Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Kандидатстване след 7. клас Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

МОН помести график за приема в 8 и в 11 клас за учебната 2024/2025 година

Прием в VIII клас

Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. – 03 - 21 май 2024 г.

Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. – до 04 юли 2024 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. – 08 - 10 юли 2024 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 12 юли 2024 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 15 - 17 юли 2024 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 19 юли 2024 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 22 - 24 юли 2024 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 25 юли 2024 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 и 29 юли 2024 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 30 юли 2024 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 31 юли и 01 август 2024 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – до 02 август 2024г. вкл.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране – 05 - 06 август 2024г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране – до 07 август 2024г.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране – 08 - 09 август 2024г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране – до 12 август 2024г. вкл.

Подаване на заявления до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап – определя се от директора, до 11 септември 2024г.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием от началника на РУО – до 14 септември 2024 г. вкл.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Учебно-изпитна програма ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО след завършен 7.клас или на адрес http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=31

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Учебно-изпитна програма ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКА след завършен 7.клас или на адрес http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=31

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ГРАФИК

ЗА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКА

в НХГ „Св. св. Кирил и Методий” – град Благоевград

Всички ученици да се явят в сградата на НХГ „Св. св. Кирил и Методий” не по-късно от 20 минути преди обявения час на явяване.
Учениците се явяват в изпитната зала с документ за самоличност и със служебна бележка, удостоверяваща мястото на изпита.
Учениците носят и ползват необходимия музикален инструмент (в залата се осигурява само пиано).
Учениците носят и ползват инструментали на песенния материал в аудио формат или mp3 формат (в залата се осигурява озвучителна техника).

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната

2023 - 2024 г. съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 
 

 

 

Последна промяна ( 18 June 2024 )