Начало Графици

Електронен дневник

Електронен дневник

Галерия

Час на класа Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Учебните занятия ще се провеждат при следния график:

№ на часа

10, 11 и 12кл. -
I смяна

8 и 9 кл. -
II смяна

II смяна -
ПЕТЪК

начало

край

начало

край

начало

край

1 час

7:30

8:10

13:40

14:20

13:30

14:10

междучасие

8:10

8:20

14:20

14:30

14:10

14:20

2 час

8:20

9:00

14:30

15:10

14:20

15:00

междучасие

9:00

9:10

15:10

15:20

15:00

15:10

3 час

9:10

9:50

15:20

16:00

15:10

15:50

голямо междучасие

9:50

10:10

16:00

16:20

15:50

16:10

4 час

10:10

10:50

16:20

17:00

16:10

16:50

междучасие

10:50

11:00

17:00

17:10

16:50

17:00

5 час

11:00

11:40

17:10

17:50

17:00

17:40

междучасие

11:40

11:45

17:50

17:55

17:40

17:45

6 час

11:45

12:25

17:55

18:35

17:45

18:25

междучасие

12:25

12:30

18:35

18:40

18:25

18:30

7 час

12:30

13:10

18:40

19:20

18:30

19:10

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА УЧЕНИЦИТЕ ПО КЛАСНИ СТАИ
ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Клас

Класен
ръководител
Пом. класен
ръководител

Стая

8 – А

Петя Михайлова

Надежда Иванова

104

8 – Б

Албена Узунова

Костадин Бакалски

106

8 – В

Николай Куколев

Десислава Тодорова

107

8 – Г

Мариана Ангелова

Любима Манолова

108

8 – Д

Александра Петкова

Емилия Попова

109

 

 

 

 

9 – А

Росица Арнаудова

Цветана Габерова

207

9 – Б

Златка Гергинова

Миглена Борисова

208

9 – В

Катя Тороманова

Доброслава Митева

209

9 – Г

Теодорина Тодорова

Светослав Стоилов

210

9 – Д

Илия Филипов

Севдалин Николов

211

 

 

 

 

10 – А

Диана Петрова

Цветан Кетипов

104

10 – Б

Йордан Иванов

Магдалена Николова

106

10 – В

Хенриета Митева

Иван Парасков

107

10 – Г

Милана Влахова

Валентина Царевска

108

10 – Д

Ани Рупова

Христо Златков

109

 

 

 

 

11 – А

Венцислава Ангелова

Димитър Апостолов

305

11 – Б

Кирилка Павлова

Катина Димитрова

307

11 – В

Людмила Влахова

Галя Ангелова

308

11 – Г

Мая Чакова

Христина Палева

309

11 - Д

Миглена Велячка

Румяна Бърдарова

310

 

 

 

 

12 – А

Калин Маешки

Илонка Белева

207

12 – Б

Христина Танчева

Асен Балабанов

208

12 – В

Екатерина Икономова

Ангeлина Григорова

211

12 – Г

Антоанета Мирчева

Албена Василева

210

 

Последна промяна ( 07 October 2020 )