Звезди в Радиото

За конкурса

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ВАЖНО!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

На основание Заповед № РД09-1806/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас

Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2022/2023 година (публ. 31.08.2021 г.)

 

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите – 26 – 27.05.2022 г. вкл. (в училището, в което се обучава ученика)

ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА ВСИЧКИ!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО Изобразително изкуство - 21.06.2022 г., 9:00 ч.

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ПО ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА МЕСТА В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО Музика – 22.06.2022 г., 9 ч.


Всички ученици да се явят в сградата на НХГ „Св. св. Кирил и Методий” не по-късно от 20 минути преди обявения в графика час на явяване.

Учениците се явяват в изпитната зала с документ за самоличност и със служебна бележка, удостоверяваща мястото на изпита.

Учениците носят и ползват необходимия музикален инструмент (в залата се осигурява само пиано).

Учениците носят и ползват инструментали на песенния материал в аудио формат или mp3 формат (в залата се осигурява озвучителна техника).

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ПО ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА МЕСТА В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Последна промяна ( 15 March 2022 )