Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Проект Успех - 2012/2013г. Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

,,Промоция на здраве”

Последната за годината представителна изява на Клуб ,,Здравно образование” се организира с активното участие на неговите членове на 19.06.13 г. Замислена като презентация на наученото през изтеклия период, тя се превърна в забавно-познавателно занимание както за тях, така и за гостите им от 9 А клас и госпожа Даниела Китова. Марина Ташова от 10 А клас с асистиране от страна на Елица Божилова от 9 В клас представи своята презентация ,,Промоция на здраве” . В нея последователно и ефектно бяха композирани под формата за въпроси и отговори темите Емоции и здраве, Стрес, СПИН и други полово предавани болести, Видове наркотици, Сексуални взаимоотношения и Здравословно хранене.

http://nhg-blg.com/docs/klub%20Kalibaceva/SAM_0082.JPG

Емоционалното напрежение в залата беше високо, тъй като се даде възможност на всички присъстващи да участват със знанията си и да получат отличие за това под формата на малък подарък. Викторина, свързана по-специално с темата за алкохола, проведоха и ученичките от 9 Б клас Джулия Вълева и Десислава Кюркчийска. Кулминацията на представителната изява беше сценката, организирана пак от членовете на клуба. Драматично беше разиграна ситуация, в която девойка понася негативните последици от употреба на екстази и алкохол.

Ръководител на Клуб ,,Здравно образование”: Капка Калибацева

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА ДИСКУСИОНЕН КЛУБ „ПУБЛИЧНА РЕЧ” С РЪКОВОДИТЕЛ ТИНКА СТОИЛОВА

Дискусионният клуб „Публична реч” с ръководител Тинка Стоилова, в който участват 10 ученици от 11 г клас, проведе своята представителна изява „Основни речеви действия в публичното общуване. Видове текст на публичното общуване и основни характеристики на текстовете”.

Каролина, Денис, Светослав, Вероника, Виктория, Роза, Велизар, Мария, Стефан - художници, с желание за съвършенство в родния език, които показаха на практика как редактират създадени от самите тях текстове, за да отстранят неволно допуснати пунктуационни грешки.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ЧОВЕШКОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ” - ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБ ПО ПРОЕКТ УСПЕХ С РЪКОВОДИТЕЛ КАТЯ СЕРАФИМОВА

Гергана, Ани, Надя, Денис, Даяна и Мария от 11 а клас разсъждаваха теоретично върху различни форми на човешкото съществуване чрез примери за Дон Жуан, Байрон, Ницше, Иван Рилски. В есеистична форма Мария сподели лично отношение по темата.

Етическото съществуване, философията на мъдрост и превъзмогване бе акцент в разработките на младежите. Гостите- съученици от 11 а клас, директорът Марин Митов, пом. директорът Даниела Китова и главен учител Румяна Войнова - приеха с разбиране посланието за грижовност, последователност и постоянство във всяка дейност. Учениците от клуба споделиха свои желания за бъдещото си израстване.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ние сме част от света, който изучава немски език
представителна изява по проект УСПЕХ

Днес, 10 юни 2013 година, се проведе представителна изява на Клуба по немски език “Интерактивни предложения”. Генчо (8"б" клас) поздрави гостите, представи учениците от клуба и даде старт на изявата.

Учениците представиха работата си по проекта и споделиха кое занимание на кого се е харесало най-много: Незабравимо е останало гостуването в Американския университет с любими песни на немски език, запознанството със студенти, които изучават немски език так, техните преподаватели Сабина Вийн и Диана Станчева, с учениците от ЕГ и техния преподавател по немски господин Александър Шлайх.

Сред първите гости бяха учители по английски и испански език – Ани Рупова, Людмила Влахова, Златка Стамболийска.
Доцент Антоанета Михайлова, преподавател в ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград донесе на учениците от клуба вестници на немски език, които ще може да се четат в библиотеката на НХГ.
Господин Марин Митов, директор на НХГ “Св. Св. Кирил и Методий” поздрави участниците в Клуба по немски език “Интерактивни предложения”.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

В Шотландия заедно с Клуба по английски език по проект УСПЕХ

Днес Клубът по английски език по проект УСПЕХ ни пренесе в Шотландия. Атрактивни замъци и величие на отминали епохи. Популярни турситически дестинации, компютърни фирми и игри.

