Начало Актуални новини

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Актуални новини Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ДОБРЕ ДШЛИ В НХГ "Св. св. Кирил и Методий"

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

В периода 25.11 - 26.11. 2023 г., учителите от НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ участваха в обучителен курс за запознаване с платформата Дигитална раница чрез презентационни и видеоматериали, указания и практически задачи.

Курсът е създаден с цел да подкрепи самостоятелната подготовка на участниците в обученията по проект BG05M2OP001-2.012 “ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Изградената до момента облачна среда и внедрените в платформата образователни услуги и съдържание са насочени към придобиване и усъвършенстване на цифровата компетентност, интегриране на образователните технологии, насърчаване и мотивиране на учителите и учениците за тяхното използване. Акцент в проекта е да се надградят уменията на педагогическите специалисти да използват и да създават интерактивно дигитално образователно съдържание по своя учебен предмет, чрез което да персонализират обучението и да стимулират активното участие на учениците в образователния процес.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
 

Представяне на патрона на нашата гимназия в
инициатива на Благоевградския музей

НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ се включи в инициативата на Регионален исторически музей в Благоевград училищно-музейна експозиция „Патронът на моето училище“, проведена на 21-23 ноември 2023 г. Целта на организаторите бе учениците от благоевградските училища да представят с различни изразни средства пред обществеността своя училищен патрон – известна историческа личност.

Представянето на гимназията ни включваше табло с рисунки, посветени на училищния патрон – светите братя Кирил и Методий, и публична презентация, включваща кратък разказ за историята на гимназията ни, малко известни факти за живота и дейността на солунските просветители Константин-Кирил и брат му Методий и стихове от български поети, посветени на тях.

Рисунките на таблото бяха изработени от учениците Габриел Зашев и Сияна Качериева от VIII „д“ клас и София Запекина от XI „в“ клас под ръководството на учителите по изобразително изкуство Александра Петкова, Илия Филипов и Йорданка Шопова.

Учениците от XII „в“ клас Лора Младенова и Любомир Димитров представиха миналото на гимназията и жизнения път и приноси на светите братя Кирил и Методий.

Цялостната организация по участието бе дело на учителите по история и цивилизации Катя Тороманова и Николай Куколев. ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

На 24.11.2023 г. ученици от 10а, 10б и 11 клас – профилирана подготовка по биология и здравно образование на НХГ “Св.св.Кирил и Методий“ – гр. Благоевград, се включиха в инициативата "Заедно за по-зелен свят" , фокусирана върху екологичните и социалните предизвикателства, начините, по които всеки може да допринесе за решаването на тези проблеми, и зеленото социално предприемачество като инструмент на промяната.

Програмата е част от проект "Транс зелено вдъхновение", финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+ КД 2 , реализиран в партньорството със сдружение "Природна перспектива" от Северна Македония.

Проектът има за цел да подпомогне младите хора да бъдат активни, да развиват предприемачески компетенции и да допринасят за опазване на околната среда.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
На 17, 18 и 19 ноември се проведе екскурзия в Гърция на възпитаници на Гимназията от профил „Изобразително изкуство“ (8, 9 и 10 клас) с цел посещение на културни забележителности от Античността и от Средновековието.

Силно впечатление направи на учениците археологическият музей в гр. Дион, който съхранява артефакти от антична история на Гърция, включващи запазени изцяло мраморни статуи, надгробни плочи и керамика.

Основната културна и природна забележителност, която беше посетена, е Метеора със скалните образования и манастири. Проведената беседа беше обогатена с наблюдение и анализиране на паметници на християнското изкуство: архитектура, стенопис и иконопис. Изнесена бе образователна лекция в съвременно художествено ателие за дърворезба и иконопис в град Каламбаки, който е в близост до скалните манастири. Учениците се запознаха с основните етапи и с техниките за създаване на иконата. Предстои изложба на младите ни художници, която ще отрази техните впечатления!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

На 15.11.2023 г. в Хоровата зала на НХГ „ Св. св. Кирил и Методий“ прозвучаха песни от света на джаз музиката. Момичетата от класа по поп и джаз пеене с вокален педагог Х. Кацарска изпяха едни от най-известните джаз стандарти от миналия век - „ Заведи ме на луната“, „ Човекът, когото обичам“, „ Любов „ и др. Публиката се наслади на техните изпълнения и остана пленена от красотата на мелодиите с почти 100-годишна история.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Национална хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" се включи в инициативата Ден на четенето - България, която се проведе на 17.11.2023 г. в библиотеката.

Под мотото "Четенето дава възможности", ученици от 8 "в", 8 "г" и 8 "д" класове с г-жа Албена Василева участваха в щафетно четене на разказите "Ветрената мелница" на Елин Пелин и "Песента на колелетата" на Йордан Йовков.

