Начало Графици

Електронен дневник

Електронен дневник

Матури 2023

ДЗИ - 2022/2023 г.

Юбилеен вестник

Класни ръководители Е-мейл
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Клас

Класен ръководител

Пом.класен ръководител

8 – А

Венцислава Ангелова

Надежда Иванова

8 – Б

Кирилка Павлова

Катина Димитрова

8 – В

Людмила Влахова

Китан Стойчев

8 – Г

Валентина Царевска

Христина Кацарска

8 – Д

Миглена Велячка

Румяна Бърдарова

9 – А

Илонка Белева

Марияна Динева

9 – Б

Христина Танчева

Вергиния Данаилова

9 – В

Цветан Кетипов

Ира Начева

9 – Г

Мая Чакова

Магдалена Николова

9 – Д

Йорданка Шопова

Доброслава Митева

10 – А

Петя Михайлова

Димитър Апостолов

10 – Б

Албена Узунова

Ангeлина Григорова

10 – В

Николай Куколев

Костадин Бакалски

10 – Г

Мариана Ангелова

Галя Ангелова

10 – Д

Александра Петкова

Цветана Габерова

11 – А

Росица Арнаудова

Мария Радичева

11 – Б

Златка Гергинова

Миглена Борисова

11 – В

Катя Тороманова

Екатерина Икономова

11 – Г

Теодорина Тодорова

Светослав Стоилов

11 - Д

Илия Филипов

Севдалин Николов

12 – А

Диана Петрова

Десислава Тодорова

12 – Б

Йордан Иванов

Албена Василева

12 – В

Хенриета Митева

Иван Парасков

12 – Г

Милана Влахова

Емануил Манолов

12 - Д

Ани Рупова

Христо Златков

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА УЧЕНИЦИТЕ ПО КЛАСНИ СТАИ
ЗА ВТОРИ СРОК НА 2022/23 УЧЕБНА ГОДИНА

Клас

7.30 - 13.20

Клас

13.30 - 19.20

8 а

104

10 а

104

8 б

106

10 б

106

8 в

107

10 в

107

8 г

108

10 г

108

8 д

109

10 д

109

9 а

307

11 а

207

9 б

306

11 б

208

9 в

308

11 в

209

9 г

309

11 г

210

9 д

310

11 д

211

12 а

207

12 б

208

12 в

209

12 г

210

12 д

211

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

 
 

 

Последна промяна ( 28 March 2023 )