Ani Rupova

Гости и домакини си спомниха предишната представителна изява на клуба, когато акцент бяха атракциите на Лондон.

Спомен

Денис отговаряше за презентацията технически.

PC

Красимира влезе в ролята на фотограф.

Гостите

Господин Марин Митов, директор на НХГ и ръководител на проект УСПЕХ за гимназията, пожела на участниците успешна проектна дейност и следващата учебна година и ползотворно сътрудничество с Югозападния университет и с Американския университет в България.

30.05.13

Снимка за спомен – с госпожа Ани Рупова /ръководител на клуба/ и с госпожа Ирина Реджова /класен ръководител/

Poster

Скоро Красимира и Драгомира ще представят на видно място в гимназията специално изработения постер със забележителности на Шотландия.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Активно изображениеПредставителна изява на клуб Публична реч

 

В последната си представителна изява участниците в клуб Публична реч по проект Успехв НХГ“СВ. св. Кирил и Методий‘‘ произнесоха тържествена абитуриентска реч, подготвена от всеки участник. В развълнуваните думи на зрелостниците имаше и благодарност, и тъга, и оптимизъм. В равносметката за изминалите години те поставиха акцент върху положителното, което ще съхранят като основа на бъдещето си развитие.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Представителна изява на клуб „Школа за предприемачи”

На 18 април 2013 г. в Търговско-промишлена палата - Благоевград се проведе заключителната представителна изява на клуб „Школа за предприемачи” с ръководител Николай Куколев. Тя бе под надслов „Да бъдем предприемачи - представяне на бизнес планове и дискусия с екипа на ТПП - Благоевград”. Членовете на клуба - ученици от 12 клас в НХГ, се срещнаха с екипа на ТПП - Благоевград, дискутираха работните бизнес планове и проблеми на стартиращите малки компании в България. Председателят на управителния съвет на палатата г-н Ромео Шатев запозна младите хора с личния си бизнес опит и изрази увереността си, че само по-предприемчиви млади хора могат да променят бизнес средата у нас и изградят една по-успешна и конкурентна българска икономика.

Екипът на палатата представи и някои възможности за стартиращи малки компании, предоставяни от различни фондове и програми на Европейския съюз. Ръководителят на клуба г-н Куколев представи документален филм по темата, който бе дискутиран с младите предприемачи.

Домакините от ТПП - Благоевград дариха информационни материали на всеки от членовете на клуба, както и на библиотеката на НХГ „Св.св. Кирил и Методий” (бивша Солунска).

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Представителна изява на Евроклуба с френски език по проект УСПЕХ

Госпожа Бонка Ичкова, преподавател по френски език в НХГ, представи с ученици от 11 и 12 клас постигнатите резултати от дейността на Евроклуб с френски език по проект УСПЕХ.

Б. Ичкова

Гости на представителната изява бяха госпожа Христина Шопова, директор на Дирекция “Хуманитерни дейности” в Община Благоевград, господин Марин Митов, директор на НХГ “Св.Св. Кирил и Методий” , помощник-директорите Даниела Китова и Теодора Ацева, бивши и настоящи колеги, много ученици, изучаващи френски език.

гости

Участниците в Евроклуба бяха поздравени от госпожа Христина Шопова, директор на Дирекция “Хуманитарни дейности” в община Благоевград, и господин Марин Митова, директор на НХГ.

1

Ключова роля в представителната изява имаше Ерик, който се грижеше за мултимедийното осъществяване на презентациите.

проект,12 кл.

Френският език, Франкофонията, страните, в които се говори и изучава френски език и забележителностите в тях. Това бяха темите, които събраха днес приятели на френския език в НХГ. Радостина представи Квебек, Канада и ни впечатли със замъка Фронтенак. Натали говори за Монреал. Ерик припомни, че в Швейцария също има френскоговореща част. Атанаска акцентува върху Женева – Ботаническата градина и цветният часовник бяха великолепни, а градът на светлината Женева и езерото Леман /Женевското езеро/ прекрасни. Севдалина и Нина напомниха, че Белгия и Брюксел също са свързани с френския език. Виолета бе избрала Люксембург за тема на своята презентация, а Теодора – Страсбург.