Библиотекарят Ася Стоймирска им разказа за българските автори и защо е важно да четем.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

На 09.11.2023 г. в Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ бе проведен открит урок по математика в ІХа клас. Темата на урока бе „Графично представяне на решенията на уравнение“. Целта на урока - по иновативен начин да се представят решенията на дадено уравнение, бе постигната под умелото ръководство на г-жа Кирилка Павлова.

Учениците от ІХа клас показаха, че леко и бързо усвояват новите знания и ги прилагат при решаването на задачи. Урокът бе реализиран чрез използването на софтуера Geo Gebra, като с подходящи примери и графики, подготвени от преподавателя, учениците успяха да направят необходимите изводи. Деветокласниците участваха активно и показаха знания за решаване на линейни и квадратни уравнения, а г-жа Павлова, използвайки програмата за изчертаване на графики, успя да покаже графичното решение на тези уравнения.

Урокът допринесе за реализиране на обучението по математика на едно ново и различно ниво, базирано на дигиталните технологии и модерни средства за интерактивно преподаване. Към урока проявиха интерес както учителите от методическото обединение - г-жа Танчева, г-жа Борисова, г-жа Узунова и г-жа Велячка, ръководството на училището в лицето на директора г-жа Св. Солачка, зам.директора – г-жа Л. Манолова, така и ст.експертът по математика от РУО – Благоевград – г-жа Славка Манова.

Към галерията >>

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
 

Повод за гордост

От 20 до 22 октомври 2023 г. се проведе 19-тото издание на Международния фестивал на изкуствата "Кръстопът на музите" в гр. София. Общо 600 участници взеха участие в направленията "Вокал“ и "Хореография“.

Горди сме, че ученичката от 10 г в НХГ "Св. св. Кирил и Методий“ Александра Калчева с преподавател Христина Кацарска грабна златен медал в категорията "Песен на роден език“ и сребърен медал в категорията "Световен хит“. Пожелаваме ѝ още много победи!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
На 1 ноември 2023 г. ученици от профил „Изобразително изкуство“ на НХГ "Св.св. Кирил и Методий" посетиха Националния исторически музей, Боянската църква и Художествената галерия в град София.


Разгледани бяха всички експозиции от различните исторически епохи, свързани с историята и изкуството на България, както и различни художествени колекции в галерия "Квадрат 500". Учениците проявиха голям интерес към Панагюрското златно съкровище и към колекцията от картини на старите български художници.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Повод за гордост

В навечерието на Деня на народните будители бяха обявени класирането и наградените участници в XII Национален музикален и танцов конкурс "Пиленце пее" - град София. Традиционно учениците от музикалните паралелки взеха участие на този престижен форум на българщината и традициите.

Бяха присъдени ТРИ едногодишни стипендии, отпуснати от Министерството на културата на Република България по Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, на кандидати по народно пеене – Трета възрастова група – от 14 до 17-годишна възраст включително.

Горди сме, че едната от тях е присъдена на Ивана Малчова от 10г клас с преподавател Мая Чакова. Ивана и нейната сестра Ивона отново впечатлиха журито с таланта си.

Ивона и Ивана Малчови бяха удостоени и със Специална награда от „Секция на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика” в Република България към Асоциация на европейските музикални училища. Вокалната група към НХГ с ръководител Марияна Ангелова се представи с три обработки в категория Обработен фолклор и отново ни зарадва със златен медал.

Ученикът от 10г клас Велизар Дюлгеров с преподавател Христо Златков спечели златен медал в категория Акордеон.

Елена Джорова от 12г клас завоюва сребърен медал. Бъдещата абитуриентка и възпитаничка на Марияна Ангелова се представи с песни от Шопския край.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
По случай 1 ноември - Деня на народните будители, учениците и учителите от НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ изразиха с кратка празнична програма своята почит към създателите и пазителите на българската духовност, на езика и културата на народа ни. Водещите припомниха словата на Паисий Хилендарси и Васил Левски - едни от най-изявените будители, оставили ярка следа в историята на България.

В духа на празника учениците от профил "Музика" представиха специална музикална програма от патриотични песни.

към Галерия >>

Приветствие за предстоящия празник отправи директорът на НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – госпожа Светлана Солачка.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Повод за гордост

На 6, 7 и 8 октомври 2023 г. в с. МИКРЕВО се проведе ХVIII МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „МАЛЕШЕВО ПЕЕ И ТАНЦУВА“.

По традиция учениците от музикалните паралелки на НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ взеха активно участие и отново ни дадоха повод за гордост.

Вокалната група с ръководител М. Ангелова спечели втора награда.

