Начало Графици

Електронен дневник

Електронен дневник

Галерия

Час на класа Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК ЗА ЧАСА НА КЛАСА

ЗА ВТОРИЯ СРОК НА УЧEБНАТА 2019/2020 г.

8а кл.

Понеделник

12.40 – 13.20

Росица Арнаудова

8б кл.

Понеделник

12.40 – 13.20

Златка Гергинова

8в кл.

Понеделник

12.40 – 13.20

Катя Тороманова

8г кл.

Понеделник

12.40 – 13.20

Теодорина Тодорова

8д кл.

Понеделник

12.40 – 13.20

Илия Филипов

       

9а кл.

Понеделник

12.40 – 13.20

Диана Петрова

9б кл.

Понеделник

12.40 – 13.20

Йордан Иванов

9в кл.

Понеделник

12.40 – 13.20

Хенриета Митева

9г кл.

Понеделник

12.40 – 13.20

Милана Влахова

9д кл.

Понеделник

12.40 – 13.20

Ани Рупова

       

10а кл.

Вторник

12.40 – 13.20

Венцислава Ангелова

10б кл.

Вторник

12.40 – 13.20

Кирилка Павлова

10в кл.

Вторник

12.40 – 13.20

Людмила Влахова

10г кл.

Вторник

12.40 – 13.20

Мая Чакова

10д кл.

Вторник

12.40 – 13.20

Миглена Велячка

11а кл.

Вторник

12.40 – 13.20

Калин Маешки

11б кл.

Вторник

12.40 – 13.20

Христина Танчева

11в кл.

Вторник

12.40 – 13.20

Екатерина Икономова

11г кл.

Вторник

12.40 – 13.20

Антоанета Мирчева

12а кл.

Вторник

18.40 – 19.20

Илонка Белева

12б кл.

Вторник

18.40 – 19.20

Димитър Апостолов

12в кл.

Вторник

18.40 – 19.20

Калинка Йорданова

12г кл.

Вторник

12.40 – 13.20

Христина Палева

12д кл.

Понеделник

12.40 – 13.20

Александра Петкова

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ ПО КЛАСНИ СТАИ

ЗА ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Клас

7.30ч.-13.20 ч.

Клас

13.30ч.-19.20 ч.

8 а

109

12 а

206

8 б

108

12 б

207

8 в

107

12 в

208

8 г

106

12г

209

8 д

104

12 д

210

9 а

206

7.30ч.-13.20 ч.

9 б

207

10 а

движат се по кабинетите в съответствие с утвърденото седмично разписание

9 в

208

10 б

9 г

209

10 в

9 д

210

10 г

11 а

308

10 д

11 б

310

11 г

11 в

211

 

 

 

Последна промяна ( 17 February 2020 )