Хр.Шопова

Прекрасната изява на Евроклуба с френски език по проект УСПЕХ е част от добрите поводи Благоевград да стане Европейска културна столица през 2019 година -това подчерта във вълнуващото си изказване бившата ученичка на НХГ “Св.Св. Килил и Методий” и сега директор на Дирекция “Хуманитарни дейности” – госпожа Христина Шопова.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Клуб ,,Здравно образование” , (сборна група от 9-ти и 10-ти клас),

ръководител Капка Калибацева

След уроците за емоциите и влиянието на стреса върху здравето, сексуалното и репродуктивното здраве, болестите, предавани по полов път, ролята на социалните умения и по-специално уменията за общуване и решаване на конфликти, учениците от Клуб ,,Здравно образование” навлязоха в тайните на здравословното хранене.

По време на практическо занимание по проект,,Успех” на 20.03.13 г. те демонстрираха знания и умения за приготвяне на здравословни ястия. Рецептите на зеленчукови и плодови салати бяха сътворени от тях, а готовите блюда – красиво оформени като кулинарна изложба. Гости на нея бяха г-жа Даниела Китова, г-жа Такеджиева, г-жа Кетипова, г-жа Янакиева. Децата получиха тяхната положителна оценка за труда и уменията си, което ги вдъхнови за организиране на следваща подобна изява.

Предстоят за изучаване темите, свързани със зависимостите и по-конкретно с употребата и разпространението на легални и нелегални наркотици и анаболни стероиди.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

НЕМСКИЯТ ЕЗИК – ПРИЯТЕН ЗА ИЗУЧАВАНЕ

С ПРОЕКТ УСПЕХ

 

Клубът по немски език „Интерактивни предложения” по проект УСПЕХ готов за втора представителна изява – сред седмокласници от Пето СОУ „Г. Измирлиев” и Второ ОУ „Д.Благоев” в Благоевград.

Повече може да се прочете тук: http://rumjana.wordpress.com/2013/03/

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА ПО ПРОЕКТ УСПЕХ

vor dem Gymnasium

Вълнението от предстоящата изява на Клуба по немски език по проект УСПЕХ е голямо. С част от участиници и гости правим снимка за спомен пред гимназията на тръгване към детска градина “Детелини”, където децата с нетърпение очакват да видят на немски език приказката на Братя Грим “Бременските градски музиканти”.

im Kindergarten

В детска градина “Детелини” е красиво и уютно. Спазваме установения протокол за влизане.

die Kinder erwarten uns

Директорката на детската градина, госпожа Маруся Иванова, ни посреща заедно с послушните дечица от групата на госпожа Спаска Мирчева.

Deutschklub

За децата от детска градина “Детелини” е интересно да съпреживеят интерактивно приказката “Бременските градски музиканти”, адаптирана от ръководителката на Клуба по немски език, госпожа Румяна Войнова, по подходящ начин. Те отгатват името на приказката по зададените герои. С интерес се включват в теста: Как пее петелът на английски и немски език? Кого срещат Бременските градски музиканти един след друг по пътя си за германския град Бремен, където искат да станат градски музиканти -щатмузикантен.

Frau Maja Tschakova

Госпожа Мая Чакова ни помага с музикалното оформление на приказката Бременските градски музиканти.

Frau Rupova

Госпожа Ани Рупова, учителка по английски език в НХГ и приятел на Клуба по немски език, омайва децата в детската градина с подходящи за възрастта им въпроси за чуждите езици.

Lied als Dankeschoen

Радостни от срещата ни децата благодарят за гостуването с великолепна песен, научена заедно с преподавателката им госпожа Мая Чакова. Радват се на нашия подарък – рисунки на риба, пеперуда и костенурка, където по различен начин са оцветени частите на речта в немския език.

zur Erinnerung

След днешния ден децата вече знаят, че каките и батковците, които им гостуват в детската градина, искат да бъдат успешни ученици и работят по проект УСПЕХ в Клуба по немски език в НХГ. От групата мнозина са сигурни, че тази гимназия се намира близо до тяхната детска градина. И вероятно ще я изберат за свое училище, щом там може да изучават английски и немски език. Да работят интерактивно по приказки, песни и с много забавление. На сбогуване си казваме “Auf Wiedersehen!” – ауф виидерзеен и до нови срещи!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Интерактивни – в европейски и международен план
 
26.02.13
 

Клубът по немски език ще поздрави на 4 март 2013 г. участниците във втората онлайн конференция на преподавателите по немски като чужд език, която се провежда под мотото Ученето на немски език свързва – по цял свят! http ://www.dafwebkon.com/

