични от НОИ, ако има такива.

важно! Документ се представя за детските добавки, дори и да не се получават.

6. Документите се попълват надлежно и се предават на класния ръководител в срок.

7. Класният ръководител изготвя списък на документите и ги предава в срок на зам.директор АСД, като проверява дали има наложено наказание на ПС на съответните ученици.

2.1. Месечни стипендии:

2.1.1. За постигнати образователни резултати:.

- за учениците от 8 до 12 клас - успех „Отличен“ 5.50 до 6.00 успех от предходната година (или I–ия учебен срок на 2023/2024 г.)

2.1.2. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - месечен доход на член от семейството, получен в периода 01.04.2023 - 31.09.2023 г. включително

- за учениците от 8 до 12 клас - успех най-малко “Мн. добър“ - 4.50 от предходната година (или I-ия учебен срок на 2023/2024 г.)

2.1.3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания

2.1.4. За ученици без родители

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Стипендия на фондация “Венета Тумбева”, учредена от д-р Йордан Тумбев

За втора година, д-р Тумбев обяви стипендия за талантливи гимназисти в областта на математиката и информационните технологии.

Срокът за подаване на документите е 24.10.2022 г.

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Последна промяна ( 09 November 2023 )