Дует Ивана и Ивона Малчови от 10г клас с преподавател Мая Чакова завоюваха първо място.

Възпитаничките на Марияна Ангелова - Биляна Борисова от 10г клас спечели първо място, а Любима Ковачка от 12г - второ място.

Награди получиха и ученичките с преподавател Галя Ангелова - Антония Лозанова от 10г спечели второ място в конкурсната програма, а Александра Борисова от 12г бе оценена за своята оригинална носия.

За музикалния съпровод и отличното представяне на учениците допринесе и професионалният съпровод на учителя по акордеон в Гимназията - Христо Златков.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Гимназисти научиха как да помагат на пострадали след пожар и инциденти

Второ обучение за оказване на първа помощ на пострадали се проведе днес 16 октомври 2023 г. в Регионална библиотека „Димитър Талев“ - Благоевград по инициатива на ученици и Българския Червен кръст. Събитието, което се организира от служителите на заемната за възрастни, даде възможност на гимназистите от X б клас на Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в града, чийто класен ръководител е Христина Танчева, да получат ценни сведения от друг ученик на същото учебно заведение.

Стефан Попчев от 12 д клас, който е и знаменосец на училището, се оказа доброволец в БЧК.

 

Той демонстрира с помощта на тийнейджърите как трябва да се окаже животоспасяваща помощ на пострадали при пожар хора, които имат тежки изгаряния.
 
Младежът показа и начините за неотложна медицинска помощ при получени счупвания в резултат на инциденти, както и при нанесени повърхностни или по-дълбоки порезни рани.
 
Много важно е в такива ситуации да се реагира адекватно, да не се губи присъствие на духа. Затова е добре да се направи обаждане на телефон 112 и да се извика екип на Спешна помощ. До идването на медиците е нужно да се следи общото състояние на пострадалия - дишане, сърдечна дейност, съзнание.
 
Преди месец друг доброволец на БЧК - Симеон Йорданов, показа на гимназистите от X б клас на НХГ как да се помогне на човек, изпаднал в безсъзнание. Тогава десетокласниците научиха, че едно от най-опасните състояния е, когато човек глътне езика си. Те пожелаха още един урок, за да знаят как да оказват първа медицинска помощ. И го получиха днес от по-голям свой съученик в библиоклуба на РБ „Димитър Талев“-Благоевград.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Повод за гордост

На 5 октомври 2023 г. се проведе тържествена сесия на Общинския съвет в Благоевград по случай празника на града.

Сесията започна с изпълнение на Ивана и Ивонa Малчови, ученички от 10 г клас, профил "Музика" на НХГ „ Св. св. Кирил и Методий", с преподавател М. Чакова.

На празника на Благоевград бяха наградени заслужили дейци в различни сфери и бяха присъдени десет едногодишни стипендии на ученици, които са лауреати от международни състезания, национални конкурси и фестивали.

Ученичките от 10 г клас Ивана и Ивана Малчови, бяха наградени от председателя на Общински съвет Р. Тасков.

Те бяха номинирани в раздел " Изкуства" и отличени заслужено за множеството призови места, които завоюваха през изминалата учебна година.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Инициатива за кариерно ориентиране и развитие

Сдружение „ЗаБлагоевград“ беше домакин на първата от поредица срещи на тема „Кариерно развитие“. Тема на първата среща бе „Как да започнем кариера и да оцелеем през първите пет години“, присъстваха студенти от Югозапаадния университет „Неофит Рилски“ и ученици от горните класове в НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ (евро клуб „Общество на знанието“ с ръководител Н. Куколев) и ЕГ „Академик Людмил Стоянов“ в Благоевград.

„Целта на тези срещи е чрез вдъхновяващи лични истории да събудим и мотивираме младите хора, да изпратим ясно послание, че успехът е възможен, когато работим здраво и се стремим да правим правилните избори“, твърдят организаторите от гражданското сдружение #ЗаБлагоевград.

На 26 септември т.г. в залата на Регионалния исторически музей много млади хора успяха от първа ръка да чуят вдъхновяващата история на първия лектор, юриста Методи Байкушев. История за това как с труд и чрез правилните решения в правилния момент човек може постигне много в професионален план, а и да помогне на хората около себе си да направят същото.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Ученици от нашата гимназия бяха гости на Регионална библиотека „Димитър Талев“ в Благоевград по повод 180 години от рождението на Георги Бенковски

На 25 септември т.г. ученици от Националната хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" /бивша Солунска/, водени от учителите по история и цивилизации Катя Тороманова и Николай Куколев, присъстваха на интересна презентация за живота и делото на Георги Бенковски, който е един от най-важните апостоли на Априлското въстание от 1876 г.