Вълнува ни предстоящото на 4 март връзчване на наградите от видео конкурса “Видяно. Снимано. Научено”: https://www.youtube.com/user/gruppedeutschonline

Имаме вече свои фаворити сред филмите:

За Ралица това е филмът от Унгария в категория “Лексика” – Edeleny (забележителности на един град): https://www.youtube.com/watch?v=T1QD56w4vc4

Соня също предпочита категория “Лексика” и избира румънския филм Geburtstagskalender (Календар на рождените дни): https://www.youtube.com/watch?v=Ch_bwBOA4j4

Цветан гласува за руския филм “Ние готвим борш”: https://www.youtube.com/watch?v=FcZrmyRgno4

Генчо избира филм от категория Музика ( Bist du fröhlich): https://www.youtube.com/watch?v=jbcruir5g58

Марио се спира на филма Mafia film на учениците от училище Хайнрих Ман в Берлин Нойкьолн: https://www.youtube.com/watch?v=1zS5RHW49dA

Любка харесва руския филм “Ние рисуваме музика” /”Ела, ще нарисуваме живота”/: https://www.youtube.com/watch?v=COhl3oMVN1Y – “Ние рисуваме музика, рисуваме нашите гласове с всички мелодични тонове. Ние рисуваме чувства.”

Катерина прави своя избор в категория Лекскика – Друг поглед към приказките (Märchen mal anders), филм от Гърция: https://www.youtube.com/watch?v=JxFhHqTKmxw

Да, Кате, ти си избрала “нашата приказка” – Бременските градски музиканти – с която участвахме в инициативата на Гьоте-институт и МОМН “Завесата се вдига за немския език” – тук претворена от гръцки ученици от седми и десети клас.

Госпожа Войнова мечтае нейните ученици не само да лайкват филмите от конкурса, а следващата година учител и ученици да имат техническите познания, умения и самочувствие за самостоятелно участие в конкурс.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

РИСУНКИ ЗА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ЦВЕТЕ ЗА ГОСПОЖА ВОЙНОВА

Радост от рисуването

Каква по-голяма радост от това – да възприемаш немския език чрез всички сетива, а днес, по време на заниманието в проект УСПЕХ – с ярки цветове.

Malen,USPEH

Каква по-голяма полза от това: да изучаваш частите на речта в немския език чрез действие и изкуство? Да оцветяваш и възприемаш граматиката в багри.

Соня е готова

Соня е готова първа с нейното граматично произведение на изкуството. Schildkröte. Така, на немски език, Соня ще обясни на децата от детската градина какво е нарисувала.

Методи е готов

За изложбата в детската градина ентусиазирано подготвя своята граматична рисунка и Методи. Das ist eine Schildkröte. Така ще каже Методи на децата в детската градина и след това ще им обясни на български език: Това е костенурка.

Изложба

Изложбата ще бъде нашият подарък за децата в детската градина, а цветето сред нея е най-милият подарък за госпожа Войнова.

18.02.13

Обичаме да съчетаваме полезните занимания по немски с изкуство. Изпитваме радост от предстоящата среща с малчуганите в детската градина, които може би за първи път ще чуят немски думи.

Гости,18.02.13

Вълнуващо е, когато работиш от сърце. Още по-вълнуващо е, когато привличаш с дейността си съмишленици. Днес наши гости бяха ученици от 9 а клас.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Клуб "Зелени алтернативи"

На 12.02.2013 година се проведе представителна изява на клуб "Зелени алтернативи" по проект "УСПЕХ". Темата беше "Алтернативни източници на енергия".


Учениците - Веси, Ради и Криси представиха различни методи за опазване на околната среда, чрез използване на възобновяеми източници на енергия. Гости на изявата бяха г-н Митов - директор на НХГ, учители и ученици.
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Завесата се вдига за немския език

22.01.13

Ученици от 8б клас, които работят по проект УСПЕХ, участваха в инициативата на Гьоте-Институт “Ученически театър на немски език на тема „Европа и нейните ценности“

Сърдечна благодарност на всички участници от 8 б клас: Ралица, Любка, Катерина, Соня, Методи, Марио, Николай, Павел, Цветан и Генчо.

