Начало Актуални новини

Електронен дневник

Електронен дневник

Галерия

Актуални новини Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

НХГ "Св. св. Кирил и Методий" чества 140 години - Българска мъжка гимназия, гр.Солун

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Откриване на учената 2020/2021 година

В Националната хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“ беше открита 140-та учебна година. Началото на новата учебна година беше поставено с тържествена церемония в двора на училището, в която участваха новопостъпилите ученици от 8. клас и завършващите дванадесетокласници. Въпреки по-необичайните условия, в които се проведе тържеството, празничният дух се усещаше навсякъде в училището – както в двора, където присъстваха само част от възпитаниците на Гимназията, така и в сградата, където класните ръководители посрещнаха своите ученици от 9., 10. и 11. клас.

Традиционното си обръщение към всички, които са част от образователния процес – ученици, учители, родители, направи директорът на училището г-н Марин Митов. Гостът на тържеството – г-жа Мария Стойнева, секретар на община Благоевград, отправи поздрав от името на кмета на Общината – инж. Румен Томов. Своето вълнение в първия учебен ден на новата учебна година споделиха учениците Симона Чакалска от 12а клас и София от 8д клас.

Преди да даде старт на новата учебна година, г-н Марин Митов връчи бележниците на осмокласниците, класирани с най-висок бал в петте паралелки на Гимназията.

С преливане на вода и биене на училищния звънец новата учебна година беше обявена за открита и ученици и учители влязоха в сградата на училището с усмивки и с надежда да бъде здрава, успешна и присъствена до края.

Галерия >>

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Новата учебна година за учителите от НХГ стартира с обучение по програмата “Създаване на онлайн учителско и ученическо портфолио”

На 10 септември завърши присъственият модул от обучението за създаване на онлайн портфолио на учителя и ученика на платформата www.smartclassroom.bg .

Обученията в цялата страна са част от кампанията на Samsung България и партньорите им от фондация Образование 5.0 и Infinno за 2020-2021 учебна година.

В рамките на няколко срещи, групата учители от НХГ под ръководството на г-жа М. Велячка, създадоха своето професионално портфолио и се запознават с елементите на ученическото.

Онлайн портфолиото на платформата е изцяло съобразено с изискванията на Държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. То е част от платформата www.smartclassroom.bg, която дава богати възможности за връзка с вече създадени ресурси от учителя в неговия профил.

Портфолиото е безплатно за ползване и се отличава с редица полезни функционалности, част от които са: динамична организация на материалите; възможност за избор от вече съществуващите ресурси, създадени на платформата и присъединяването им към портфолиото, удобно споделяне чрез линк или в pdf формат.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

НХГ “Св. св. Кирил и Методий”- гр.Благоевград

О Б Я В Я В А :

Работно място за:

Социален работник – ½ щат / по чл.68,ал.1,т.1 от КТ - по проект „Подкрепа за успех“

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Последна промяна ( 16 September 2020 )