Начало Ваканции

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Ваканции през учебната 2023/2024 г. Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 годинаНачало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. - 01.11.2023 г. вкл. – есенна

23.12.2023 г. - 02.01.2024 г. вкл. – коледна

03.02.2024 г. - 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна

30.03.2024 г. - 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

05.04.2024 г. ­ - 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г. - I - XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. - задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

20.05.2024 г. - втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

19.06.2024 г. - изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII

21.06.2024 г. - изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г. - XII клас (13 учебни седмици)

29.05.2024 г. - І – III клас (14 учебни седмици)

14.06.2024 г. - IV – VІ клас (16 учебни седмици)

28.06.2024 г. - V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

28.06.2024 г. - VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНАПоследна промяна ( 02 September 2023 )