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

С Клуба по немски език пишем в електронен журнал

На 4.02.2013г. учениците от Клуба по немски език написаха писма до учениците от училище Prepa Tec Garza Sada, град Monterrey - Мексико и учениците от St Paul’s College в Австралия.

04.02.13

Публикувахме писмата в електроннен журнал: http://www.ejournal.fi/plestne/

В папка Bulgarien

ejournal

Продължихме с подготовката за театър на немски език.

Клуб по немски

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Представителна изява на Клуб по английски език по проект УСПЕХ

Днес (31.01.2013) Клубът по английски език по проект УСПЕХ, с ръководител госпожа Ани Рупова, проведе своя представителна изява.

Клуб по английски език

Учениците от 8 а клас – Станислава, Петя Китанова, Никол, Симона, Гергана, Джесика, Красимира, Драгомира, Екатерина, Валери Гърчев, Йоан представиха забележителности в Лондон.

проект УСПЕХ,8а

Презентациите са плод на продължителна подготовка и собствен превод от английски език, а произношението на мнозина - възхитително. Валери Гърчев бе проявил чувство за оригиналност с избора на забележителност – “Лондонските страховитости”. А след презентацията сподели, че има интерес към чуждите езици и следващата учебна година с удоволствие би избрал немски като втори чужд език.

31.01.13

Поздрав от паралелката с немски език (8 б клас), предаде ученикът Генчо Атанасов. Госпожа Румяна Войнова – главен учител и преподавател по немски език пожела на учениците успешна работа по проект УСПЕХ и добро сътрудничество с Клуба по немски език в НХГ, който също работи по проект УСПЕХ.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
На 30.01.2013г. студио Да напишем филм към проект Успех проведе представителна изява, като покани Директора на НХГ и съученици от деветите класове.

На заниманието всички участници прочетоха своите сценарии за новела, които в много от случаите се оказаха на съвременна тематика и центрираха вниманието на нравствени и морални проблеми, типични за младите.
Обсъждането на текстовете отличи тези на Десислава и Божидара (от 9а клас) като най-интересни и актуални.
Споделихме впечатленията си и от другите текстове, за които направихме бележки и препоръки.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Представителна сесия на Клуб ,,Здравно образование”

По време на Обобщителен урок на Клуб "Здравно образование” на 30.01.2013г. учениците можаха да представят своите знания за сексуалното и репродуктивното здраве. Чрез работа в малки групи те реализираха проекти на тема "Идеалният контрацептив”, като изработиха и реклами към тях. Този групов метод на учебна работа често се използва в часовете, тъй като осигурява равнопоставеност между членовете, като дава шанс на всеки да се изкаже, предразполага към взаимно уважение и свободно обсъждане на подобни деликатни теми. Под формата на ролева игра ,,Консултантска служба” бяха обсъждани рисковете, свързани с любовта и секса. Някои от участниците можаха да упражнят своите социални умения, влизайки в ролята на консултанти в импровизирана Здравна консултантска служба, а останалите бяха техни "клиенти”. Така по нетрадиционен и забавен начин децата затвърдиха и допълниха знанията си за ХИВ/СПИН и други полово предавани болести, за контрацепцията и хигиената.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Ще зарадваме ли с нашата пиеска на немски език децата от детската градина?
 
 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ ПО НЕМСКИ ЕЗИК "ИНТЕРАКТИВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ" ПО ПРОЕКТ УСПЕХ УЧАСТВАТ В ТЕАТРАЛЕН КОНКУРС "ЗАВЕСАТА СЕ ВДИГА ЗА НЕМСКИ ЕЗИК"

Конкурсът се организира от МОМН и Гьоте-Институт и крайният срок за изпращане на 10 минутен видеозапис е 25 януари 2013 година. На репетицията, госпожа Войнова - ръководител на клуба - направи видеозапис по регламента: "Учениците са прекрасни и артистични. Дори да не успеем да се класираме за фестивала в Бургас през април, то по проект УСПЕХ ще направим представителна изява пред детска градина или други ученици от Благоевград, които изучават немски, и така ще покажем ентусиазма, с който учим немски и участваме в проекти."

януари 14, 2013

Репетиция,14.01.13

Учениците от 8 б клас, работещи по проект УСПЕХ, направиха генерална репетиция на осъвременената пиеса “Бременските градски музиканти”.

Генерална репетиция

 

Част от репетицията

Репетицията със сигурност беше интересна.

