Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ВАЖНО!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

На основание Заповед № РД09-2048/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас

Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2024/2025 година

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите – 21 – 31.05.2024 г. вкл. (в училището, в което се обучава ученика)

ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА ВСИЧКИ!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО Изобразително изкуство - 24.06.2024 г., 9:00 ч.

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ПО ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА МЕСТА В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО Музика – 25.06.2024 г., 9:00 ч.


ГРАФИК

ЗА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКА

в НХГ „Св. св. Кирил и Методий” – град Благоевград

очаквайте!

 

Всички ученици да се явят в сградата на НХГ „Св. св. Кирил и Методий” не по-късно от 20 минути преди обявения час на явяване.

Учениците се явяват в изпитната зала с документ за самоличност и със служебна бележка, удостоверяваща мястото на изпита.

Учениците носят и ползват необходимия музикален инструмент (в залата се осигурява само пиано).

Учениците носят и ползват инструментали на песенния материал в аудио формат или mp3 формат (в залата се осигурява озвучителна техника).

 

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ПО ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА МЕСТА В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Последна промяна ( 24 February 2024 )