Лиляна Дякова от отдел "Читални" на Регионална библиотека "Димитър Талев" разказа интересни факти за живота на великия революционер в зала "Изкуство" на учениците от 11 "в" и 12 "в" клас (паралелки с профилирано обучение по история).

Тя подчерта огромната роля в това въстание на апостолите. В Четвърти революционен окръг водач на бунта е една от най-светлите и героични фигури на въстанието – Георги Бенковски.

Рожденото му име е Гаврил Хлътев, той е роден в Копривщица преди 180 години - на 21 септември 1843 година. Като младеж учи различни занаяти, но после се захваща с търговия. Обикаля големите пазари в Цариград (Истанбул) и на юг из Анадола. Има голям успех, печели и харчи много, но преживява внезапни обрати, които променят мисленето му и отношението му към живота и пътя, който трябва да следва един човек. Говори седем езика – български, турски, гръцки, италиански, полски, румънски и персийски. Приемайки името Георги Бенковски, той активно се включва в предприетите от българската революционна емиграция действия.

Според плана на Гюргевския революционен комитет, Георги Бенковски е избран за помощник-апостол на IV-ти революционен окръг с център Панагюрище и главен апостол Панайот Волов. Бенковски се откроява със своите качества и Волов доброволно му отстъпва мястото си на пръв апостол.

След жестокото потушаване на бунта в Панагюрския регион, Бенковски и оцелелите от четата се отправят към Тетевенския балкан. През май 1876 година, след предателство от страна на дядо Въльо, Бенковски пада в река Костина, пронизан от турски куршум.

Учениците разгледаха с интерес и представените им книги за Георги Бенковски от богатия фонд на РБ "Димитър Талев". Те рецитираха стихотворението на Вазов за героя на Априлското въстание и чуха песента "Потомци на Бенковски" (в изпълнение на Иван Дяков).

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Една интересна вътрешна квалификация за учителите от НХГ на с Дъбрава - 24.09.23г.

Сред красива природа и кристално чист въздух се проведе обучението на тема "Техники за справяне със стреса".

Усвоихме различни дихателни техники, физически упражнения и техники за емоционална свобода. Заредихме се с позитивна енергия и добро настроение.

Ще организираме и втора част на обучението.

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
 
Библиотека "Константин Величков" при НХГ "Св. св. Кирил и Методий" посрещна началото на учебната година с шест компютърни конфигурации и над 100 нови книги.
Книгите са от областите предприемачество, чуждоезикови книги на английски и немски езици, художествена литература и психология. Те са вписани във фонда и очакват своите читатели.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Откриване на учебната 2023/2024 година

Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ посрещна 144-та учебна година в историята си. Дворът на Гимназията се изпълни с учители, ученици, родители и гости.

На тържествената церемония директорът - г-жа Светлана Солачка, отправи приветствие към всички, като пожела успех и вдъхновение „под покрива на нашето училище“.

Вълнуващо беше обръщението от името на осмокласниците, които обещаха да продължат традициите и да умножават успехите на Гимназията.

С пожелание за успешно началото в новото училище директорът, г-жа Солачка, връчи ученическите книжки на постъпилите с най-висок успех осмокласници. Тържественият звън на звънеца възвести официално началото на новата учебна година, като честта първи да прекрачат прага на Гимназията имаха учениците от 8 А клас - профил „Хуманитарни науки“, с класен ръководител г-жа Диана Петрова.

След тях за пръв път влязоха в класните си стаи учениците от 8Б клас – профил „Предприемачески“, с класен ръководител г-жа Марияна Динева;

8В клас – профил „Обществени науки“, с класен ръководител г-жа Хенриета Митева;

8Г клас – профил „Музика“, с класен ръководител г-жа Магдалена Николова;

8Д клас – профил „Изобразително изкуство“, с класен ръководител г-жа Невена Антипешева.

 

Галерия >>

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Традициите продължават…

На 08 - 09.09.2023 г. в гр. Банско се проведе обучение за работа в платформата Mozaik Education, проведено от ОРАГ с лектор Елица Бакалова. В него взеха участие 35 учители от Национална хуманитарна гимназия “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Благоевград.

Mozabook представлява ефикасен образователен презентационен софтуер с електронни книги, анимирани презентации и онлайн домашни задачи, както и с многобройно и зрелищно интерактивно съдържание (3D сцени, инструменти, видеа, задачи), които могат да се използват и от учениците при учене вкъщи. Той осигурява достъп до Медийната библиотека, която съдържа повече от 1200 интерактивни 3D сцени, стотици образователни видеоклипове и множество аудио файлове и работни листове, които помагат за повишаване интереса на учениците.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 
 

 

Последна промяна ( 29 November 2023 )