Музикално оформление

Благодарим на Катерина за музикалното оформление.

Благодим на Гьоте-Институт

Благодарим на Гьоте-Институт за младежкия календар 2013.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

КЛУБ „ДИАЛОГ” ПО ПРОЕКТ УСПЕХ В НХГ С ПЪРВА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

На 21 декември 2012 Клуб „Диалог” (с ръководител Катя Серафимова) показа в своя представителна изява как проект УСПЕХ прави живота на учениците от НХГ по-привлекателен. Даяна, Денис, Гергана, Натали, Ани и Мария от 11"а" разкриха резултатите от анкета по актуални въпроси, вълнуващи младите хора: Какъв съм в къщи и в училище? Какви качества ме правят успешен в комуникацията с другите? Какви качества ми пречат да общувам? Какво прави един клас привлекателен? Ролята на европейските проекти, връзката между родители и деца, женският футбол в България и др. Тези анкетни резултати, както и есе на ученик от класа, спечелило награда от конкурс на Радио Благоевград, предизвикаха оживена дискусия, в която се включиха и гостите: госпожа Василиса Павлова, ст. експерт по информатика и ИТ, господин Марин Митов – директор на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий”, господин Николай Куколев, преподавател по история, както и учениците от 11"а" клас. Когато българското училище прави своя преход от традиционен академичен модел към компетентностен модел в новата архитектура на образованието, диалогът, предизвикан от Клуба с ръководител госпожа Серафимова, показа как неусетно става усвояването на базови и комплексни компетентности – включвайки всички обучения, образователни дейности и предмети и продължаващото през целия живот образование.


 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Клубът по немски по проект УСПЕХ поздрави своя нов член - ученичката от 8 б клас Любка Стоянова.
Учениците разгледаха страницата на Гьоте-Институт и Посолството на Германия в София - с великолепните предложения за деца и младежи. Започна подготовката за инициативата на МОМН и Гьоте-Институт "Завесата се вдига за немския език !" - Ученически театър на немски език на тема : Европа и нейните ценности. Подготовката за Вечерта на немския език е изпълнена с много ентусиазъм , защото темата е "Музиката в Германия , Австрия и Лихтенщайн."

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ОТ ДЕЙНОСТТА НА КЛУБА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ПО ПРОЕКТ УСПЕХ

Да стъпиш със собствена регистрация в “Тестподиума” и да разбереш, че изучаването на немски език е удоволствие. Това е една от целите на заниманията по проект УСПЕХ на Клуба по немски език: да бъдем интерактивно близо до немския език и култура.

Участието ни в Ученически театър ”Завесата се вдига за немски език!” трябва да бъде запомнящо се. Как да актуализираме избраната пиеса до темата: “Европа и нейните ценности” – толерантност, равенство, човешки права, любов, приятелство и мирно съжителство?

Как функционира е-библиотеката на Гьоте-Институт? Какво представлява тази дигитална онлайн-библиотека? Тя е стартирала на 23 август, а ние ще можем да заемаме безплатно онлайн по всяко време и на всяко място в България немскоезични дигитални медии като е-книги, е-аудио и е-вестници! Повече от 1000 избрани медии, измежду които немскоезична белетристика, специализирана литература, забавни четива, аудио книги, материали за учене на немски език, най-новия брой на списание Der Spiegel или на Süddeutsche Zeitung …..

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

НОВ КЛУБ ПО НЕМСКИ ЕЗИК В НХГ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРОЕКТ УСПЕХ

Създателите на Клуба по немски език- Георги, Катерина, Марио, Методи, Николай, Нина, Павел, Петя, Ралица, Соня от 8б и преподавателката им по немски Румяна Войнова - имат вече свои идеи за дейността му:

"Клубът ще продължи традиционните връзки на изучаващите немски език в НХГ “Св.Св.Кирил и Методий” с Клуба по немски в Американския университет в България. Ще потърсим нови контакти за съвместни инициативи с изучаващите немски език в ЕГ “Акад. Л. Стоянов” и ПМГ “Акад. Сергей Кьорольов” – викторини, езикови състезания, конкурси за превод / като “Juvenes Translatores” на Главна дирекция преводи на Европейската комисия/. Ще създаваме и решаваме кръстословици на немски език. Ще се запознаем с най-добрите портали за немски като чужд език. Ще използваме педагогически инструменти (представляващи интерактивен софтуер), предназначени за млади хора. Ще разберем: Какво е електронен журнал, как се пишат статии в него и какви са предимствата на видеоконференции и онлайн-уроци в реално време. Ще пеем на немски и ще играем в кратки театрални сценки на немски. Ще разберем как се правят упражнения в учебната платформа на Гьоте- Институт. Ще гостуваме на медии и издателства от Германия, Австрия, Швейцария и Лихтенхайн. И непременно на радио Дойче Веле. Нашатата цел е да бъдем интерактивни в Европа и света".

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

През учебната 2012/2013г., НХГ продължава работата си по проект „Успех” със следните клубове:

№ по ред

Тематично направление

Брой ученици

Учител/Ръководител

1

Интерактивни предложения

10

Румяна Войнова

2

Човешкото тяло

11

Павел Димитров

3

Джаз

11

Севдалин Николов

4

Лингвистика - английски език

8

Ани Рупова

5

Математика и музика - заедно през вековете

8

Ина Александрова

6

Числата в света на нотите

11

Теодорина Тодорова

7

Публична реч

11

Нина Беровска

8

Диалог

6

Катя Серафимова

9

Зелени алтернативи

7

Доброслава Митева

10

Eвроклуб

15

Бонка Ичкова

11

Който пее , зло не мисли

14

Мая Чакова, Марияна Ангелова

12

Нашия танц е нашия свят

13

Красимир Низамов

13

Театъра и ние

6

Юлия Дживджорска

14

Мога да споря

10

Златка Велкова

15

Здравно образование

10

Капка Калибацева

16

Да изразим себе си чрез музиката

6

Веселин Колев

17

Млад приложник

12

Йордан Иванов

18

Млад журналист

7

Илонка Белева

19

Компютърен нотопис

10

Любима Манолова

20

Публична реч

10

Тинка Стоилова

21

Да напишем филм

11

Росица Зиновиева

22

Колективни и индивидуални спортове

13

Иван Парасков

23

Школа за предприемачи

8

Николай Куколев

24

Европейски хоризонти

9

Николай Куколев

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Повече информация за проекта можете да намерите на адрес: http://uspeh.mon.bg/

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

От 7.02.2012г. стартира изпълнението на най-мащабния проект по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора", реализирана по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси". Проектът е наречен УСПЕХ и е насочен към всички държавни и общински училища у нас, с изключение на средищните училища. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката, а самите училища трябва да попълнят пакет от документи, за да включат учениците и учителите в различни извънкласни дейности, които ще се финансират чрез проекта. Стойността на проекта е 100 милиона лева, а периодът на изпълнението му - настоящата учебна година и следващите 2 учебни години.

НХГ”Св. св. Кирил и Методий” – Благоевград, се включи в проекта със следните клубове:

№ по ред
Област на извънкласната дейност
Тематично направление
Брой ученици
Брой от тях в риск
Учител/Ръководител - име, презиме, фамилия
1
Хуманитарни науки
Религия ,гражданско образование
10
6
Екатерина Николова Икономова
2
Комуникативни умения на роден език
Публична реч
7
6
Нина Василева Беровска
3
Комуникативни умения на чужд език
Млад екскурзовод
10
9
Златка Иванова Велкова
4
Комуникативни умения на чужд език
Лингвистика
10
2
Ани Огнянова Рупова
5
Комуникативни умения на роден език
Да напишем филм
11
2
Росица Михайлова Зиновиева
6
Хуманитарни науки
Пленер-нарисувай света около нас
15
13
Александра Любомирова Петкова
7
Културни компетентности
Който пее, зло не мисли.
12
4
М. Н. Ангелова,М. В. Влахова, М.С. Чакова
8
Културни компетентности
Да изразим себе си, чрез музиката
13
6
Е. Н. Манолов,В. В. Колев , Л.Г. Манолова
9
Граждански компетентности
Социални компетентности - умения за общуване и решаване на конфликти
13
4
Капка Иванова Калибацева
10
Граждански компетентности
Гражданинът на България, Европейския Съюз
13
11
Николай Михайлов Куколев
11
Здравословен начин на живот
Колективни и индивидуални спортове
13
5
Иван Петров Парасков

Повече информация за проекта можете да намерите на адрес: http://uspeh.mon.bg/

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

 

 

Последна промяна ( 15 February 2014 )